"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Economisch uitdagende tijden? Jon Younger bespreekt innovatieve talent strategieën

Moeilijke economische tijden nopen bedrijven tot het drukken van de kosten, onder meer door ontslagen. Jon Younger duikt in enkele creatieve én strategische manieren om veranderingen in het personeelsbestand vernieuwend aan te pakken. Spoiler, een meer flexibele, gemengde personeelsbezetting kan hiertoe bijdragen.

Ontslag: een bot middel met nefaste gevolgen

Jon Younger stelt dat ontslagen een bot middel zijn dat, naast de negatieve impact op betrokkenheid van werknemers, ook een negatief effect heeft op het moreel en het vertrouwen.  Hij verwijst naar Twitter en hoe de aangekondigde deal van Elon Musk werknemers deed voorbereiden op ontslag.  Velen gaven vervolgens aan op zoek te gaan naar andere jobs, of contacten te leggen met advocaten, om het te hebben over ontslagvergoedingen en regelingen rond aandelen.

Omgaan met financiële behoeften zonder vertrouwensschade

De vraag die Younger zich stelt is hoe bedrijven creatiever kunnen omgaan met de financiële behoeften die zich aandienen, zónder het vertrouwen van werknemers en investeerders een enorme schade toe te brengen.

Hij onderzoekt de rol die open talent en open innovatie kunnen spelen, waarbij hij verwijst naar een aantal succesvolle voorbeelden die hij zag.  Een overzicht:

Met ontslag bedreigde werknemers laten innoveren

Google riep Tiger Teams in het leven: het zijn teams van werknemers van wie de baan of het project op de helling staat.  Zij krijgen de kans om samen te werken aan een nieuw bedrijfsidee, of een plan om nieuwe capaciteit te ontwikkelen.  Dit tijdens de periode van 60 dagen die Google-werknemers doorgaans krijgen om te solliciteren naar een andere functie.

Een ander voorbeeld is te vinden bij Exxon Mobil waar werknemers, die met ontslag bedreigd werden, de kans kregen om de productiviteit te verbeteren en zo alsnog de bedreigde job te kunnen behouden.

Omscholing en samenwerking richting nieuwe carrières

Verder ziet Younger oplossingen in omscholing en het samenwerken van organisaties.  Bij meerdere ontslagrondes zag hij werknemers die werden omgeschoold.  Dit leidde meer dan eens tot het ontstaan van nieuwe, succesvolle bedrijven.  Organisaties, die besluiten de handen in mekaar te slaan om projecten en expertise aan mekaar te koppelen, kunnen extra inkomstenstromen en kansen voor individuen én de onderneming genereren.

Organisaties, die besluiten de handen in mekaar te slaan om projecten en expertise aan mekaar te koppelen, kunnen extra inkomstenstromen en kansen voor individuen én de onderneming genereren.

De mogelijkheden van talentplatformen

Younger deelt ook het voorbeeld van het wearerosie.com freelance platform.  Dit platform bood tijdens  de pandemie een virtuele thuisbasis aan klanten die hun baan verloren.  Het platform voorzag in onderwijs en administratieve ondersteuning om een tijdelijke of langdurige freelance carrière op te starten.

Bedrijven die een eigen talentplatform hebben, raadt hij aan het niet enkel te voeden met geselecteerde freelancers.  “Het kan krachtig zijn het platform te vullen met bekend talent – bijvoorbeeld talent dat vrijkomt tijdens ontslagrondes – en het een basisniveau van werk te beloven”, aldus Younger.

Bedrijven die een eigen talentplatform hebben, raadt Younger aan het niet enkel te voeden met geselecteerde freelancers.  “Het kan krachtig zijn het platform te vullen met bekend talent – bijvoorbeeld talent dat vrijkomt tijdens ontslagrondes.”

Conclusie: plan je personeel vanuit een lange termijn visie

Hanteer een lange termijn visie bij het plannen van personeel en middelen.  “De technologie heeft voor veel beroepen het werk losgekoppeld van de geografie”, stelt Younger.  De nieuwe generatie werknemers zoekt een hybride relatie, en vraagt om flexibiliteit in locatie en werktijden. Carrièremakers zien hun loopbaan niet langer in één organisatie. Ze richten zich op projecten en niet langer op rollen.  De sector, en niet een specifieke organisatie, wordt gezien als de omgeving waarbinnen carrière gemaakt wordt.

Younger stelt vast dat een aantal organisaties verder denkt dan het ontslag.  Ze vragen zich af hoe een efficiënter, meer betrokken en veranderingsgericht personeelsbestand kan worden opgebouwd. Hij ziet deze organisaties de varianten van een flexibel, gemengd personeelsbestand met een combinatie van interne en externe expertise overwegen.

Maak het verschil tijdens economisch uitdagende tijden

Younger geeft ook nog mee dat je als organisatie het verschil kan maken.

  • Ga actief op zoek naar creatieve manieren om kostenproblemen op te lossen, alvorens tot ontslag over te gaan
  • Voorzie in een flexibel, gemengd personeelsbestand dat de mogelijkheid biedt om snel en kostenefficiënt te schakelen
  • Wees transparant tegenover werknemers en betrek hen bij het vinden van oplossingen.
  • Voorzie een goede planning over wat er na het ontslag komt

Bron: Het artikel van Jon Younger verscheen eerder in Forbes.  Je kan het hier lezen.

Over Jon Younger

Jon Younger is een HR thought-leader met een focus op agile talent, de freelance revolutie en de toekomst van werk.  Hij deelt zijn kennis en ervaring als auteur. De boeken Agile Talent (Harvard, 2016), HR From the Outside In (McGraw Hill, 2012), HR Transformation (McGraw-Hill, 2009) werden door hem geschreven.  Net als vele artikelen in tijdschriften als HBR.org en Talent Quarterly én het Forbes Careers blog “Freelance Revolution”.   Verder is hij werkzaam als adviseur, bestuurslid, investeerder en docent.

Lees ook :

Barbara Uyttendaele
Barbara is coach bij Tikhodza en freelance content creator. Ze heeft een liefde voor levenslang leren en een streven naar continue verbetering. Een loopbaan van 20 jaar in de wereld van HR-dienstverlening versterkte haar nieuwsgierigheid naar hoe de wereld van werk evolueert en hoe organisaties en talenten hiermee omgaan. Inspireren, challengen en motiveren zijn haar drijfveren om mensen en organisaties in beweging te brengen. *** Barbara est coach chez Tikhodza et créatrice de contenu freelance. Elle est passionnée de formation continue et s'engage à l'amélioration permanente. Une carrière de 20 ans dans le monde des services RH a renforcé sa curiosité pour l'évolution du monde du travail et la manière dont les organisations et les talents y font face. Son leitmotiv ? Inspirer, stimuler et motiver pour activer les gens et les organisations. Bekijk alle berichten van #Barbara Uyttendaele

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *