"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Interim Management is Value for Money

Hoe je de expertise van een externe manager kan inzetten en toch kostenefficiënt kan zijn voor de onderneming.

Er zijn maar heel weinig ondernemingen in de wereld die zich niet moeten verantwoorden voor de prijzen die ze hun klanten aanrekenen. Voor de meerderheid is de prijs die ze op hun producten of diensten plakken – en de marktpositie die ze daarmee willen innemen – een heikele zaak. Je gaat uit van de kostenbasis en de marge die je wil realiseren. Of andersom: je vertrekt vanuit de waarde die je product op de markt heeft of kan hebben en rekent terug. Eender hoe: je probeert die sweet spot te vinden die “value for money” heet.

Ondervragen we bedrijfsleiders van ondernemingen die géén beroep doen op Interim Management, dan wordt de prijs aangehaald als reden om niet voor deze oplossing te kiezen. Die mening is gebaseerd op enkele hardnekkige misverstanden.

De toegevoegde waarde van de expertise van een externe manager voor een bedrijf ligt zeer hoog

Ondernemingen moeten vaak een beroep doen op expertise of competenties die ze zelf niet in huis hebben. Gaat het om een tijdelijk tekort, dan is het inzetten van een interim manager een oplossing. Gebruik maken van Interim Management via “3W” waarborgt bovendien:

 • Snelheid: eens de vraag precies gekend en de kenmerken van de opdracht omschreven, zal de tussenkomst van de provider er voor zorgen dat er snel een interim-manager aan de slag kan.
 • Strenge selectie van de geschikte kandidaat: het geheim van een geslaagde interim-managementopdracht is het selecteren van de manager die perfect past voor de functie, qua competenties en persoonlijkheid en die bovendien ook een match heeft met de bedrijfscultuur. 3W staat in voor een degelijke selectie uit hun eigen netwerk van ervaren managers, die ze door en door kennen.
 • Flexibiliteit: de opdracht van een interim-manager is per definitie tijdelijk. U bepaalt dus, samen met de provider en de interim-manager, en in functie van uw behoeften, hoe lang deze zal duren.
 • Begeleiding door “3W”: om er zeker van te zijn dat de opdracht slaagt, krijgt de interim-manager voortdurend begeleiding vanuit het bureau. Zo nodig kan de provider de vervanging van de interim-manager voorstellen, zodat de beschikbare competenties mee evolueren met de opdracht. De opvolging gebeurt continu.

Interim Management kost niet méér dan eigen expertise van hetzelfde niveau.

Rechtstreekse kosten

De prijs van Interim Management is “all-in”:

 • het is een vaste prijs die vooraf is overeengekomen voor een vooraf bepaalde duur
 • geen wervings – en selectiekosten
 • geen sociaal passief (wegens geen ontslag)
 • alle voordelen die vaak aan een werknemer worden toegekend zijn in de prijs begrepen (bedrijfswagen, gsm, laptop, enz.)

Onrechtstreekse kosten

Met Interim Management draagt de onderneming geen onrechtstreekse kosten, die voor een manager in loondienst wel betaald moeten worden:

 • de klant betaalt enkel de tijd die werkelijk aan het project wordt besteed
 • de opleidingskosten zijn in de prijs begrepen
 • vakantie, feestdagen, ziekte: dit alles valt niet ten laste van de klant

De prijs voor een interim-manager wordt meestal per dag opgegeven, en is in orde van grootte vergelijkbaar met deze van een loontrekkende met een gelijkaardige functie. Het is duidelijk dat een vergelijking tussen de prijs van een interim-manager en deze van een loontrekkende met een soortgelijke functie nooit volledig correct kan zijn. leder bedrijf heeft immers zijn eigen HR-beleid. Uit een algemene simulatie komen volgende kosten per dag naar voor:

Deze tabel toont aan dat het wijd verbreide idee over de hoge kostprijs van Interim Management niet strookt met de werkelijkheid, althans als alle kosten in de berekening worden opgenomen. Een aantal “verborgen” kosten zou er nog aan toegevoegd kunnen worden, zoals bijvoorbeeld opleidingskosten of kosten verbonden aan het sociaal passief.

Om deze functies via Interim Management in te vullen zouden de dagprijzen die aangerekend worden schommelen tussen +/- 850 en 1.400€ per dag (zonder BTW). Voor die prijs krijgt het bedrijf een zeer hoog gekwalificeerde  manager, die snel ingewerkt is en de opdracht zeer resultaatgericht aanpakt.

De dienstverlening en de begeleiding geboden door 3W wettigen de prijs volledig: onze klanten kunnen dit getuigen!

Op 16 mei 2019 is Boudewijn Dupont, Managing Director van 3W, een van de experten die het woord neemt tijdens de NextConomy Webinardag. Meteen een mooie gelegenheid om nog meer te leren over dit onderwerp en om je vragen te stellen. Deelname aan dit of de vier andere webinars is gratis. Wel op voorhand aanmelden hier.

Redactie / Rédaction / Editors NextConomy Bekijk alle berichten van NextConomy