"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Introvert of extravert? Zo voer je een zakelijk gesprek met begrip voor elkaar

Gesprekken voer je dag in, dag uit. Zowel privé als professioneel. Het lijkt dan ook niet iets wat je nog moet leren. In dit artikel vertelt Katja Soors eerst hoe introverten in een zakelijk gesprek waarde kunnen brengen voor hun extraverte gesprekspartner en daarna draait ze de rollen om: hoe kan je als extravert waarde brengen voor een introvert persoon.

Een zakelijk gesprek leidt vaak tot frustratie

Gesprekken kunnen vaak leiden tot frustratie bij één van beide partijen of bij allebei. En niet zelden heeft het aspect introvert – extravert daar een belangrijk aandeel in. Het beïnvloedt immers sterk ons zichtbaar gedrag en onze houding in relatie tot anderen.

Maar het kan ook anders

Door beter te begrijpen, door je gesprekspartner open en onbevooroordeeld te benaderen vorm je de goede voedingsbodem voor een constructief zakelijk gesprek.

Alles staat of valt met goede communicatie.Of je nu graag meer klanten wilt of meer professionele relaties wilt uitbouwen, het komt er op aan om jouw taal en de taal van je gesprekspartner zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen.

Als je beter begrijpt wat de natuurlijke manier is van zich uit te drukken bij introverte en extraverte personen, krijg je een andere kijk op de gesprekssituatie en kom je makkelijker en sneller tot écht contact. En vanuit dat wederzijds begrip kunnen zéér mooie samenwerkingsverbanden ontstaan.

Welke waarde breng jij als introvert mee in het gesprek?

Dé toegevoegde waarde van een introvert persoon ligt in het scherp stellen van de ander zijn gedachten, in het overzichtelijk maken van alle informatie en in het verhogen van de zakelijke slagkracht.

Hoe pak je dat nu het beste aan tijdens een gesprek?

 • Wees een sparringpartner voor de ander

Van nature vindt een extravert het lastig om helemaal alleen zijn ideeën van A tot Z te overdenken. Door mee te denken met een kritische blik, houd je een extravert persoon scherp en laat je hem toe om tot nieuwe en betere inzichten te komen.

 • Ondersteun het denkproces van de ander

Dit doe je door zijn bewoording af en toe te onderbreken en dan te spiegelen. Een extravert heeft het immers nodig om zijn eigen woorden terug te horen, versterkt met jouw ideeën en feedback. Dat geeft hem bouwstenen om weer verder te gaan in zijn redenering. Op die manier worden zijn gedachten geordend. Door de ander regelmatig te onderbreken, geef je hem de bevestiging dat je geïnteresseerd bent in zijn verhaal.

 • Breng structuur in alle informatie die de ander vertelt

Van nature ben je iemand die aandachtig luistert en kritische vragen stelt. Zet deze twee natuurlijke sterktes in tijdens je gesprek, want een extravert heeft dit immers nodig om tot een uiteindelijke beslissing te komen waar hij achter staat.

 • Deel je verwachtingen

Een extravert houdt er van om alles op een spontane manier te benaderen. Door duidelijkheid te scheppen, help je de extraverte persoon in het bepalen van de juiste actie.

 • Geef de ruimte aan de ander om te reflecteren

Geef een extravert persoon de ruimte om toe te lichten waarom hij bepaalde besluiten neemt. Ergens de tijd voor nemen is niet de natuurlijke voorkeur van extraverten. Normaal vormt hij zich een standpunt van waaruit hij dan aan de slag gaat. Door even stil te staan, zal de kwaliteit van zijn beslissing beter worden.

En dan is het nu tijd om de rollen om te draaien!

Welke waarde breng jij als extravert mee in het gesprek?

Dé toegevoegde waarde van een extravert persoon ligt in het uitnodigen van de ander om meer in het gesprek te stappen, in het de ander beter zijn gedachten te laten verwoorden en in het aanmoedigen van de ander om in de actie te gaan.

Hoe pak je dat nu het beste aan tijdens een gesprek?

 • Wees een sparringpartner voor de ander

Van nature vindt een introvert het lastig om zijn ideeën te delen als ze nog niet helemaal doordacht zijn. Door samen alles van verschillende kanten te bekijken, help je hem om een weloverwogen standpunt in te nemen.

 • Luister naar de ander door minder de omgeving te ‘scannen’

Je bent gevoelig voor externe prikkels. Laat deze tijdens een zakelijk gesprek bewust aan de kant. Trek je voelsprieten in en wees voor de volle 100% aanwezig. Een introvert heeft het immers nodig dat je helemaal in het moment zit, dat je hem laat uitpraten en dat je bevestigend reageert. Zo krijg je meer focus op het gesprek zelf.

 • Ondersteun het denkproces van de ander door zijn gedachten niet te onderbreken

Het denkproces van een introvert persoon verloopt intern en hij heeft het nodig om zijn eigen pad van redeneren te kunnen volgen. Laat stiltes toe terwijl de ander zijn gedachten omzet in woorden die zijn standpunt beschrijven. Dit zorgt voor een verdiepingsslag in de inhoud van het gesprek. Door hem daar niet in af te leiden, geef je hem de bevestiging dat je echt geïnteresseerd bent in zijn verhaal.

 • Overschouw jouw ideeën op voorhand

Sta voldoende stil bij alle ideeën die er door je hoofd gaan vóór het gesprek. Zo stap je meer voorbereid in een gesprek met een introvert. Je ideeën zullen meer gestructureerd zijn waardoor je sneller tot een gezamenlijk besluit komt.

 • Moedig de ander aan om in de actie te gaan

De natuurlijke voorkeur voor introverten is om pas in actie te komen als alle factoren gunstig zijn. Maar hierdoor blijven gedachten soms zweven waardoor de introvert aarzelt om iets te doen. Plannen hoeven echter niet altijd goed doordacht te zijn alvorens over te gaan tot de uitvoering. Het risico is immers dat de beslissing in de lucht blijft hangen.

 • Forceer de beslissing niet

Je bereikt meer door de ander de ruimte te geven om over een belangrijke beslissing even te kunnen nadenken. Ga niet een standpunt forceren in het heetst van de strijd. Gun hem even een moment voor zichzelf. Door een voorstel te laten bezinken, komt een introvert er zelf op terug. De kracht zit hem net in het wat later er weer op terug komen en zo tot een gezamenlijke besluit te komen.

Onthoud vooral dit

Door tijdens een zakelijk gesprek rekening te houden met elkaars natuurlijke behoeften ontstaat veel makkelijker wederzijds begrip en kan je meer met elkaar spreken vanuit respect en vertrouwen. Als je hier nog oprechte aandacht aan toevoegt, dan heb je alle bronnen aangeboord om échte verbinding te maken. En net die band met elkaar heb je nodig om samen succesvol zaken te kunnen doen.

Véél succes!

Ondernemerscoach Katja Soors van Introvate is gespecialiseerd in de begeleiding van introverte ondernemers die willen groeien met hun bedrijf. Ze staan op een kantelpunt met hun onderneming of ze ervaren een aantal uitdagingen in hun ondernemerschap die ze samen aan de basis willen aanpakken, zodat hun bedrijf alle kansen krijgt om te groeien naar een hoger niveau. Bekijk alle berichten van Katja Soors

Eén reactie op dit bericht