"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Drie supertips voor een succesvolle offboarding van freelancers

Wanneer een vaste medewerker vertrekt, betekent dit in veel bedrijven het startsignaal van de al of niet uitgeschreven exitprocedure. Denk maar aan de gebruikelijke exitinterviews, felicitaties, afscheidslunches en dito drinks. In veel gevallen blijven de werknemer en het bedrijf ook na de tewerkstelling met elkaar gelinkt. Maar die aanpak geldt niet altijd voor externen of tijdelijke medewerkers die het bedrijf verlaten.

Toch blijft het aandeel niet-permanente arbeidskrachten overal ter wereld groeien. Het nieuwe soort flexibel werken wordt voor veel bedrijven de norm. Het is daarom belangrijk dat het offboardingproces ook mee evolueert. Zeker als je bezorgd bent over je reputatie bij talent, zowel vast als tijdelijk. Hiermee leg je de basis voor het aantrekken van talent in de toekomst.

Wat voormalige freelancers over jouw bedrijf vertellen is bepalend voor je imago in de community. Want zij spreken natuurlijk ook met recruiters, vrienden, familie, collega-freelancers. En ze zijn te vinden op zowat elk platform: online fora, freelancer-marktplaatsen, Facebook, LinkedIn, waar ze heel wat ervaringen uitwisselen.

De manier waarop je tot op de laatste dag omgaat met je consultant of onderaannemer is dus bepalend voor je reputatie als werkgever. Aan jou de keuze: je tijdelijke medewerker ongezien laten wegglippen of met de nodige egards uitzwaaien net alsof het over een vaste werknemer gaat.

Dus hierbij onze top 3 voor een succesvolle exit van uw flexmedewerkers. 

  1. Communiceer over hun vertrek

Vanzelfsprekend en doorslaggevend. Laat teamleden voor het vertrek van uw tijdelijke medewerker weten dat de opdracht afloopt. Ongeacht hoe lang de werknemer verbonden was met je bedrijf. Laat je het vertrek onopgemerkt voorbijgaan, dan riskeer je dat flexmedewerkers zich onzichtbaar voelen, ondergewaardeerd en het gevoel krijgen dat ze nooit echt deel uitmaakten van het team. Bovendien kregen collega’s geen kans om afscheid te nemen, contactgegevens uit te wisselen of de laatste professionele informatie te verzamelen.

Wanneer je communiceert over het vertrek van je freelancer of onderaannemer, bedank hen uitdrukkelijk voor hun harde werk en laat hen weten met welke vaardigheden zij het verschil maakten. Laat blijken in hoeverre ze een sleutelrol speelden in belangrijke projecten. En met een klein gebaar zoals een kaartje, afscheidslunch of een subtiele attentie kan je helemaal het verschil maken. Het gaat erom dat je laat weten dat je de tijdelijke collega waardeert en dat je team het beste uit zijn of haar ervaringen haalde.

  1. Leer van hun feedback 

Zoals hierboven al aangehaald, exitinterviews zijn net zo belangrijk voor freelancers of onderaannemers als voor je vaste medewerkers. Het is een manier om echt inzicht te krijgen in hoe het voor een buitenstaander is om een aannemer te zijn die voor je bedrijf werkt. Met het antwoord op volgende vragen krijg je concrete inzichten waarmee je je strategie voor onboarding, offboarding en alles daartussenin kan verfijnen.

  • Voelde je je welkom en vond je aansluiting bij de bedrijfscultuur? Had je toegang tot alles wat nodig was om goed te presteren?
  • Heb je alles bereikt tijdens de opdracht wat je voor ogen had?
  • In hoeverre verhoogt deze opdracht jouw inzetbaarheid voor toekomstige opdrachten?
  • Zou je terugkeren naar een nieuwe opdracht die matcht met jouw profiel?
  • Zou je ons bedrijf als opdrachtgever aanbevelen aan andere zelfstandige professionals?
  • Zijn er aspecten die bijgedragen hebben aan jouw ervaringsniveau?

Veel van deze factoren zijn essentieel voor tevredenheid op de werkvloer en zijn vaak de punten die naar voor komen in scoringscriteria op online beoordelingssites. Daarom is het cruciaal dat je eventuele negatieve feedback ter harte neemt. Zelfs bij een minder succesvolle beoordeling zal de medewerker in kwestie appreciëren dat hij of zij de mogelijkheid kreeg om te ventileren. Vooral als ze zien dat er verbetering op til is.

  1. Hou contact, zet de deur op een kier

Onthou dat de meeste freelancers hun eigen bedrijf runnen en daarmee elke vorm van appreciatie op prijs stellen. Want hierdoor vergroten ze hun kansen op toekomstige interessante opdrachten.

Geef dus constructieve feedback aan henzelf of aan de recruiter die ze heeft geplaatst en zorg voor een positieve referentie. Een belangrijke factor voor flexmedewerkers is hun netwerk. Kan je hen bij mensen van jouw netwerk introduceren, dan is dit voor de freelancer een heel waardevolle aanbeveling. Verlies zeker hun sociale profielen niet uit het oog en onderschrijf ze ook daar voor hun vaardigheden en prestaties. Blijft jouw deur openstaan voor toekomstige opdrachten, laat dit dan zeker weten.

Onder freelancers wordt er gepraat. Indrukken over jouw bedrijf verspreiden zich snel. De effectiviteit van je exitstrategie is dus bepalend voor de tone of voice van deze gesprekken. Maak dus tijd om ervoor te zorgen dat medewerkers zich gewaardeerd en gehoord voelen en wees er trots op dat ze dankzij deze opdracht hun inzetbaarheid verhogen. In ruil kom je misschien bovenaan hun lijstje van favoriete bedrijven te staan. En dat zal hun netwerk zeker geweten hebben.

Hays offers companies a comprehensive portfolio of services that helps support all their workforce management-related topics – for any form of employment as non-permanent workforce, temporary workers, contractors, consultants and resources engaged under a statement of work Bekijk alle berichten van Hays