Interim-manager, consultant of freelancer. Wie van de drie ben jij?

Interim-managers. Consultants. Freelancers. Drie zelfstandige professionals die opdrachten op een andere manier benaderen. Het zijn drie termen die je vaak gemengd hoort waaien en waarvan velen zich afvragen waarin het verschil precies zit. Een eenduidig onderscheid dringt zich op. Wanneer noem je jezelf interim-manager, wanneer freelancer? Welke opdracht vraagt de expertise van een consultant? En wanneer is een interim-manager een meerwaarde?

NextConomy sprak met Boudewijn Dupont, voorzitter van de commissie interim-management bij Federgon en eigenaar van 3W Executive Interim Management om klaarheid te scheppen. Dupont schetst zijn visie op deze drie vormen van flexibele arbeid die zich ondanks de vele gelijkenissen duidelijk van elkaar onderscheiden.

    1. Interim-manager

Interim-managers bouwen op een rijke ervaring en specifieke expertise. Zij zetten hun kennis en bagage op projectbasis in bij organisaties. Interim-managers komen in the picture bij change-projecten, vervangingen, crisissituaties of bij een tekort aan resources. De opdrachten zijn vaak allesomvattend: van analyse tot implementatie van strategische plannen. Ze nemen de eindverantwoordelijkheid over het project op zich en sturen hierbij mensen aan om de plannen uit te voeren.

Zo leert een analyse van de interim-managementproviders in België ons dat de gemiddelde marktwaarde voor een interim-manager 750 euro per dag bedraagt.

“Wanneer wij interim-managers screenen gaan we altijd na of het niveau van hun carrière een bepaalde marktwaarde vertegenwoordigt. Zo leert een analyse van de interim-managementproviders in België ons dat de gemiddelde marktwaarde voor een interim-manager 750 euro per dag bedraagt. Voor 3W leggen wij de lat iets hoger. Omgekeerd hanteren we ook scherpe criteria wanneer we opdrachten detecteren. Zo gaan we na welk niveau van verantwoordelijkheid de kandidaat op zich moet nemen en hoeveel mensen hij of zij moet aansturen. De opdracht moet een afgelijnde doelstelling omvatten”, zo legt Boudewijn Dupont uit.

    1. Consultant

Een consultant kan uiteraard over dezelfde expertise en ervaring beschikken als hierboven beschreven. Een consultant adviseert. Hij of zij maakt een analyse, verleent advies waarna de organisatie intern de aanbevelingen uitwerkt. Al dan niet met begeleiding van de consultant doorheen de implementatiefase van het plan. Een consultant gaat dus niet, zoals een interim-manager, operationeel aan de slag met de uitvoering van dat plan.

    1. Freelancer

Als freelancer zet je je expertise operationeel in. Je werkt een bepaalde opdracht binnen een bestaand strategisch plan uit. Ook freelancers kunnen evengoed niche-experten zijn met heel wat ervaring. Op NextConomy kom je de term daarentegen vaak als allesomvattend containerbegrip tegen. We hanteren de benadering van de SERV uit het rapport Freelancers in Vlaanderen van 2017. “Freelancers zijn zelfstandige ondernemers zonder personeel die hun eigen arbeid, kennis of creativiteit tijdelijk of in opdracht verhuren aan bedrijven.”

Voor elk van deze drie vormen van flexibele arbeid is ervaring en expertise nodig. Zoveel is duidelijk. Het verschil zit in het niveau van verantwoordelijkheid dat met de opdracht gepaard gaat. En de mate waarin je operationeel wordt ingezet voor de uitvoering ervan. Ernaar streven dat iedereen zonder uitzondering de termen op een eenduidige manier gebruikt, is wellicht utopie. Al is deze benadering een handige leidraad om communicatie-misverstanden tussen de verschillende partijen binnen de wereld van werk te vermijden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *