"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

1 op 8 freelancers vreest voor stopzetting en ziet toekomst somber in

Ondernemersorganisatie UNIZO deed een bevraging via Checkmarket bij zelfstandige freelancers naar aanleiding van Freelance Friday die afgelopen vrijdag plaatsvond. Hieruit blijkt dat maar liefst 1 op 8 freelance ondernemers vreest voor het definitief moeten stopzetten van de activiteiten. “Hoog tijd om enkele structurele verbeteringen aan te brengen in de werkomstandigheden van freelancers om zo een bloedbad in de sector te vermijden.”, stelt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO duidelijk. “De hele dienstensector heeft het bijzonder moeilijk en freelancers zijn daar een groot deel van. Zij mogen niet uit de boot vallen!”.

Het wegvallen van opdrachten had voor freelancers een later effect. Toen de crisis uitbrak, konden zij lopende opdrachten afwerken. Pas wanneer andere bedrijven terug mochten opstarten, kwam de weerslag bij freelancers. Nieuwe opdrachten bleven massaal uit. Zij werken namelijk hoofdzakelijk met tijdelijke contracten en opdrachten. Een voordeel om flexibel kort op de bal te kunnen spelen, maar daar schuilt in de huidige corona omstandigheden ook net het gevaar.

“Freelancers werken vaak op basis van een mondelinge overeenkomst in vertrouwen of een niet-uitgewerkt standaardovereenkomst. Tijdens deze coronacrisis blijkt nu meer dan ooit dat een vruchtbare en flexibele samenwerking met een freelancer even makkelijk wordt opgezegd dan de deal werd gesloten.”, merkt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO. “Daarom zetten wij op deze Freelance Friday alle facetten van dat beroep in de kijker om hen te begeleiden en hen te helpen professionaliseren.”

Uit de UNIZO-bevraging blijkt eveneens dat 71% van de bevraagde freelancers een omzetdaling kende ten gevolge van het coronavirus en die daling is er nog steeds. Voor 37% geldt zelfs dat de gerealiseerde omzet in de afgelopen weken nog niet de helft van de omzet van voor de crisis bedraagt. Slechts 5% maakte meer omzet in de coronamaanden. “Andere bedrijven die gesloten zijn, betekenen voor freelancers het massaal wegvallen van opdrachten. We ijveren er vanuit UNIZO dan ook voor dat freelancers niet uit de boot vielen bij de corona-steunmaatregelen van de overheid”, gaat Danny Van Assche verder. Ook de verwachting voor het komende derde kwartaal toont een zwaar getroffen sector: 54% van de freelancers verwacht nog steeds niet meer dan 50% van de omzet van voorheen. Voor niet-freelancers is dit ter vergelijking 31%.

Freelancers: wie, wat, waar?

Freelancers zijn zelfstandigen zonder personeel die hoofdzakelijk, maar niet uitsluitend, in een business-to-business context zakelijke diensten verleent op basis van tijdelijke contracten of opdrachten. In heel onze economie zijn freelancers actief: 32% van de zelfstandigen die zichzelf als freelancer beschouwen verrichten hoofdzakelijk technische of ICT-opdrachten. Nog eens 31% is actief als consultant. 14% verricht intellectuele opdrachten, 11% creatieve opdrachten, 8% verzorgt de organisatie van evenementen en 4% is coach of specialist in de zorg- of welzijnssector

Op de overzichtspagina www.unizo.be/freelancerscorona bundelde UNIZO alle steunmaatregelen en adviezen voor freelancers ten tijde van  corona.

UNIZO verenigt +- 110.000 ondernemers, zelfstandigen, KMO's en vrije beroepen in Vlaanderen & Brussel. Bekijk alle berichten van Unizo