"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Robots zoeken mensen: 7 regels om mens en machine samen aan het werk te zetten

15% van de Belgische werkgevers plant hun personeelsbestand uit te breiden omwille van de digitalisering, terwijl slechts 5% een inkrimping van het personeelsbestand voorziet.

Gaan robots aan de haal met de jobs van de mens? Dat is de vraag die sinds een tiental jaar over ieders lippen gaat. In de praktijk lijkt het omgekeerde echter te gebeuren. Dit wordt aangetoond door de derde editie van het onderzoek dat wordt gevoerd door ManpowerGroup over de impact van de digitalisering op de werkgelegenheid. Nooit eerder planden zoveel werkgevers (93% tegenover 91% vorig jaar) een uitbreiding of een behoud van hun personeelsbestand omwille van de digitalisering van bepaalde taken. De prioriteit op de arbeidsmarkt vandaag is de impact van de digitale transformatie op de competenties te ruggensteunen. 

Robots hebben mensen nodig

“Zich voortdurend afvragen of robots ons werk zullen overnemen, doet ons afwijken van het echte debat”, zegt Philippe Lacroix, Managing Director van ManpowerGroup BeLux. “Het is zeker zo dat steeds meer machines de rangen van de bedrijven komen vervoegen, maar dat verhindert hen niet om verder jobs te creëren. De arbeidsmarkt is ingrijpend aan het veranderen en de bedrijven moeten middelen inzetten om de competenties van hun werknemers te versterken zodat ze voorbereid zijn voor opkomende functies die complementair zijn met de functies die door machines worden ingevuld. Ja, robots hebben mensen nodig … maar deze laatste moeten de nodige competenties hebben om er een team mee te vormen.” De menselijke kwaliteiten zijn prioritair… ook al zijn de technische competenties een onmisbaar paspoort om toegang te krijgen tot de arbeidsmarkt.

Technologische en digitale competenties worden in toenemende mate gezocht in alle vakgebieden, maar het zijn de menselijke  kwaliteiten die door werkgevers meer gewaardeerd worden dan vroeger het geval was, omdat automatisering de norm wordt en machines efficiënter worden bij het uitvoeren van routinetaken. En terwijl 39% van de Belgische bedrijven moeite heeft om hun werknemers op te leiden voor de meest gevraagde technische competenties, vindt 45% het nog moeilijker om hen de menselijke kwaliteiten te laten aanmeten die ze nodig hebben, zoals zin voor analyse en communicatie. Vandaag behoort de toekomst toe aan de kandidaten die blijk geven van bovengemiddelde cognitieve competenties, creativiteit, vermogen om complexe informatie te verwerken en aan te wenden, en die zich tegelijk ook kunnen aanpassen en vlot zijn in de omgang.

7 regels om mens en machine samen aan het werk te zetten

Aangezien digitalisering en automatisering de norm worden in de bedrijven, moet het beleid inzake HR-management evolueren. Met wervingsmoeilijkheden die overal ter wereld recordniveaus bereiken en werkgevers die bepaalde taken willen automatiseren en jobs willen creëren, is het niet langer alleen een kwestie van talenten vinden: ze moeten gevormd worden.

In zijn rapport ‘Humans wanted : The Robots need you’ formuleert ManpowerGroup zeven tips om mens en machine te laten samenwerken. Met continue training en de ontwikkeling van competenties als rode draad. Meer dan 9 van de 10 Belgische werkgevers hebben verklaard tegen 2020 de competenties van hun personeel te willen aanscherpen om de digitalisering het hoofd te bieden.

1| HET BELANG VAN LEADERSHIP NIET VERGETEN

De zaakvoerders moeten de aanjagers van de verandering en de innovatie zijn, en de eerste voortrekkers van de trainingscultuur opdat hun bedrijf een plaats wordt waar men veel kan leren en om de uitdagingen aan te gaan van een tijdperk dat gekenmerkt wordt door de snelle evolutie van de competenties.

2| VAN VROUWEN EEN ESSENTIEEL DEEL VAN DE OPLOSSING MAKEN

Vrouwen maken 50% van de actieve bevolking uit en hebben sinds 2017 vaker een diploma dan mannen. Het is dus van essentieel belang een cultuur te bevorderen die vrouwen de ruimte geeft om tot ontbolstering te komen. Wat voor vrouwen werkt, werkt overigens voor iedereen.

3| DE ASPIRATIES VAN UW WERKNEMERS BEGRIJPEN

Tegen 2025 zullen de millennials en de Generatie Z (jongeren geboren na 1995) meer dan twee derde van de wereldwijde actieve bevolking uitmaken. Bedrijven moeten zich aanpassen aan deze jonge professionals door meer gevarieerde en flexibele werkmodi aan te bieden, van een arbeidsovereenkomst voor een specifieke opdracht over de uitzendovereenkomst tot deeltijds vast werk, als ze de grootste talenten willen aantrekken en behouden; dat is wat 87% van de actieve bevolking van de bedrijven verwacht.

4 | DE CAPACITEITEN VAN DE WERKNEMERS PRECIES KENNEN

Bedrijven moeten steunen op evaluatie, het gebruik van exacte en bijgewerkte gegevens en op hulpmiddelen voor de voorspelling van prestaties om hun werknemers in te zetten waar ze het meest efficiënt zijn. Ze moeten ook vermijden dat competenties te fel worden afgebakend.

5| TRAINING OP MAAT AANBIEDEN

Bedrijven moeten overstappen van trainingsmethoden in grote groepen naar gerichte, omkaderde benaderingen op basis waarvan hun werknemers de strategische competenties kunnen verwerven die extern zo moeilijk te vinden zijn.

6| FOCUS OP DE MENSELIJKE KWALITEITEN

Bedrijven moeten hun HR-strategieën verfijnen zodat ze rekening kunnen houden met het feit dat menselijke kwaliteiten moeilijker te ontwikkelen zijn dan technische competenties.

7| DE MENS DE SLEUTEL GEVEN OM HET BESTE UIT DE TECHNOLOGIEËN TE HALEN

Bedrijven moeten hun werknemers voortdurend bijscholen en talenten kneden. Ze moeten de competenties die ze nodig hebben om van menselijk talent de perfecte aanvulling op machines te maken, analyseren en herevalueren.

TAPFIN, ManpowerGroup Solutions’ Managed Service Provider (MSP), provides comprehensive global and local solutions that optimize contingent workforce management and drive performance through people, process and technology. Our MSP has the capability to deliver oversight of your service providers and recruitment vendors. TAPFIN’s mission is to revolutionize the way in which organizations fulfill and manage their contingent workforce. TAPFIN’s sole focus is working with leading organizations to develop, deploy, and enable an integrated approach to analyzing and managing external talent on a global & regional basis. Bekijk alle berichten van Tapfin