"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Duurzame loopbaan voor niet-werknemer ook mogelijk

Antwerp Management School (AMS) deed binnen het kader van haar bredere werk rond ‘non-standard work’ een onderzoek naar het concept van een duurzame loopbaan voor non-payroll workers. Een duurzame loopbaan is mogelijk, maar er zitten op verschillende vlakken spanningen. Sofie Jacobs, Professor Human Resources Management, licht toe.

Behoort een duurzame loopbaan tot de mogelijkheden voor mensen die niet verbonden zijn aan een organisatie?  Dat is de vraag waarop AMS met haar onderzoek een antwoord probeert te formuleren.

Een duurzame loopbaan gaat over het feit dat je op lange termijn een loopbaan kan uitbouwen waarbij een balans kan gevonden worden tussen tevredenheid, mentale en fysieke gezondheid én productiviteit.

Mogelijkheid met spanningen

Het is volgens Sofie Jacobs zeker mogelijk om een duurzame loopbaan als niet-payroll werker te hebben mits je rekening houdt met een aantal spanningen.  Ze onderscheidt drie dimensies waarbinnen deze spanningen spelen:

  • Tijd: de termijn waarop je aan de slag gaat en de onderhevigheid aan verschillende veranderingen doorheen de tijd
  • Persoon: de rol en verantwoordelijkheid die je zelf hebt in je loopbaanontwikkeling
  • Context: de verschillende veranderingen en omgevingen waarbinnen je loopbaan vorm vindt

Je moet de balans te vinden tussen het lange termijn denken en het korte termijn handelen. – Sofie Jacobs

Balanceren tussen winsten en risico’s

“Een loopbaan buiten de traditionele werkcontext kan aantrekkelijk zijn.  Er zit een voordeel op het gebied van flexibiliteit en op het ontwikkelen van bepaalde skills. Anderzijds moet je de balans vinden tussen het lange termijn denken en het korte termijn handelen.”, aldus Sofie Jacobs.

Ze stelt vast dat mensen die niet verbonden zijn aan een organisatie balanceren tussen korte termijn en lange termijn winsten en risico’s.  Ze spelen fel in op de korte termijn winst.  Daarbij is het minder evident om de lange termijn visie ook in het oog te houden.   Sofie Jacobs ziet een uitdaging in het op korte termijn zorgen voor voldoende inkomsten met opdrachten die passen in je lange termijn visie.

Autonomie gaat niet enkel over werk maar ook over autonomie in je mentale gezondheid. – Sofie Jacobs

Verantwoordelijk voor loopbaanontwikkeling, – beslissingen én management

Het te veel en het te weinig hebben van autonomie en verantwoordelijkheid is een andere spanning die zich laat voelen.  Als je niet op payroll staat zijn beide factoren eens zo belangrijk.  En ook hierin zitten uitdagingen.  Net omdat je niet meer in een traditionele werkrelatie zit.

Eén van de meest gehoorde motivaties om niet meer in een loonverband te werken, is het hebben van meer autonomie.  “Autonomie gaat niet enkel over werk maar ook over autonomie in je mentale gezondheid.” benoemt Sofie Jacobs een grote uitdaging. “Je bent zelf verantwoordelijk.  Voor loopbaanontwikkeling, -beslissingen én -management.”

Waar een werknemer beroep kan doen op een ondersteunende organisatie en ondersteunend beleid draag je als niet-werknemer die verantwoordelijkheid zelf.  Dingen die niet gaan zoals je zou willen dat ze gaan, kunnen een grote mentale weerslag hebben.  Net omwille van het feit dat je er zelf verantwoordelijk voor bent en je een pak minder ondersteuning hebt.

Impact van maatschappij en context

Sofie Jacobs ziet in het bepalen van doelen en het vormgeven van een niet-traditionele loopbaan ook een zekere kwetsbaarheid.  Je kan je eigen doelen bepalen maar ook de maatschappij en de context waarbinnen je werkt hebben een impact op je loopbaan.

Voor het oplossen van bepaalde problemen, het delen van informatie, het beroepen op hulpbronnen, kan je in een traditionele werkcontext terugvallen op een netwerk van collega’s.  Buiten een traditionele werkomgeving heb je dat een pak minder.  Het is cruciaal om netwerken te vormen om sociale ondersteuning te hebben.  Ook is het belangrijk om je te verenigen om je stem mee te laten tellen in de maatschappij.

Je eigen baas te zijn en meer vrijheid hebben, impliceert dat je meer verantwoordelijkheid aan de dag moet leggen. – Sofie Jacobs

Een netwerk voor de lange termijn

Sofie Jacobs raadt mensen aan om hun loopbaan op lange termijn te bekijken.  “Houd jouw lange termijn doel voor ogen en kijk daarbij voorbij het inhoudelijke.  Heb ook aandacht voor de vaardigheden en skills die je op die lange termijn nodig zal hebben.”

Het niet verbonden zijn aan een organisatie biedt heel veel mogelijkheden maar wees aandachtig voor de uitdagingen die er bij komen.  “Je eigen baas te zijn en meer vrijheid hebben, impliceert dat je meer verantwoordelijkheid aan de dag moet leggen.”, onderstreept ze.

“Omring je met mensen die met hetzelfde bezig zijn.  Vorm als het ware een eigen groepje collega’s met wie je dingen kan afstemmen.  Naast momenten waarop het goed gaat zijn er namelijk heel wat momenten waarop het de minder goede kant uitgaat.  Een vorm van ondersteuning is dan ook absoluut belangrijk.”


Over Sofie Jacobs

Sofie Jacobs is Professor HRM aan Antwerp Management School, academisch verantwoordelijke voor het Global Leadership programma en gastprofessor aan de Universiteit Antwerpen. Ze studeerde Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit Gent en Human Resources Management aan de Antwerp Management School. In 2017 behaalde ze haar doctoraat met een onderzoek over succes bij kleine creatieve ondernemingen. Het huidige onderzoek van Professor Sofie Jacobs omvat duurzame loopbanen en talentontwikkeling, met een focus op atypische loopbanen.


Lees ook:

Barbara Uyttendaele
Barbara is coach bij Tikhodza en freelance content creator. Ze heeft een liefde voor levenslang leren en een streven naar continue verbetering. Een loopbaan van 20 jaar in de wereld van HR-dienstverlening versterkte haar nieuwsgierigheid naar hoe de wereld van werk evolueert en hoe organisaties en talenten hiermee omgaan. Inspireren, challengen en motiveren zijn haar drijfveren om mensen en organisaties in beweging te brengen. *** Barbara est coach chez Tikhodza et créatrice de contenu freelance. Elle est passionnée de formation continue et s'engage à l'amélioration permanente. Une carrière de 20 ans dans le monde des services RH a renforcé sa curiosité pour l'évolution du monde du travail et la manière dont les organisations et les talents y font face. Son leitmotiv ? Inspirer, stimuler et motiver pour activer les gens et les organisations. Bekijk alle berichten van #Barbara Uyttendaele