"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Toekenning van aandelen aan freelancers – niet altijd een goed idee!

Eline De Schepper en Pieter Van Den Berghe van Monard Law adviseren startups over de vergoedingspolitiek ten aanzien van freelancers.

Startups maken veelvuldig gebruik van freelancers voor de ontwikkeling van software of andere intellectuele eigendomsrechten die in aanmerking komen voor de innovatieaftrek. Freelancers kunnen immers kosteneffectief en flexibel zijn en beschikken vaak over specifieke vaardigheden.

“Het is echter aan te raden om goed na te denken over de vergoedingspolitiek ten aanzien van freelancers” raden Eline De Schepper en Pieter Van Den Berghe van Monard Law aan. Zo vermijdt de startup later onaangename verrassingen bij het berekenen van de innovatieaftrek.

Wat is het probleem?

Het kan voorkomen dat startups geen, of niet voldoende, geld hebben om hun freelancers te betalen. Voor dergelijke cash-strapped start-ups kan het verleidelijk zijn om aandelen aan freelancers aan te bieden vanuit een cashmanagement-oogpunt. In plaats van geld te betalen, kent de startup in dat geval dus aandelen (of aandelenopties) gratis of met korting toe.

Vanuit fiscaal oogpunt is dit niet altijd een goed idee, met name omwille van de potentieel negatieve invloed ervan op de Belgische innovatieaftrek. Wanneer de freelancer aandelen ontvangt, kan hij als een verbonden partij beschouwd worden, wat een negatief effect heeft op de innovatieaftrek. 

Innovatieaftrek – hoe zit dat precies?

  1. Freelancers als deel van het IP-ontwikkelingsteam: geen invloed op het belastingvoordeel

De innovatieaftrek vindt ook toepassing indien de ontwikkeling van het intellectueel eigendomsrecht uitbesteed wordt. In geval van uitbesteding aan een onafhankelijke, niet-verbonden derde partij is er geen invloed op het belastingvoordeel. Een onderneming zal dus nog steeds aanspraak kunnen maken op de innovatieaftrek indien freelancers meegewerkt hebben aan de ontwikkeling van de software of andere intellectuele eigendom die in aanmerking komt voor de innovatieaftrek. Of de freelancers in kwestie met of zonder vennootschap werken, maakt geen verschil.

  1. Uitbesteding aan verbonden partijen: negatieve impact op het belastingvoordeel

In de mate dat de ontwikkeling aan een verbonden partij uitbesteed wordt, wordt het belastingvoordeel verminderd op basis van de nexus ratio. Een verbonden partij wordt gedefinieerd als “een onderneming ten aanzien waarvan de vennootschap zich rechtstreeks of onrechtstreeks in een band van wederzijdse afhankelijkheid bevindt “. Hieronder vallen ook

groepsvennootschappen, zoals dochterondernemingen in België of in het buitenland. Het begrip is echter veel ruimer, in die zin dat zelfs een gemeenschappelijk belang of nauwe familie- of zakenrelaties kunnen volstaan.

Ons advies: wat kan de startup best doen?

Zolang de op aandelen gebaseerde vergoeding een relatief klein deel van de totale ontwikkelingskosten uitmaakt, is het effect op de innovatieaftrek verwaarloosbaar. Wordt de op aandelen gebaseerde vergoeding daarentegen opgenomen in het “standaard” vergoedingspakket van freelancers, dan kan het negatieve effect op de innovatieaftrek groter zijn.

 

Meer  weten?

Dit kan door een mailtje te sturen naar pieter.vandenberghe@monardlaw.be of eline.deschepper@monardlaw.be of door te bellen naar
03/286 79 40

Specialisten van Monard Law delen hier hun kennis op het gebied van arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht. Zowel voor individuele freelancers als voor hun opdrachtgevers. Bekijk alle berichten van Monard Law

2 reacties op dit bericht

  1. Dag Wouter, ik leg de vraag voor, goed voorstel. Waarvoor dank. Tot later!