"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU
verkrijgen opdracht freelance

Nieuwe vaardigheden voor de nieuwe adviseur

De samenleving verandert in een rap tempo naar een informatiesamenleving. Sioo onderzoekt al geruime tijd wat consultancy in de informatiesamenleving aan nieuwe en bestaande kennis en kunde van consultants vraagt. Dit heeft onder meer geleid tot een interessante whitepapers voor (zelfstandig) consultants.

Uitdagingen

De consultant of adviseur van vandaag kent veel uitdagingen. Het is niet langer voldoende om gespecialiseerde vakkennis te hebben of om met één strak organisatiemodel processen te begeleiden. De klant is gehaast, veeleisend en wil onmiddellijk resultaat zien. Komt daar nog bij dat de maatschappij dermate snel verandert dat ook het advies van de consultant telkens bijgesteld moet worden, zowel inhoudelijk als vormelijk. Dat geldt des te meer voor de freelancer/zelfstandige professional die er in veel gevallen alleen voor staat om zowel zijn eigen kennis en kunde op peil te houden, alsook de complexe relatie met de klanten te bolwerken.

Ingrijpende trends

Sioo.nl, het universitair onderzoeks- en kenniscentrum inzake organisatieadvies in Nederland houdt zich al geruime tijd intensief bezig met het bestuderen van het adviesvak en de rol van de adviseur. In de recente publicatie “De 10 capabilities van de nieuwe adviseur” wordt een nieuw model vooropgesteld, vertrekkende vanuit ingrijpende trends in organisaties die een impact hebben op de nieuwe adviseur:

  • Meervoudig waarde creëren: de creatie van financiële én maatschappelijke waarde vervangt de focus op aandeelhouderswaarde
  • Nieuw organiseren: nieuwe organisatievormen vervangen hiërarchische modellen
  • Externaliseren: door ecosystemen en netwerken vervagen organisatiegrenzen
  • Dataficeren: data wordt leidend bij het tot stand komen van producten, diensten, processen en mensen
  • Experimenteren en itereren vervangen de klassieke planning & control cyclus

10 nieuwe vaardigheden

Het Sioo-ICMCI Capabilities Model 2018 koppelt hieraan 10 nieuwe vaardigheden (capabilities) voor de adviseur. We sommen ze hier kort op – een uitvoerige bespreking vind je terug in de White paper*:

  • Business insight: client business and context knowledge and skills; consulting business knowledge and skills
  • Technical capabilities: functional specialization; organizational knowledge and skills
  • Consulting capabilities: consulting process knowledge and skills; change knowledge and skills
  • Values and behavior: ethics & professionalism; personal and interactive skills; reflective skills; dynamic capabilities

Voor Sioo is de stap van competenties naar capabilities noodzakelijk en tekenend voor het feit dat de adviseur onderhevig is aan een permanent aanpassing- en leerproces. “Veel consultants hebben de neiging om te investeren in de ontwikkeling van hun skills en veranderkundige bagage. Dit is een te smalle basis voor de uitoefening van het vak in de informatiesamenleving. Het capabilities model nodigt uit tot verbreding van de domeinen  voor doorgaande professionalisering. Van consultants wordt verwacht dat zij breed op de hoogte zijn van wat er speelt in de samenleving.”

Verrijken

Voor freelancers en zelfstandige professionals is het in elk geval essentieel dat ze zich vanuit de community’s waartoe ze horen blijven werken aan deze vaardigheden. Denk aan de uitwisseling binnen peer-2-peer netwerken waar aandacht is voor professionalisering, intervisie en reflectie. Maar ook minder formele, sociale contacten (binnen en buiten de eigen specialisatie) leiden tot een verrijking die noodzakelijk is om als adviseur relevant te blijven.

Marc Mestdagh is Boardmember-Coordinator of FEDIPRO (Federation of Independent Professionals). He is an association and community management expert with special focus on (independent) professionals (knowledgeworkers). Bekijk alle berichten van Marc Mestdagh