"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Inhuur van externen: is dat een zaak voor HR, Procurement of de Business?

Wie doet wat bij de inzet van externe professionals? Dat is de centrale vraag die HR-solution provider Pro-Cured stelde aan 130 managers en professionals, waarvan ze de resultaten bundelden in haar Onderzoeksrapport Inhuur Externen.

Het aantal externe professionals neemt alsmaar toe binnen organisaties. Wie moet de regie hierover oppakken en hun inzet structureren? HR, procurement of de business? Dat onderzocht HR-solution provider Pro-Cured die gespecialiseerd is in vaste en tijdelijke werving van aankoop-, logistieke-, supply chain- en facility management-profielen.

Flex is here to stay

Bij meer dan de helft van de organisaties is de afgelopen jaren het percentage van inhuur externen gestegen met meer dan 10% en bij één op de zeven zelfs met meer dan 30%. Een trend die zich nog zal voortzetten, beweert 42% van de respondenten. Deelnemers aan het onderzoek duiden dit aan als de top vijf met de meest genoemde redenen om extern personeel in te huren:

  1. De juiste expertise binnenhalen
  2. Tijdelijke invulling vacatures
  3. Opvangen (seizoens)pieken in behoefte personeel
  4. Snel ter beschikking krijgen van een professional
  5. Transformatie/ organisatieverandering

Discussie taakverdeling nog niet afgerond

Er bestaat geen goed of fout-antwoord op de vraag of de centrale regie bij HR, procurement of de business moet liggen. Belangrijker is dat organisaties zich die vraag stellen. Momenteel is er nog geen consensus over wat de beste verdeling is.

Zowel HR als procurement willen in de toekomst meer verantwoordelijkheid, ter ondersteuning van de rol van de business managers. Een gedeelde verantwoordelijkheid over meerdere afdelingen geniet de voorkeur.

Wie heeft de verantwoordelijkheid over het dossier inzet externe professionals?
Nu Toekomst
Procurement 16% 24%
HR/ Recruitment 16% 23%
Lijnmanagement 26% 17%
Meerdere afdelingen 41% 36%

Flinke ambities door ontwikkeling

De inhuur van externe professionals kent vijf maturiteitsfases:

  1. Decentraal. Inhuur (inkoop/recruitment) van externe professionals vindt decentraal plaats. Er is geen afstemming of overleg, geen centraal inhuurbeleid, inhuur van externen vindt ongecoördineerd plaats (multivendors).
  2. Coördinatie. Er is coördinatie tussen verschillende (decentrale) afdelingen, overleggen rond inhuur, werken met Preferred Supplier List (PSL).
  3. Regie. Er is centrale regie over optimalisatie van het inhuurproces, al dan niet met een Master Vendor.
  4. Strategisch Beleid. Naast regie over het inhuurproces, is er ook een strategische visie en beleid over het inhuren en inzetten van externe professionals.
  5. Total Talent Acquistion. Naast een inhuurbeleid, is inhuur ook onderdeel van het gehele sourcing en HR strategie en –beleid.

Precies de helft van de organisaties zegt dat ze zich nu in fase 1 of 2 bevindt, een kwart in fase 3. De komende jaren verwachten de respondenten een forse verschuiving van een decentraal naar een centrale regie op inhuur of zelfs richting Total Talent Acquisition. Slechts 10% denkt dat over drie jaar de inhuur nog steeds ongecoördineerd en decentraal plaatsvindt.

Meer over de resultaten van het onderzoek kan je nalezen in het Onderzoeksrapport Inhuur Externen, dat je vrijblijvend kan aanvragen door een mail te sturen naar info@pro-cured.be.

Pro-Cured | Value through Supply Chain Talents Bekijk alle berichten van Pro-Cured