"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

“Belgische werkgevers verwachten voor het volgende kwartaal gematigd optimistische wervingsintenties”

Werkgevers herwinnen vertrouwen laat onderzoek van Manpower zien.

Volgens de ManpowerGroup Barometer zou de situatie op de arbeidsmarkt in de loop van het tweede kwartaal van 2021 verder moeten verbeteren. Van de 474 Belgische werkgevers die eind januari werden bevraagd, overweegt 13% hun personeelsbestand tegen eind juni 2021 uit te breiden, terwijl 4% het aantal werknemers plant te verminderen. 80% van de bevraagde werkgevers verwacht geen verandering.

Na correctie van de seizoenvariaties bereikt de Nettotewerkstellingsprognose – of het verschil tussen het percentage werkgevers dat aanwervingen plant en het percentage werkgevers dat ontslagen voorziet –  de gematigd optimistische waarde van +8%.  Dat is een stijging van 2 procentpunten ten opzichte van het vorige kwartaal, maar dat is nog steeds 5 procentpunten lager dan de waarde van dezelfde periode vorig jaar.

“Net als de laatste cijfers uit de uitzendsector geven de resultaten van onze barometer voor de tewerkstellingsvooruitzichten aan dat de werkgevers aan vertrouwen winnen en dat de wervingsactiviteit toeneemt in vergelijking met het vorige kwartaal zo luidt de uitleg van Philippe Lacroix,  Managing Director van ManpowerGroup BeLux. “2021 profileert zich echter nu al als een overgangsjaar: slechts 28% van de bevraagde werkgevers verwacht dat ze tegen eind 2021 aan ongeveer hetzelfde ritme zullen aanwerven als in de periode vóór de gezondheidscrisis. De kracht van het herstel zal sterk afhangen van het succes van de vaccinatiecampagne, en een meerderheid van de bevraagde werkgevers vertrouwt op de goodwill van hun werknemers om zich te laten vaccineren.”

Positieve tewerkstellingsvooruitzichten in de 3 gewesten

De tewerkstellingsvooruitzichten zijn positief in de 3 gewesten: optimistisch in Wallonië (+13%), gematigd positief in Vlaanderen (+7%) en voorzichtig positief in Brussel (+2%). In vergelijking met het vorige kwartaal gaat de Nettotewerkstellingsprognose erop vooruit in Vlaanderen en Wallonië (met respectievelijk 4 en 2 procentpunten), terwijl ze in Brussel op hetzelfde niveau blijft.

Jobcreatie in zeven van de acht bevraagde sectoren

De tewerkstellingsvooruitzichten zijn positief in zeven van de acht bevraagde sectoren. Met één werkgever op vier die tegen eind juni zijn personeelsbestand plant uit te breiden, tonen de werkgevers in de bouwsector (+18%) zich het meest optimistisch. Ook in de sectoren Openbare diensten, gezondheidszorg, onderwijs en maatschappelijke dienstverlening (+17%), Financiën, verzekering, vastgoed en diensten (+11%) en Groot- en detailhandel (+10%) zal de wervingsactiviteit naar verwachting toenemen. De vooruitzichten zijn tevens bemoedigend in de Maakindustrie (+7%) en in de sector ‘overige productie’ (eveneens +7%) – Landbouw & visserij, Elektriciteit, gas & water, Extractieve industrieën. Werkgevers in de sector Transport & Logistiek zijn dan weer voorzichtiger (+2%), terwijl de werkgevers in de horeca (-23%) als enige negatieve wervingsintenties melden, en dit voor het vierde kwartaal op rij. Dit is de zwakste Nettotewerkstellingsprognose die ooit in deze sector werd geregistreerd sinds de lancering van de enquête in België in 2003.

Ten opzichte van het vorige kwartaal zijn de tewerkstellingsvooruitzichten verbeterd in zes van de acht sectoren, terwijl ze in vergelijking met het 2e kwartaal van 2020 in vijf sectoren gedaald zijn.

Betere vooruitzichten in de grote en middelgrote bedrijven

Volgens de enquête van ManpowerGroup stijgt de waarde van de Nettotewerkstellingsprognose in de grote ondernemingen (≥ 250 werknemers) en middelgrote ondernemingen (50-249 werknemers) voor het derde kwartaal op rij, tot respectievelijk +20% en +18%. De werkgevers van de kleine ondernemingen (10-49 werknemers) en van de micro-ondernemingen (< 10 werknemers) anticiperen daarentegen op een stagnering van hun personeelsbestand. Zij geven een Nettotewerkstellingsprognose van respectievelijk -1 en +1% aan.

Tegen die tijd zal 57% van de werkgevers de voorkeur trachten te geven aan het hybride werkmodel, waarbij telewerken en op de werkplek gaan werken gecombineerd worden. 29% hoopt dat ze hun personeel zoveel mogelijk naar de werkplek zullen kunnen laten komen, terwijl 10% echt liever de voorkeur geeft aan telewerken.

 

TAPFIN, ManpowerGroup Solutions’ Managed Service Provider (MSP), provides comprehensive global and local solutions that optimize contingent workforce management and drive performance through people, process and technology. Our MSP has the capability to deliver oversight of your service providers and recruitment vendors. TAPFIN’s mission is to revolutionize the way in which organizations fulfill and manage their contingent workforce. TAPFIN’s sole focus is working with leading organizations to develop, deploy, and enable an integrated approach to analyzing and managing external talent on a global & regional basis. Bekijk alle berichten van Tapfin