SLUIT MENU

Vermijd deze valkuilen in jouw contract

Een opdrachtgever wil doorgaans afwachten of de samenwerking met een freelancer wel goed zal verlopen. Daarom biedt hij vaak eerst een contract van bepaalde duur aan. Advocate Julie Van Kerckhoven licht toe waarmee beide partijen rekening horen te houden bij het opstellen van het contract.

“Net zoals een freelancer soms wil testen of een opdracht wel iets voor hem is, willen ook opdrachtgevers vaak eerst testen of een freelancer het talent is dat ze zoeken. Daarenboven wordt er traditioneel nog steeds beroep gedaan op freelancers voor eerder kortstondige projecten. Beide zaken kunnen verklaren waarom opdrachtgevers eerder geneigd zijn om een contract van een beperkte duur aan te bieden”, zegt Julie.

“In sommige gevallen krijgt een freelancer nadien, als alles goed verloopt, een aangepast contract. Het kan evenwel ook zijn dat het initiële contract een clausule bevat die de overeenkomst stilzwijgend verlengt. In ieder geval staan beide partijen maar beter even stil bij de duurtijd en beëindigingsmodaliteiten van het contract.”

Als freelancer is het belangrijk om een voorgeschoteld contract niet klakkeloos te ondertekenen, maar om de impact van bepaalde clausules echt goed te begrijpen, zeker met oog op het uitvoeren van andere toekomstige opdrachten.

Impact clausules

“In de praktijk zien we dat freelancers eerder geneigd zijn om snel toe te geven, omdat ze de opdracht echt nodig hebben of omdat ze vaak gewoon heel enthousiast zijn. Als freelancer is het evenwel belangrijk om een voorgeschoteld contract niet klakkeloos te ondertekenen, maar om de impact van bepaalde clausules echt goed te begrijpen, zeker met oog op het uitvoeren van andere toekomstige opdrachten. Een opdrachtgever beschermt in een door hem opgesteld contract zijn bedrijf natuurlijk graag zo goed mogelijk, maar dat is niet altijd in het belang van de freelancer en kan hem zelfs een tijdje schaakmat zetten op de arbeidsmarkt.”

Tips voor een goede samenwerkingsovereenkomst

Julie geeft enkele tips mee die beide partijen kunnen gebruiken om een goede, gezonde relatie op te bouwen:

  1. Maak goede afspraken over de vroegtijdige beëindiging van een contract. Heb je bijvoorbeeld een opdracht voor drie maanden, maar loopt die desondanks al na twee maanden af, zorg er dan voor dat er een regeling is uitgewerkt (bijvoorbeeld: onmiddellijke uitbetaling van een totale projectprijs, geen vergoeding verschuldigd, een schadevergoeding …).
  2. Als freelancer is het niet interessant om je bij kortlopende projecten tot heel strenge concurrentiebedingen, strenge clausules rond geheimhouding of rond het gebruik van je auteursrechten te verbinden. Ga daarover in dialoog met de opdrachtgever en tracht een mooie balans te vinden tussen het beschermen van jouw positie op de arbeidsmarkt en het beschermen van de belangen van de opdrachtgever.
  3. In het kader van de strijd tegens schijnzelfstandigheid is het belangrijk dat je als freelancer nog voor andere klanten mag werken. Een streng exclusiviteitsbeding is daarom eerder af te raden (ook in het belang van de opdrachtgever). Er kan in ruil wel worden voorzien dat een freelancer ervoor zal zorgen dat er geen belangenconflict is en open zal communiceren.
  4. Zelfs bij contracten van zeer korte duur: zorg voor een goede beëindigingsregeling zodat er geen discussie mogelijk is bij (vroegtijdige) beëindiging. Zowel voor de freelancer als voor de opdrachtgever kan het interessant zijn om te voorzien dat het contract stilzwijgend verlengd wordt na de initieel afgesproken periode. De door opdrachtgevers opgestelde contracten bevatten vaak schadeclausules waarbij je als freelancer een vergoeding verschuldigd bent in geval van bepaalde inbreuken. Dergelijke clausules kunnen ook voor een opdrachtgever worden overeengekomen en zijn zelfs positief voor de opdrachtgever om een claim wegens schijnzelfstandigheid te vermijden. Dat bewijst namelijk dat partijen evenwaardig zijn en er geen zwakkere partij is.
  5. Teken niet zomaar een standaardcontract dat de opdrachtgever voor je neus schuift. Als freelancer heb je er alle belang bij om zelf in een goed contract te investeren of om het standaardcontract van de opdrachtgever aan te passen aan jouw specifieke noden. Ook dat is opnieuw voordelig voor de opdrachtgever en kan aantonen dat beide partijen volwaardige ondernemers zijn (en er dus geen sprake is van verdoken werknemerschap).
Nathanella Monsaert
Nathanëlla Monsaert is redacteur en grafisch vormgever. Met haar jarenlange ervaring werkt ze elke communicatie uit van A tot Z. Of hoe ze het liever zelf zegt: van A naar Beeld. Ze is een storyteller pur sang en gaat voor NextConomy vooral op zoek naar boeiende verhalen bij freelancers. Bekijk alle berichten van #Nathanella Monsaert