"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Wat betekent het zomerakkoord voor freelancers?

Vermindering van de bijdragedrempel bij de start van activiteiten, invoering van een volwaardige tweede pensioenpijler en de opheffing van de eenheid van de loopbaan zijn maatregelen uit het zomerakkoord die impact hebben op zelfstandigen.

De federale regering stelde op 26 juli 2017 het zomerakkoord voor. Hieronder vind je de maatregelen over de arbeids- en socialezekerheidsrecht die impact hebben op zelfstandigen, en dus ook freelancers. 

1. Vermindering van de bijdrage drempel voor zelfstandigen bij het begin van hun activiteit

 • Er zullen progressieve inkomensdrempels worden ingevoerd voor de berekening van de minimale sociale bijdrage van zelfstandigen in hoofdberoep, voor de eerste twee jaar van de sociale bijdragen.
 • De maatregel zal geleidelijk in werking treden vanaf 1 januari 2018.
Bijdragejaar Huidige drempel Voorgestelde drempel
Tot het einde van het eerste jaar 13.296,25 EUR 4.432,08 EUR
Tweede jaar 13.296,25 EUR 8.864,17 EUR
13.296,25 EUR 13.296,25 EUR

2. Tweede pijler zelfstandigen en aanvullend pensioen loontrekkenden

 • 2e pijler zelfstandigen:
  • Invoering van een volwaardige tweede pensioenpijler voor zelfstandigen, natuurlijke personen.
  • Het toekomstige fiscale kader zal overeenkomen met dat van de reeds bestaande tweede pijler voor zelfstandigen in een vennootschap.
 • Vrij aanvullend pensioen loontrekkenden:
  • Het idee is om nu een vrij aanvullend pensioen te voorzien dat zou gefinancierd worden door bijdragen die door de werkgever op vraag van de werknemer van het loon worden ingehouden. Het initiatiefrecht zal dus bij de werknemer liggen.

3. Opheffing van de eenheid van loopbaan

 • Voorgestelde hervorming:
  • Schrappen van de beperking tot de eenheid van loopbaan voor alle effectieve werkdagen vanaf 1 januari 2019.
  • Concreet betekent dit dat er voor de effectieve werkdagen geen enkele beperking meer geldt voor het opbouwen van pensioenrechten.
  • Voor de mensen die de eenheid van loopbaan overschrijden met gelijkgestelde dagen wordt het huidige stelsel voor het in aanmerking nemen van de voordeligste dagen behouden.
 • Verband met gelijkgestelde periodes:
  • De regering behoudt haar doelstelling om de periodes van werk altijd hoger te waarderen dan de periodes van inactiviteit voor de berekening van het pensioen.

Vennootschapsbelasting daalt

Tot slot de vennootschapsbelasting. Die gaat dalen van 25% naar 20%. Interessant voor freelancers die werken vanuit een BVBA of andere vennootschapsstructuur. Maar een maatregel waar freelancers die werken als zaakvoerder van hun eenmanszaak zonder vennootschap niets aan hebben.

Bron: Lexallert

Redactie / Rédaction / Editors NextConomy Bekijk alle berichten van NextConomy