"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Personeel leveren via een MSP. Liever niet? Of graag!

Sinds de introductie van MSP services werd de tussenkomst van een Managed Service Provider (MSP) door leveranciers gezien als een stoorzender in de relatie met hun klant, die bovendien vaak gepaard ging met margeverlies. Maar was dat wel zo? En hoe is dat nu?

Veel leveranciers van tijdelijk personeel en freelancers zijn al eens verrast door een nieuw MSP-programma bij een van hun opdrachtgevers. Niet vreemd, want sinds 2009 hebben een groot aantal multinationals, ook in België en Nederland een MSP-programma geïmplementeerd. Vaak in samenwerking met lokale of internationale MSP service providers zoals bijvoorbeeld TAPFIN, Randstad Sourceright, Pontoon of Staffing Management Services.

Terughoudendheid bij aanvang

In de eerste generatie MSP’s ontstond er veel weerstand bij leveranciers, waarbij zij zich beklaagden over alle “desastreuze gevolgen” die het inzetten van een MSP voor hen had. Leveranciers mochten geen rechtstreeks contact meer hebben met de inhurende managers, wat de kwaliteit van dienstverlening en van kandidaten zou schaden. Daarnaast zorgden supplier funded modellen (waarbij de leverancier kosten voor MSP en VMS uit zijn marge betaalt) voor marge-erosie. Daarbij kwam nog verdere margedruk door rationalisatie van de leveranciersgroep.

Veel leveranciers maakten – bewust of onbewust – de keuze om aan andere klantgroepen prioriteit te geven. Daar konden ze immers met het traditioneel voorzien van aanvragen hogere marges realiseren. Bovendien bestond er bij veel partijen nog de (ijdele) hoop dat MSP’s een voorbijgaand fenomeen zouden zijn. Want afgezien van wat korte termijnbesparingseffecten voor de inleners die de MSP geïmplementeerd hadden, zagen zij geen winnaars.

Relaties tussen partijen geëvolueerd

Inmiddels weten we dat de MSP-programma’s gebleven zijn. Inleners én MSP-partijen waren niet doof voor de weerstand die ontstond bij de leveranciers. De samenwerking tussen de MSP en leveranciers is geëvolueerd tot een volwassen partnership. De krapper wordende arbeidsmarkt heeft hier zeker ook zijn steentje toe bijgedragen. Contacten tussen inhurende managers en leveranciers zijn ondertussen veelal toegestaan, bijvoorbeeld om zaken af te stemmen die relevant zijn voor het vinden van het juiste talent. Daarbij komt dat de kosten voor MSP-diensten en VMS-technologie gedaald zijn en nu vervat zitten in de leverancierstarieven. Supplier funding roept hierdoor minder weerstand op.

Efficiëntievoordeel voor alle partijen

De vraag is nu: hebben leveranciers zich aangepast om succesvol met MSP’s te werken? Het traditionele één op één-proces tussen leveranciers en opdrachtgevers sluit immers niet aan op de realiteit van MSP’s. Zij distribueren de aanvragen min of meer hapklaar in bulk naar een hele groep aangesloten leveranciers.

De traditioneel grote meerwaarde van persoonlijke relaties met aanvragers is zo opnieuw in een realistisch perspectief geplaatst, waarbij kwaliteit wordt beoordeeld op zowel de efficiëntie van het proces als als op de kwaliteiten van de kandidaat. Factoren zoals snel en accuraat communiceren en een goede scoring realiseren op voorgedragen kandidaten zijn belangrijke indicatoren waarop een opdrachtgever samen met de MSP de leveranciers beoordeelt. Tegelijkertijd biedt het goed organiseren en regelen van deze processen intern bij de opdrachtgever aan leveranciers de kans op het behalen van een uitstekend rendement op MSP belevering. Eigen processen worden efficiënter gemaakt waardoor de lagere marge (meer dan) gecompenseerd kan worden.

Objectieve parameters

Een goed ingericht Managed Service Programma biedt zo niet alleen voordelen voor de inhurende opdrachtgever. Het geeft ook de leveranciers de mogelijkheid tot het vergroten van het marktaandeel, de invulling van het partnership op basis van concrete prestaties in plaats van subjectieve perceptie bij inhurende managers en – erg belangrijk – hoeft door efficiëntere interne processen niet tot margeverlies te leiden.

Ron Bosma is arbeidsmarktspecialist met een duidelijke passie voor techniek en innovatie. Ron heeft een eigen onafhankelijke visie op recruitment vraagstukken waarbij een juiste balans tussen techniek en mens (Tech & Touch) de basis is voor toekomstgerichte oplossingen. Naast de inzet van beproefde oplossingen kijkt Ron altijd naar mogelijkheden voor vernieuwing en innovatie. In zijn ogen kan het altijd beter. Ron heeft een ruime ervaring (25+) als eindverantwoordelijke binnen de hr- dienstverlening en is managing partner bij TalentIn. Partners en consultants bij TalentIn hebben decennialange internationale ervaring in de wereld van Talent Management oplossingen, zoals bijvoorbeeld MSP, RPO en Total Talent Management programma’s.TalentIn is onafhankelijk en pragmatisch. Zij adviseren, maar kunnen ook praktisch ondersteunen. Bekijk alle berichten van Ron Bosma