SLUIT MENU

Vijf veelvoorkomende vragen bij de overstap naar een MSP-aanpak.

Bedrijven die overwegen om het beheer van hun externe talenten uit te besteden aan een Managed Service Provider (MSP) botsen tijdens hun voorbereidend onderzoek op enkele cruciale vraagstukken. Een overzicht van de vijf meest terugkerende vragen.

  1. Vanaf hoeveel externen is een MSP-oplossing rendabel? 

Vanaf welke omvang een MSP-programma haalbaar is, hangt af van het profiel van het bedrijf. Er zijn voorbeelden van implementaties bij bedrijven van 150 extern ingehuurde talenten en bij bedrijven van 10.000 medewerkers. Bij de kleinere spelers gaat het wel vaak over kritische, en dus schaarse, profielen op de arbeidsmarkt zoals IT-profielen of functies op directieniveau die op cruciale projecten werken. De grootste voordelen van uitbesteden zitten dan in tariefbeheersing en risicobeperking, bijv. op het gebied van de bekwaamheid van de kandidaten. Maar ook de zekerheid dat er een constante instroom is van hooggekwalificeerde profielen, speelt mee. Voor bedrijven met een brede nood aan profielen heb je dan weer voldoende arbeidsvolume nodig om de kosten van een VMS-platform en MSP-team te compenseren. Deze constructie wordt voordelig bij budgetten vanaf 6 à 11 miljoen euro.

  1. Overschakelen op een MSP, betekent dat eigen leveranciers aan de kant schuiven?

Neen, integendeel. Het behouden van bestaande leveranciers heeft altijd de voorkeur boven een de introductie van een range nieuwe leveranciers. Bestaande leveranciers verwierven een grondig inzicht in de werking en gevoeligheden die spelen binnen een bedrijf. Alleen wanneer de bestaande relaties stroef verlopen is een totaal vernieuwde aanpak interessant. De samenwerking met een MSP is onder de leveranciers steeds meer vertrouwd geworden en zij zien doorgaans de voordelen van een samenwerking met een MSP in. Enkele voordelen: leveranciers worden sneller betrokken bij verschillende opportuniteiten die niet alleen naar de ‘happy few’ gaan. Voeg daarbij dat de meeste leveranciers een verbeterd kredietbeheer en gunstigere betalingsvoorwaarden ervaren onder een goed uitgevoerd MSP-programma. Je begrijpt meteen waarom de meeste bestaande leveranciers bereid zijn om verder samen te werken via het MSP-programma.

  1. Voor- en nadelen van eigen technologie t.o.v. een onafhankelijk VMS-platform.

Een VMS-platform brengt duidelijke voordelen met zich mee. Een VMS is snel geïmplementeerd en wordt volledig volgens de werking van de klant opgezet. Maatwerk dus. Een derde partij (de VMS-aanbieder) wordt geïntegreerd in het MSP-programma. Een extra stap die wegvalt voor het betrokken bedrijf. Rechtstreekse efficiëntiewinst dus. Bovendien rendeert een MSP-programma sneller met een onafhankelijk VMS-platform. De keuze voor een specifiek platform is altijd een keuze die de MSP-aanbieder samen met het bedrijf maakt. Ideaal is wanneer MSP-technologieteams samen met de klant onderzoeken wat de beste optie is, en dit in functie van de kosten, gewenste functionaliteit en doelstellingen.

  1. Wat is direct sourcing? Hoe hierop inzetten met MSP?

Direct sourcing is actief freelancers benaderen met je bedrijfs- of merknaam om de juiste kandidaten aan te trekken naast de bestaande database. Zo kan u gerichter de geschikte freelancer inzetten om openstaande aanvragen in te vullen. Deze aanpak is aangeraden als u functies heeft waarvoor u regelmatig externen inzet. Wanneer u frequent nichefuncties inhuurt voor projecten op organisatieniveau bijvoorbeeld. Of wanneer u snel externe talenten nodig hebt met algemene vaardigheden. Mogelijke voordelen van direct sourcing zijn lagere kosten per inhuurperiode, kortere inhuurtijd bij openstaande aanvragen, tijds- en efficiëntiewinst door externen opnieuw aan nieuwe projecten toe te wijzen.

  1. Een MSP-team op locatie? 

Een MSP-team op locatie resulteert in een grotere betrokkenheid, zo blijkt telkens opnieuw. En een nauwere betrokkenheid betekent een betere service. We pleiten niet voor een continue aanwezigheid, zeker niet in een wereld waar op afstand werken steeds normaler wordt. Maar regelmatig op locatie werken, brengt duidelijk voordelen met zich mee. Bij voorkeur heeft het MSP-team toegang tot uw e-mailsysteem en interne databases. Door de cultuur van een bedrijf te leren kennen, zich de manier van werken eigen te maken en de workflows te begrijpen, is een MSP-team sneller in staat in te spelen op de behoeften van je bedrijf. Door hen een ruimere rol te geven dan puur aanvragen invullen, verwerven zowel de hiring manager, hr en inkoop meer inzichten in de talentmarkt en de dynamiek die speelt tussen leveranciers onderling.

Waar loop je nog vast?

Intensieve voorbereiding is dus essentieel wanneer je overweegt om een MSP in te schakelen. Weet waar je wil eindigen en werk een duidelijke visie uit. Ben je zelf de voor- en nadelen aan het afwegen? Op welke cruciale vragen zoek je nog het antwoord?

Leer van bedrijven met ervaring

Meer inspiratie over dit thema? Het MSP-vraagstuk was ook onderwerp van de voorbije Meetup van Club VMSA bij bpost op 25 oktober jl. waaraan NextConomy als partner deelnam. Leer van de voorbeelden, voor- en nadelen die aan bod kwamen door ervaringsdeskundigen.

De volgende Meetup staat gepland op 20 maart 2019. Interesse om als gastbedrijf mee de dialoog aan te zwengelen? Neem contact op met Marleen Deleu via marleen@nextconomy.be

Hays Talent Solutions offers companies a comprehensive portfolio of services that helps support all their workforce management-related topics – for any form of employment as non-permanent workforce, temporary workers, contractors, consultants and resources engaged under a statement of work Bekijk alle berichten van Hays Talent Solutions