"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

“Allemaal hetzelfde verhaal verkondigen”

Zet stakeholders uit de nieuwe flexibele arbeidsmarkt samen in één ruimte, en je mag er zeker van zijn dat het gaat knetteren van ideeën en inzichten. Zo ook toen in oktober een aantal partners van NextConomy samenkwamen om het te hebben over de toekomst van werk en de arbeidsmarkt van morgen. We delen graag enkele inzichten van deelnemers.

“We denken vandaag  nog té traditioneel over hoe het ecosysteem er morgen zou moeten uitzien”, zo steekt Ellen Saeys (Tapfin) van wal wanneer we haar vragen naar de belangrijkste uitdagingen voor haar en de andere spelers in het ecosysteem. Ja, er zijn zeker nog stappen die we zouden moeten zetten, al kunnen en/of durven we vandaag nog niet altijd, merkt ze op.

Melanie Deblanc van Gighouse, dat focust op kmo’s, maakt dat concreet. “Het zal belangrijk zijn om een duidelijk (wettelijk) kader te voorzien waarin de freelancer zich vrij kan bewegen, maar waarbij de kmo zich ook ‘geruster’ zal voelen. De angsten, twijfels en misvattingen die vandaag soms de bovenhand krijgen, dienen weggewerkt te worden en dit kan alleen als deze partners allemaal de handen in mekaar slaan en hetzelfde verhaal verkondigen.”

Geen verschillende statuten meer nodig

Alle deelnemers zijn het erover eens dat de overheid belangrijke stappen te zetten heeft. En, zoals Mark Willems (Jellow) het stelt, lapwerk is niet voldoende. “Vandaag worden meer en meer mensen freelancer omdat ze revolteren tegen het traditionele statuut van bediende of arbeider, meestal omdat ze meer flexibiliteit, vrijheid en ruimte voor creativiteit wensen. Het feit dat ze zelfs bereid zijn om daar risico’s voor te nemen zegt genoeg. Aan de andere kant kiezen meer en meer bedrijven ervoor om expertise en handen op freelance basis in te schakelen omwille van onder andere de flexibiliteit. Als werk zou opgevat worden als een aaneenschakeling van opdrachten in plaats van een strak afgelijnde job met een vast takenpakket en er meer flexibiliteit zou zijn rond bijvoorbeeld  werkuren of afwisseling van ‘opdrachtgevers’ dan hebben we waarschijnlijk geen verschillende statuten meer nodig.”

“Hoe krijg je iedereen op één lijn?”, vraagt Jef Franck (SBB Accountants & Adviseurs) zich luidop af. “De vraag naar opdrachten en het aanbod van opdrachten kan op verschillende manieren worden ingevuld. Werknemer of freelancer… Een complex gegeven met heel wat mogelijkheden, maar hoe bepaal je de standaard,  procedures, een stappenplan om juiste keuzes te maken. Zowel voor wie de opdracht in de markt zet, als voor de uitvoerder.”

Duidelijke positie

Om stappen te kunnen zetten, is het belangrijk te starten bij het begin: een duidelijke positie van de freelancers op de arbeidsmarkt vanuit wetgeving, beeldvorming en expertise. “Om dit te bereiken kunnen freelancers en intermediairs de handen in elkaar slaan door nog beter naar elkaar te luisteren”, zegt Maurice Roy (Hays). “HR binnen organisaties zal beleid rondom inhuur moeten gaan ontwikkelen, maar moet daarover worden geïnformeerd door experts in de markt. De Dag van de Freelancer is een goed voorbeeld van een positieve branding van de toegevoegde waarde en rol van de freelancer op de arbeidsmarkt.”

Mark Willems kijkt opnieuw naar de overheid, die te laat, of zelfs niet, heeft gereageerd op de veranderingen. “De uitdagingen die wel aangepakt werden zijn eerder omzeilingen in plaats van drastische hervormingen aan de basis. Deze complexiteit is historisch gegroeid, maar niet langer noodzakelijk mijns inziens. De arbeidsmarkt is hierdoor uitgegroeid tot een complex ecosysteem. Door middel van innovatie op beleidsniveau en het inzetten van technologie zouden vandaag al heel veel zaken een stuk efficiënter kunnen lopen.”

Complex gegeven

Jef Franck is, als accountant, helemaal thuis in de complexiteit van de wetgeving en fiscaliteit, maar geeft aan dat de complexiteit groter is dan dat. “Het hele gebeuren van vraag en aanbod naar opdrachten is een complex gegeven. Hoe, wat, wanneer en onder welke voorwaarden…: er zijn veel mogelijkheden, maar ook veel onbekenden, veel visies en standpunten, maar geen duidelijkheid. Wat nodig is, is een andere mindset voor alle partijen.”

Maurice Roy (Hays) ziet dat ons land nog niet zo ver staat als Nederland. “Veelal is men nog erg traditioneel binnen België. Ook bestaande regelgeving en sociale plichten helpen niet altijd mee in de beeldvorming richting freelancers”, klinkt het misschien wat onterecht. “Ook de freelancers zelf mist ook wel ondersteuning vanuit de markt en heeft zeker behoefte aan coaching en begeleiding”, zegt hij.

De handen in mekaar slaan

Naast de overheid heeft ook het ecosysteem, met alle partijen die freelancers en opdrachtgevers met elkaar in contact brengen en de samenwerking faciliteren, een rol te spelen, benadrukt Melanie Deblanc (Gighouse). Zij ziet dat vele spelers een visie hebben, en elk bijdragen via hun eigen future proof oplossing. “Het mooie is dat als je alle oplossingen samen neemt, ik ervan overtuigd ben dat de partijen mekaar vooral kunnen versterken. Ik geloof in duurzame partnerships waarbij de ene oplossing mooi kan aansluiten op de andere. En ik geloof ook dat als we ervoor kiezen om de handen in mekaar te slaan, de arbeidsmarkt van morgen positief kan evolueren naar een arbeidsmarkt waar de focus ligt op talent los van de contractvorm.”

Of zoals Ellen Saeys (Tapfin) het zegt: “Er beweegt veel en al in de goede richting. Toch blijft het een uitdaging om tijdig te blijven anticiperen om de behoefte aan talent, en de juiste omkadering te geven.”

Freelance journalist. Doet van horen, zien en schrijven over o.a. HR en de arbeidsmarkt. Bekijk alle berichten van Timothy Vermeir