"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

werk - Bekijk alle berichten

Geen onderdeel van een categorie
Future of Work : praktische tips voor organisaties voor navigatie in het ‘nieuwe normaal’

De pandemie heeft organisaties een unieke kans geboden om hun personeelsbestand en werkplekmethodes opnieuw vorm te geven. Hoe ziet de toekomst van werk er uit post-covid? Manpower Talent Solutions beantwoordt deze vraag in hun driedelige reeks ‘Future of Work’ met praktische tips voor organisaties voor navigatie in het ‘nieuwe normaal’. [Lees meer …]

Freelancer
Naar een Europese sociale bescherming?

‘Werk is werk’, zo lijkt het uitgangspunt te zijn van de Europese aanbeveling over de toegang tot sociale bescherming van werknemers en zelfstandigen. De Raad legde eind vorig jaar vast wat het minimum zou moeten zijn in alle lidstaten, en volgend jaar zal de Commissie verslag uitbrengen over wat er gebeurt op het terrein. Op die manier, zo hoopt althans professor Paul Schoukens, zetten we een stap naar een level playing field. [Lees meer …]