"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

“Subsidieer de start-up én zijn klanten”

De werkdruk binnen de gezondheidszorg ligt bijzonder hoog. En dat biedt opportuniteiten voor enerzijds de HR en voor start-ups die zich vastbijten in de ontwikkeling van nieuwe technologieën.

Video recruitment met artificial intelligence, subsidies voor start-ups én hun klanten, apps op maat van de eindgebruiker, … innovatieve  technologieën bieden business opportuniteiten in de gezondheidssector en daarbuiten.

“Een van de uitdagingen voor ziekenhuizen is het vinden van voldoende gekwalificeerd personeel”, getuigt Marc Noppen, CEO van UZ Brussel. “De komende jaren zal de zorgvraag door de vergrijzing stijgen. Daardoor is een langetermijnvisie broodnodig van de verantwoordelijken voor de instroom van personeel.” Hiermee wijst hij niet alleen naar HR, maar ook naar de overheid en de industrie. Van die laatste hoopt hij dat technologische innovaties de artsen en verplegers deels kunnen ontzorgen.

Eén van de start-ups die het ziekenhuispersoneel met hun innovatieve producten wil ontzorgen is Oxypoint. Met hun nieuwe model van zuurstofflessen daalt het zuurstofverbruik met 70% waardoor ziekenhuizen besparen en het personeel deels wordt ontlast. De start-up heeft de afgelopen jaren zijn plek op de markt veroverd dankzij subsidies van de overheid. “Maar het zou ook interessant zijn om de klanten te subsidiëren”, zegt Philip Hendrickx, CEO van Oxypoint. “Door hen budgetten te geven, kunnen zij innovatieve producten en diensten aankopen. Hierdoor ontstaat er een directe verbinding tussen beide partijen waardoor de start-up beter inspeelt op de noden van hun klanten.”

Diverse technologische innovaties palmen ook de HR-wereld in die het inhuurproces versnellen, getuigt Véronique Beunnens, Managing Director XPE Pharma & Science: “Een van de belangrijkste transformaties in de talent acquisition-wereld is dat de rol van recruiters verschuift naar die van digital marketeers. Zij moeten zich focussen op het aantrekken van de markt. Eén van de nieuwe technologieën die HR hierbij kan inzetten is video recruitment die de papieren cv vervangt. En met de implementatie van Artificial Intelligence analyseert men meteen de persoonlijkheid van elke kandidaat op basis van zijn gelaatsuitdrukkingen.”

Recruiter wordt digital marketeer

Eén van de grote veranderingen in de talent acquisition-wereld is dat recruiters de rol opnemen van digital marketeers. Wat betekent dat voor hen? – Véronique Beunnens, Managing Director XPE Pharma & Science

Subsidieer niet enkel de start-ups, maar ook hun klanten

Waarom stel je voor om niet alleen start-ups te subsidiëren maar ook hun klanten? En welke valkuilen heeft dat? – Philip Hendrickx, CEO Oxypoint

De markt in de gezondheidspreventie ligt nog open

Er is nog veel kennis te ontwikkelen in de gezondheidspreventie en dat biedt vooral voor start-ups talloze kansen. Enkele voorbeelden? – Rudi Torfs, Unit Manager, VITO HEALTH

Personeelstekort is de challenge van HR

Waarom is het personeelstekort in de gezondheidszorg zo groot in ons land en hoe kunnen we dat oplossen? – Marc Noppen, CEO UZ Brussel

Klein en in België gebleven

Waarom ben je met je start-up Oxypoint klein begonnen in België? – Philip Hendrickx, CEO Oxypoint

Dé eindgebruiker bestaat niet

Een woning renoveren is heel complex. Er zijn tal van regels waarmee de verbouwer rekening moet houden. Hoe kan technologie elke eindgebruiker ontzorgen? – Leen Govaerts, Unit Manager Smart Energy & Built Environment,  VITO

Vlaanderen koploper milieugezondheid

Hoe komt het dat Vlaanderen koploper is van milieugezondheidstudies? – Rudi Torfs, Unit Manager, VITO HEALTH

Volgende bijeenkomst: Smart Human Capital

Onder de noemer “Upcycle your business transformation” organiseren 3W Interim Management, Vito en het Business Angel Coaches Network een serie events met steeds een nieuw thema. Eerder stonden de sectoren Energie (verslag), Chemie (verslag) en Materialen (verslag) centraal. Op 20 april vindt de laatste aflevering Smart Human Capital plaats.

3W Executive Interim Management: Strong leadership with the right people in place. 3W has the largest network of management experts and consultants in the Benelux. Bekijk alle berichten van 3W Executive Interim Management