"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU
flexibele arbeidsmarkt

1 op 5 Belgische werkgevers wil evolueren naar een mix van vast én flexibel personeel

Staan de Belgische bedrijven vandaag open voor een flexibelere arbeidsmarkt?

Onze arbeidsmarkt verandert grondig door de mondialisering van informatie- en communicatietechnologieën, de Uberisering van de economie en de globalisering van de handel. Hierdoor ontstaan enkele atypische arbeidsvormen zoals:

  • Portfolio workers: voeren taken uit voor verschillende klanten
  • Crowd workers: nemen complexe, verschillende taken in stukken op via online platformen
  • Moonlighters: combineren verschillende type jobs in verschillende statuten
  • Ondernemers in loondienst: brengen hun verschillende contracten onder één structuur die hen tewerkstelt.

België heeft al arbeidsmarkthervormingen doorgevoerd zoals de verlenging van de loopbanen, flexi-jobs en interim via contracten van onbepaalde duur. “Deze hervormingen leiden tot een flexibelere arbeidsmarkt en versterken de inzetbaarheid van werknemers doorheen hun hele loopbaan”, zegt Securex.

50% vast en 50% flex

21% van de HR-verantwoordelijken in bedrijven zeggen dat hun organisatie bereid is om geleidelijk te evolueren naar een mix van 50% werknemersstatuut en 50% andere statuten zoals zelfstandigen, freelancers of autonome medewerkers. Zo willen ze beter inspelen op een veranderende marktvraag. Vooral kleine bedrijven met maximum 50 werknemers, zijn voorstanders van deze evolutie.

“Kleine of opstartende bedrijven werken vaker met een mix aan vaste werknemers en freelancers. Grotere bedrijven zouden volgens de resultaten van deze bevraging eerder terughoudend zijn om te werken met zelfstandigen. Zij streven klaarblijkelijk enerzijds de ‘zekerheid’ van aanwezigheid en personeel na en willen anderzijds vermijden dat freelancers met hun kennis en ervaring het bedrijf verlaten bij het beëindigen van hun opdracht”, zegt Iris Tolpe, Legal Director bij Securex.

Personeel delen

53% van de werkgevers wil personeel delen. Ondernemingen kunnen volgens de Wet Peeters de tewerkstelling van deelnemers delen via een werkgeversgroepering als deze bedrijven niet de behoefte of de financiële middelen hebben om voor zichzelf een voltijdse werknemer aan te werven.

“De weg die HR-verantwoordelijken binnen bedrijven moeten afleggen lijkt nog lang! Toch merken we op het terrein dat er almaar meer nieuwe werkvormen ontstaan en dat de manier waarop mensen werken meer en meer op verschillende manieren kan worden georganiseerd. De vraag die rijst, is hoe HR-verantwoordelijken zich zullen voorbereiden en hoe ze zullen samenwerken met nieuwe intermediairen op de arbeidsmarkt die initiatieven lanceren om loopbanen een bepaalde zekerheid te bieden die tot voor kort niet bestond buiten het klassieke arbeidscontract”, zegt François Pichault, HEC Liège – Ecole de gestion de l’Université de Liège.

Nathanella Monsaert
Nathanëlla Monsaert is redacteur en grafisch vormgever. Met haar jarenlange ervaring werkt ze elke communicatie uit van A tot Z. Of hoe ze het liever zelf zegt: van A naar Beeld. Ze is een storyteller pur sang en gaat voor NextConomy vooral op zoek naar boeiende verhalen bij freelancers. Bekijk alle berichten van #Nathanella Monsaert