"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Kwaliteit vóór kostenbesparing in Integrated Talent Management

Marie Van Kerckhoven, Global Head of Total Talent Acquisition bij Galapagos, heeft al haar ganse carrière een focus op talent acquisition. Galapagos gaf haar de opdracht om een volledig nieuwe aanpak voor het aantrekken van talent uit te werken. Ze ging voor Integrated talent management.

“Mensen gaan niet meer voor een lifetime employment”, begint Marie Van Kerckhoven haar verhaal. Extern talent, binnen de grenzen van het wettelijk kader, maximaal behandelen als vast personeel, daar ziet ze een meerwaarde in.  Ze wil met Galapagos een werkgever zijn die op een flexibele manier talent inzet maar ook teruggeeft.

Plug & play vanuit een positieve intentie

Marie Van Kerckhoven wil weg van het inhuren van extern talent vanuit de negatieve benadering (het schakelen met extern talent omdat er niemand op de arbeidsmarkt te vinden is).  Zij ziet het werken met externen als een mogelijkheid om te rekenen op ervaren mensen om een project tot een goed einde te brengen.

“Je koopt kennis in van mensen die het gewend zijn zich snel aan te passen.  De expertise die zo de organisatie binnenkomt geeft leermogelijkheden voor de vaste medewerkers.”  Een reden voor Marie Van Kerckhoven om de lijnmanagers binnen de organisatie te motiveren om in hun denkproces rekening te houden met een permanent team en een flexibele schil.

Nood aan centralisering en professionalisering

Wildgroei aan vendoren, consultants en redenen van inhuur lagen aan de basis van de centralisatie van de inhuur van extern talent bij Galapagos.  Niet een intentie tot kostenbesparing wel kwaliteit was het om te werken naar Integrated Talent Management (ITM). Een beweging die geïnitieerd werd door HR maar ook door de business gedragen werd.  Deze laatste was immers zelf ook vragende partij voor centralisering én professionalisering.

“Zoveel mensen voelen zich geroepen om expert te zijn.  En elk van hen heeft een andere visie.” – Marie Van Kerckhoven

Voorzichtige benadering in plaats van big bang

Marie Van Kerckhoven heeft gemerkt dat je een heel beleidsteam moet overtuigen van de noodzaak van een gecentraliseerd Integrated Talent Management-verhaal.  “Zoveel mensen voelen zich geroepen om expert te zijn.  En elk van hen heeft een andere visie.”

Ze ging niet voor de big bang.  Wel voor een stappenplan dat nog verdere uitwerking en afwerking vereist.

  • Er werd gestart met een piloot bij de grootste gebruikers van extern talent. Met de lessen die daaruit geleerd werden, zal het Integrated Talent Management verder in de organisatie uitgerold worden.
  • In samenwerking met de legal afdeling werden regels en richtlijnen rond het inhuren van extern talent opgesteld. Nu dit kader bestaat, kan het toegelicht worden aan de betrokken medewerkers binnen de organisatie.
  • De opvolging van het extern talent gebeurt vandaag nog niet in een Vendor Management Systeem. Dat staat op de planning om samen met het aankoopteam verder te bekijken.

“Denk goed na voor je de stap richting Integrated Talent Management zet”, adviseert ze.   “Weet van wie je buy in nodig hebt.  Weet met wie je moet samenwerken.  Het succes van Integrated Talent Management zit in het betrekken van en het samenwerken met de juiste stakeholders.”

“De sleutel tot succesvol engageren van talent ligt in het ernstig nemen van de experten van het rekruteringsdepartment.” – Marie Van Kerckhoven

Rekruteringsdepartement is geen brievenbus voor CV’s

Eén van die stakeholders is het rekruteringsteam.  Om intern en extern talent te kunnen aantrekken, moet je ten gronde begrijpen wat een talent kan betekenen voor de organisatie.  En daarin hebben Talent Advisors een absolute meerwaarde voor de organisatie.

“De sleutel tot succesvol engageren van talent ligt in het ernstig nemen van de experten van het rekruteringsdepartment”, breekt Marie Van Kerckhoven een lans voor het respecteren van die expertise.   Wat een HR- en rekruteringsdepartement voor een organisatie kan betekenen wordt enorm onderschat.   “Daar wordt het talent beoordeeld op de fit met het bedrijf en de competenties die nodig zijn tot successen te komen.  En dat is superbelangrijk. “

Meer evolueren naar een flexibele setting

“You ain’t seen nothing yet wanneer het gaat over zaken als o.a. project management en remote work”, benoemt Marie Van Kerckhoven de nood aan flexibel denken.  “Blijven vasthouden aan het strakke aanwerven binnen een bepaalde competentiechecklist en er blijven van uitgaan dat mensen een life time employment  ambiëren, dat is de bal compleet mis slaan.  Een organisatie die dat doet zal er moeite mee hebben om vacatures in te vullen en projecten tot een goed einde te brengen.”

Ook voor de overheid ziet ze een rol weggelegd: het motiveren van mensen om na te denken over de verschillende statuten die mogelijkheden bieden om aan het werk te gaan. “Meer nog dan over vacatures invullen gaat het over projecten afwerken.  En dat, dat kan op verschillende manieren.”, besluit ze.

Over Marie van kerckhoven

Marie Vankerckhoven kan bogen op meer dan 20 jaar ervaring in Human Resources.  Het grootste deel van haar carrière lag binnen het domein van Talent Acquisition.  Als freelancer werkte ze voor Johnson & Johnson, Toyota, Imec, Cegeka en Athlon.  In 2018 besloot ze terug een opdracht als werknemer te aanvaarden bij Galapagos.  Daar is ze actief als Global Head of Talent Acquisition.

Lees ook:

Barbara Uyttendaele
Barbara is coach bij Tikhodza en freelance content creator. Ze heeft een liefde voor levenslang leren en een streven naar continue verbetering. Een loopbaan van 20 jaar in de wereld van HR-dienstverlening versterkte haar nieuwsgierigheid naar hoe de wereld van werk evolueert en hoe organisaties en talenten hiermee omgaan. Inspireren, challengen en motiveren zijn haar drijfveren om mensen en organisaties in beweging te brengen. *** Barbara est coach chez Tikhodza et créatrice de contenu freelance. Elle est passionnée de formation continue et s'engage à l'amélioration permanente. Une carrière de 20 ans dans le monde des services RH a renforcé sa curiosité pour l'évolution du monde du travail et la manière dont les organisations et les talents y font face. Son leitmotiv ? Inspirer, stimuler et motiver pour activer les gens et les organisations. Bekijk alle berichten van #Barbara Uyttendaele