"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Nieuw Nederlandse regering hervormt freelance arbeidsmarkt fors

De nieuwe Nederlandse regering kondigt een minimumtarief voor zelfstandige professionals (zzp’ers) aan en een modernisering van het arbeidsrecht.

De nieuwe Nederlandse regering, die vandaag beëdigd wordt,  heeft grote aanpassingen aangekondigd in de arbeidsmarkt. Er komt een minimumtarief voor zelfstandige professionals en freelancers. Het arbeidsrecht wordt gemoderniseerd waarmee er meer duidelijkheid komt over wat nu wel en geen schijnzelfstandige is.  Tegelijkertijd zijn maatregelen aangekondigd om het werkgeverschap aantrekkelijker te maken.

Minimumtarief

Nederland staat bekend om zijn zeer flexibele arbeidsmarkt, met zeer beperkte regels voor de zzp’ers. Tegelijkertijd heeft iedereen met een vaste arbeidsovereenkomst juist een relatief hoge bescherming.

In het regeerakkoord dat is afgesloten tussen twee liberale en twee christendemocratische partijen willen de partijen invulling geven aan de veel gehoorde wens om flex vaster te maken en vast flexibeler.

Het meest opvallende is een minimumtarief voor freelancers. Het wordt voor organisaties onmogelijk om freelancers in te huren onder de 18 euro per uur. Er wordt in verschillende landen nagedacht over een vergelijkbaar minimumtarief voor freelancers, maar dat is nog nergens echt uitgevoerd.

Voor freelancers die een uurtarief hebben van boven de 75 euro komt er een opt-out-regeling. Opdrachtgevers hoeven dan niet bang te zijn dat er achteraf een naheffing van de loonbelasting volgt, mits ze echt aan projecten werken. Voor freelancers die voor een tarief tussen de 18 en de 75 euro per uur  ingehuurd worden, kunnen opdrachtgevers via een online webmodule vooraf controleren of de kandidaat geregistreerd is als zelfstandige.

Met een minimumtarief wil de regering de meest kwetsbaren in de freelancermarkt, bijvoorbeeld in de transportsector en schoonmaak, beschermen. Er komt geen verplichting voor freelancers om zich te verzekeren voor arbeidsongeschiktheid, zoals een aantal politieke partijen bepleitten.

Modernisering arbeidsrecht

De Nederlandse regering heeft ook aangekondigd om het arbeidsrecht aan te passen. Ook die discussie speelt in veel landen. Vooral het verbod op het geven van instructies aan extern talent zorgt voor veel onduidelijkheid en onwerkbare situaties, zo wordt gesteld. De Nederlandse regering wil het arbeidsrecht verruimen en verduidelijken en zo meer in de 21ste eeuw trekken. Zo moet voor opdrachtgevers vooraf beter duidelijk worden wat nu wel en wat nu niet kan binnen hun relatie met freelancers.

Werkgeverschap aantrekkelijk

Naast de maatregelen voor meer regulering in de markt voor freelancers komen er ook acties die het werkgeverschap aantrekkelijker moeten maken. Zo wordt het ontslagrecht wat verruimd en het aantal tijdelijke arbeidscontracten dat medewerkers kunnen hebben verhoogd. De nieuwe regering Rutte wil een nieuwe balans krijgen tussen vast en flex.

Redactie / Rédaction / Editors NextConomy Bekijk alle berichten van NextConomy