"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

De Belgische arbeidsmarkt blijft optimistisch

Volgens de ManpowerGroup Barometer plant 7% van de werkgevers hun personeel in de loop van het 2e kwartaal te consolideren.

Volgens de ManpowerGroup Barometer die vandaag werd gepubliceerd, zou de aanwervingsactiviteit in de loop van het 2e kwartaal van 2018 positief moeten blijven. Op nationaal niveau plant 7% van de 750 Belgische werkgevers die eind januari door ManpowerGroup werden bevraagd, hun personeel tegen eind juni 2018 te consolideren, terwijl slechts 3% een inkrimping van het personeelsbestand voorziet. 87% van de ondervraagde werkgevers verwacht geen wijzigingen in hun loonmassa.

Na correctie van de seizoenvariaties bereikt de Nettotewerkstellingsprognose – of het verschil tussen het percentage werkgevers dat aanwervingen plant en het percentage werkgevers dat ontslagen voorziet – de positieve waarde van +3. Dat is een status quo ten opzichte van het vorige kwartaal en een stijging van 3 punten in vergelijking met het 2e kwartaal van 2017.

“De Belgische werkgevers blijven voor het vierde opeenvolgende kwartaal even optimistisch”, zo luidt de uitleg van Philippe Lacroix, Managing Director van ManpowerGroup BeLux. “De Nationale Bank van België heeft in zijn jaarrapport de nadruk gelegd op de creatie van 66.000 nieuwe jobs in België in 2017 en deze tendens zou zich moeten doorzetten. Tegelijk stellen we vast dat het aanwerven van talenten steeds moeilijker wordt. Volgens de meest recente cijfers van Eurostat is het aantal vacante jobs in België in drie jaar tijd bijna verdubbeld tot 143.000 eenheden in het 3e kwartaal van 2017. Gezien het tekort aan talent – dat de groei dreigt te vertragen zullen het behoud van personeel, trainingen en het aantrekken van nieuwe talenten in de loop van dit jaar voor de werkgevers prioritair zijn.”

Vlaanderen is dynamischer

De tewerkstellingsvooruitzichten voor het volgende kwartaal zijn positief in de drie gewesten van het land. In Vlaanderen (+5) wordt de meeste activiteit qua aanwervingen verwacht. De werkgevers melden immers voor het tweede opeenvolgende kwartaal een bemoedigende Nettotewerkstellingsprognose. Ook in Brussel (+3) zijn de rekruteringsplannen positief, terwijl ze in Wallonië (+1) voorzichtiger zijn. Ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar merken we een verbetering in de drie gewesten.

 

Sterkste wervingsintenties in zes jaar in de Maakindustrie en de sector Transport en logistiek

In zes van de 10 bevraagde sectoren plannen de werkgevers in de loop van het volgende kwartaal een uitbreiding van hun personeel. Net als in het vorige kwartaal zijn het de werkgevers uit de sector Elektriciteit, gas en water (+11) die het meeste optimisme aan de dag leggen. De vooruitzichten zijn extra bemoedigend in twee sectoren: de Maakindustrie (+10) en de sector Transport en logistiek (+10) waarin de werkgevers hun sterkste wervingsintenties in 6 jaar laten optekenen.

De tewerkstellingsvooruitzichten zijn ook gunstig in de sectoren Financiële instellingen/verzekeringen/vastgoed/diensten (+6), evenals in de Openbare diensten/onderwijs/ gezondheidszorg/maatschappelijke dienstverlening (+3) en in mindere mate in de sector van de Extractieve industrieën (+2). De vooruitzichten zijn daarentegen onzeker in de sector van de Groot- en detailhandel (0), en licht negatief in drie sectoren: de Horeca (-1), de Landbouw en visserij (-3), de Bouw (-4).

De Nettotewerkstellingsprognose wordt, van het ene tot het andere kwartaal, beter in vijf sectoren en slechter in drie sectoren. Van het ene tot het andere jaar stijgen de wervingsintenties in 7 sectoren.

Meer nieuwe jobs in de grote en middelgrote bedrijven

De werkgevers van de vier bedrijfssegmenten, opgedeeld op basis van de omvang van hun personeelsbestand, anticiperen op een positieve wervingsactiviteit van april tot juni 2018. Het vertrouwen van de werkgevers wordt groter naarmate de omvang van hun personeelsbestand: de Nettotewerkstellingsprognose voor het 2e kwartaal van 2018 bedraagt +2 in de microbedrijven (< 10 werknemers), +9 in de kleine bedrijven (10-49 werknemers), +22 in de middelgrote bedrijven (50-249 werknemers) en +24 in de grote bedrijven (≥ 250 werknemers).

 

 

Redactie / Rédaction / Editors NextConomy Bekijk alle berichten van NextConomy