"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Welke competentieverschuivingen verwachten onze Vlaamse bedrijven?

Van november 2017 tot maart 2019 werden in Vlaanderen elf focusstudies uitgevoerd naar toekomstige competentienoden in verschillende sectoren en ecosystemen.

Met de steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF) en de Vlaamse overheid onderzochten drie speerpuntclusters (Flanders’ FOOD, Flux50, VIL) en acht innovatieve bedrijfsnetwerken (Air Cargo Belgium, B-Hive, Cluster BIM, EUKA, Flag, Groen Licht Vlaanderen, IBN Composieten, Smart Digital Farming) de impact op jobs en competenties van digitalisering, automatisering en van andere trends die de activiteiten van hun bedrijven hertekenen. Via deze studies werden bijna 300 pionierende bedrijven uit de clusters en netwerken bevraagd naar hun verwachtingen.

Mix aan bedrijven

Daarin kwamen Vlaamse vestigingen van multinationals aan het woord, maar evengoed kmo’s en start-ups. Niet hun schaal, maar wel hun toekomstgerichtheid of voorloper positie maakte hen tot een goedgeplaatste bron om zicht te krijgen op de evoluties die onze arbeidsmarkt te wachten staan. Het totaal aantal bevraagde bedrijven komt daarmee op bijna 300.

Elf competenties van de toekomst

Uit de overkoepelende analyse blijkt dat in de toekomst de volgende elf competenties verschuiven en (nog) belangrijker worden voor alle ondernemers en hun medewerkers van de onderzochte sectoren

 1. Interdisciplinair samenwerken
 2. Bedrijfsvoering, financiële geletterdheid, zakelijk inzicht
 3. Leervaardigheid
 4. Organisatie- en planvaardigheid
 5. Verantwoordelijkheid opnemen en dragen
 6. Complexe probleemoplossing
 7. Commerciële skills en klantenzorg
 8. Benutten van digitale tools
 9. Adaptatievermogen
 10. Innovatievermogen
 11. Coachend en overleggericht leidinggeven

De toekomst proactief benaderen

De focusstudies waarop deze overkoepelende analyse steunt, passen in een strategie om – via proactief onderzoek naar toekomstige competentienoden – de groei van de Vlaamse economie en de afstemming tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt te optimaliseren. Doel is om kennis te delen zodat de beleidsmakers en arbeidsmarkt- en onderwijsactoren tijdig anticiperen op de veranderende vraag naar competenties. Maar ook bedrijven kunnen reskilling programma’s opzetten om te vermijden dat hun medewerkers straks de juiste competenties missen.

Meer weten?

Lees alles over dit onderzoek en de aanbevelingen hier.

Marleen Deleu
Marleen Deleu - Director Trends & Insights NextConomy - on a mission to bring insights and expertise to the freelance workforce and users of contingent labor in Belgium Bekijk alle berichten van #Marleen Deleu