"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Nieuw contractenrecht op komst

Onze partner Monard Law laat weten dat vanaf begin volgend jaar nieuw contractenrecht op komst is. Zo verwachten ze dat de wetgever de mogelijkheid aan een rechter zal geven om het contract bij te sturen in geval van gewijzigde omstandigheden.

Contracten verbinden de partijen (en ook de rechter) in principe tot wet. Dit betekent concreet dat u in beginsel tegen uw contractspartij niet kan zeggen dat de stijgingen van de grondstofprijzen een nieuwe en onvoorziene gebeurtenis zijn waardoor u niet langer gebonden bent door de afgesproken prijs.

Uitgangspunt blijft dus het principe dat elke partij haar verbintenissen moet nakomen. Het maakt hierbij niet uit of de uitvoering ervan moeilijker is geworden doordat de kostprijs van de uitvoering gestegen is (bv. door hogere grondstofprijzen) of doordat de waarde van de tegenprestatie verminderd is.

Niettemin voorziet de nieuwe wet in een uitzondering. Een verzoek tot hernegotiatie van het contract is mogelijk met het oog op de aanpassing of de beëindiging ervan, mits aan een aantal voorwaarden is voldaan.

Meer lezen? Je vindt hier het volledige artikel van Monard Law over de nieuwe wet.

Lees ook :

Specialisten van Monard Law delen hier hun kennis op het gebied van arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht. Zowel voor individuele freelancers als voor hun opdrachtgevers. Bekijk alle berichten van Monard Law