"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU
onderzoek aantal freelancers

Flexibele werknemers palmen tegen 2019 de helft van de werkvloer in

Onderzoek laat zien dat de waardering voor flexwerkers is toegenomen.

De waardering voor flexwerkers is de laatste vier jaar met 155% toegenomen. Dat blijkt uit het onderzoek Workplace 2025 van het uitzendbureau Randstad die 1.200 bedrijfsleiders en 3.160 werknemers ondervroeg in Amerika. Steeds meer bedrijven willen flexwerkers inhuren om de strijd aan te gaan met de snel evoluerende digitale wereld.

Nieuwe technologieën, andere netwerkkansen en de analyse van data hebben een ongekende invloed op onze werkplek. Wat leek op science fiction decennia geleden, is nu gemeengoed in onze digitale wereld. We zitten nu in een post-digitaal tijdperk en dat zal onze manier van werken enorm veranderen.

Het is duidelijk dat de traditionele werkmodellen onder druk staan. Om ook in de toekomst de juiste talenten aan te trekken moeten bedrijven hun operationele, culturele en strategische koers wijzigen. Maar in welke richting?

46% van de ondervraagde bedrijven zijn bereid om een flexwerkmodel uit te bouwen. In 2012 was dat nog 18%. Uit het onderzoek blijkt ook dat meer dan driekwart van de ondernemingen flexibel personeel in huis heeft. Gemiddeld maakt deze groep 30% van het totale personeelsbestand uit.

Drijfveren achter het flexwerkmodel

Er zijn drie grote factoren die de shift naar het flexwerkmodel pushen: de globalisering, nieuwe technologieën en een groeiende interesse voor flexibel talent.

Globalisering

De jacht op talent is open, waardoor bedrijven meer en meer verplicht worden om werkkrachten aan te trekken ongeacht hun woonplaats. Een recente studie van het Amerikaanse tijdschrift Fortune bij de meest gerespecteerde ondernemingen blijkt dat 61% de globalisering ziet als één van de drie megatrends die hun personeelsstrategie beïnvloeden.

Volgens de studie van Randstad noemt één op drie executives het tekort aan talent en de globalisering (29%) als de belangrijkste reden om een flexwerkmodel uit te stippelen.

Technologische innovatie

Technologie heeft het hoe en wanneer we werken drastisch veranderd, waardoor miljoenen mensen kiezen voor flexwerk. 68% van de werknemers zegt dat de technologische vooruitgang het flexwerken eenvoudiger en toegankelijker maakt.

Tegelijkertijd is het voor alle werknemers gemakkelijker om met elkaar te communiceren, dankzij de huidige technologie. We hoeven ons niet meer in één en dezelfde ruimte te bevinden om te netwerken. Telewerkers maken nu 22% van de organisatie uit. En bedrijven verwachten dat dit percentage zal stijgen tot 33% in 2025.

Meer mensen werken zelfstandig

11% van het huidig personeelsbestand bestaat uit flexwerkers. Daarnaast zegt bijna 4 op de 10 vaste werknemers dat ze overwegen om ook te kiezen voor het zelfstandige statuut over twee à drie jaar. Dat betekent dat tegen 2019 de helft van de werkvloer ingepalmd wordt door flexibele werknemers.

De opinie dat vaste contracten werkzekerheid bieden, is achterhaald. Bijna 4 op de 10 flexwerkers  zeggen dat ze zich zekerder voelen in hun statuut als zelfstandige dan als vaste werknemer. 32% van de bedrijven erkent dat.

De werkplek van het post-digitale tijdperk 2025

Een opvallend feit uit het onderzoek van Randstad zijn de gelijklopende meningen van CEO’s en werknemers over de stijgende noodzaak van flexwerkers– en banen.

52% van de ondernemingen zegt dat ze tegen 2025 meer flexibele krachten zal inschakelen. 68% van de werkgevers en 70% van de werknemers denkt dat tegen dan de meerderheid van de beroepsbevolking zal bestaan uit flexibel talent. En werkgevers vermoeden dat hun personeelsbestand voor 69% uit flexwerkers zal bestaan.

Ook is er een rechtstreeks verband tussen het inzetten van flexwerkers en het succes van een organisatie, zeggen beide partijen in de studie. 9 op de 10 werknemers en werkgevers zeggen dat bedrijven bedreven in het managen van een mix van traditioneel en wendbaar talent, het meest succesvol zullen zijn.

63% van de flexwerkers is van mening dat ze door hun statuut meer gekwalificeerd zijn voor toekomstige jobs. Misschien verklaart dat waarom 81% van de mensen open staat voor deze trend.

Bron: Randstad North-Amerika, Inc. 2016

Nathanella Monsaert
Nathanëlla Monsaert is redacteur en grafisch vormgever. Met haar jarenlange ervaring werkt ze elke communicatie uit van A tot Z. Of hoe ze het liever zelf zegt: van A naar Beeld. Ze is een storyteller pur sang en gaat voor NextConomy vooral op zoek naar boeiende verhalen bij freelancers. Bekijk alle berichten van #Nathanella Monsaert