"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

EU Richtlijn voor platformwerk weer naar af

Geen succes tot nu toe voor het compromis dat België als voorzitter van de EU voorstelde als een Europese richtlijn om platformwerkers te beschermen. Het voorstel is vrijdag jl. opnieuw verworpen. Van de 28,3 miljoen platform­werkers, werkt 7% (2 miljoen mensen) in dienstverband en 93% (26,3 miljoen mensen) als zelfstandige. 19% van de zelfstandigen heeft waarschijnlijk het verkeerde statuut (ongeveer 5 miljoen mensen).

Platformwerk is een nieuwe manier om vraag en aanbod van betaalde arbeid op elkaar af te stemmen. De EU wil nieuwe regels voor betere arbeids­omstandigheden voor mensen die in de klusjes­economie werken. Bij platformwerk gebruiken organisaties of personen een onlineplatform om toegang te krijgen tot andere organisaties of personen om tegen betaling specifieke problemen op te lossen of diensten te verlenen.


Het ene platform is niet het andere. In de NextConomy publicatie ‘FMS onderzoeksrapport’ vind je meer uitleg over de diverse soorten platformen die er bestaan. Het rapport is gratis te downloaden op NextConomy.


De digitale­platform­economie groeit snel. Tijdens de corona­pandemie kwam platform­werk in een stroom­versnelling en werd het heel gewoon, deels omdat ineens veel maaltijden en bood­schappen aan huis werden geleverd. Nu is het aan het uitgroeien tot een motor voor innovatie en werkgelegenheid.

Platformwerk is er in vele soorten en maten, en wordt ook wel de klus- of klusjes­economie genoemd. De groei van digitale platforms is bedrijven én consumenten onmiskenbaar ten goede gekomen, maar tegelijkertijd is er voor veel platform­werkers een grijze zone ontstaan qua arbeidsstatus.

Aantal werkenden op digitale arbeids­platformen

Meer dan 28 miljoen mensen in de EU werken via een of meer digitale arbeids­platformen. In 2025 zullen dat er 43 miljoen zijn.


  • 28 miljoen platform­werkers in 2022 – bijna evenveel als fabrieksarbeiders in Europa!
  • 43 miljoen platform­werkers in 2025 – een groei met 52% !

Ze verrichten tal van taken, zowel ter plaatse als elders (op afstand). Voorbeelden zijn besteldiensten, vertalingen, gegevensinvoer, babysitten, ouderenzorg of taxidiensten. Vaak doen zij het platformwerk als bijbaan, naast hun gewone werk.

Bekijk de infografiek met meer details over het profiel van de werkenden op platformen

Wat is het probleem?

De EU is de eerste wetgever ter wereld die probeert specifieke regels voor digitale arbeids­platformen voor te stellen.

Met de voorgestelde richtlijn komen er 2 belangrijke verbeteringen:

  • eenvoudigere bepaling van de juiste arbeidsstatus van digitale-platformwerkers
  • de eerste EU-regels voor het gebruik van algoritmische systemen op de werkplek

Het is cruciaal dat platform­werkers het juiste arbeidsstatuut hebben, zodat ze geen arbeidsrechten mislopen.

  • 55% verdient minder dan het netto minimum­uurloon in hun land (indien er een minimumloon is)
  • 41% van de tijd die zij aan platformwerk besteden is onbetaald (bijv. opzoekwerk, wachten op opdrachten, advertenties bekijken).

Als ze worden beschouwd als zelfstandigen terwijl ze dit niet zijn, genieten ze niet dezelfde rechten en bescherming als werknemers.

Van de 28,3 miljoen platform­werkers, werkt 7% (2 miljoen mensen) in dienstverband en 93% (26,3 miljoen mensen) als zelfstandige. 19% van de zelfstandigen heeft waarschijnlijk het verkeerde statuut (ongeveer 5 miljoen mensen).

Bron: Europese Raad

Lees ook:

 

Redactie / Rédaction / Editors NextConomy Bekijk alle berichten van NextConomy