"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU
Portretfoto Marleen Houbart en Katleen Thijs

MSP bij de Vlaamse Overheid: een gratis opportuniteit voor leveranciers

Public-Sourcing sloot in 2022 haar derde raamovereenkomst op rij af met de Vlaamse overheid. Jaren van evolutie en optimalisatie leidden tot een samenwerking op maat van die Vlaamse overheid: het volledig ontzorgen van de inhuur van extern talent mét respect voor de specifieke wetgeving op overheidsopdrachten.

In 2014 ging de Vlaamse overheid op zoek naar een manier om inhuur van tijdelijke profielen voor haar verschillende organisaties mogelijk te maken.  Ze sloeg de handen in mekaar met Public-Sourcing, onderdeel van RGF Staffing Belgium, waaronder ook MSP-marktleider Solvus valt.  “Samen bouwden we aan een MSP-constructie met behulp van de VMS-tool Connecting-Expertise”, zegt Katleen Thijs, Program Manager en één van de drijvende krachten achter deze samenwerking.


MSP staat voor Managed Services Provider, een dienstverlener die als een derde partij tussen de opdrachtgever en de leveranciers van ingehuurd talent staat en als de spin het web de samenwerking tussen die beide partijen faciliteert. Lees meer over MSP-dienstverleners in België en Nederland in het gratis te downloaden onderzoeksrapport.

Een VMS is een Vendor Management Systeem is speciaal ontwikkelde technologie om het inhuurproces van extern talent te ondersteunen. Meer weten? Download het gratis onderzoeksrapport naar VMS systemen in België en Nederland.


Derde raamovereenkomst op rij

Public-Sourcing is in 2023, na een openbare aanbesteding, voor de derde maal gekozen als partner voor het raamovereenkomst met de Vlaamse overheid.  De initiële focus op ICT-profielen breidde in deze nieuwe overeenkomst uit met generieke profielen waaronder HR, legal, finance, ….  Jaren van samenwerking brachten evolutie en optimalisatie mee.  Public-Sourcing werkt hierdoor vandaag met een methodiek ‘op maat’ van de Vlaamse overheid.

“Het is belangrijk dat we op een neutrale en objectieve manier via een brede marktbevraging voorzien in een snelle en flexibele inhuur van extern talent én hierbij ook rekening houden met de wet op overheidsopdrachten.”- Marleen Houbart

Respect voor bestek en wetgeving

“Voor onze oplossing bij de Vlaamse overheid is het belangrijk dat we op een neutrale en objectieve manier via een neutrale brede marktbevraging voorzien in een snelle en flexibele inhuur van extern talent én hierbij ook rekening houden met de wet op overheidsopdrachten.  Neutraliteit, transparantie en gelijke marktbevraging zijn daarin sleutelprincipes.  Die blijven we doorheen onze optimalisatietrajecten ook steeds meenemen.  We willen helpen en we denken mee.  Binnen het kader van het bestek en binnen het kader van de wetgeving”, aldus Marleen Houbart, Partner Relationship Manager Solvus.

 

Portretfoto Marleen Houbart en Katleen Thijs
Marleen Houbart, Partner Relationship Manager Solvus en Katleen Thijs, Program Manager Public-Sourcing

De publieke sector is een sector met een specifieke context.  Katleen Thijs, Program Manager Public-Sourcing, licht verder toe.  “Het kader met de specifieke processen werd door de Vlaamse overheid bepaald in hun bestek.  Binnen dat kader is er gelukkig wel ruimte voor eigen inbreng, waardoor we onze expertise kunnen inzetten.”

“Het kader met specifieke processen werd door de Vlaamse  overheid bepaald in hun bestek.  Er is echter wel ruimte voor eigen inbreng binnen dat kader.”- Katleen Thijs

Ontzorging van A tot Z

De MSP-oplossing biedt de Vlaamse overheid en haar verschillende entiteiten een aantal grote voordelen:

  1. De doorlooptijden om nieuwe mensen aan boord te halen is voor de verschillende entiteiten van de Vlaamse overheid aanzienlijk korter dan wanneer zij zelf nog een aanbesteding in de markt zouden moeten zetten.
  2. De transparantie dankzij het gebruik van een VMS-tool (Vendor Management System) biedt de Vlaamse overheid een duidelijk budget- en kostenbeheer.
  3. De Vlaamse overheid kan door de MSP-set up een grote diversiteit aan leveranciers. Zowel grote organisaties, als nichespelers of directe freelancers kunnen via de MSP hun diensten aanbieden.
  4. De entiteiten van de Vlaamse overheid krijgen toegang tot een bredere pool van talenten. In deze tijden van schaarste in de kandidatenmarkt, kan Public-Sourcing 98% van alle aanvragen invullen.
  5. Public-Sourcing ontzorgt haar klant door het beheer van de volledige flow van inhuur. Van rekrutering tot facturatie: Public-Sourcing zorgt ervoor.  Wat er ook gebeurt, het team van programma coördinatoren en administratoren vindt een oplossing.  Ze gaan, samen met de klant, op zoek naar het gezochte potentieel en trekken daarbij alle nodige registers open.
  6. Er wordt steeds gewerkt conform de wet op de overheidsopdrachten.

“Dankzij een MSP heeft elke leverancier en freelancer evenveel kans om te scoren én de zekerheid om op eenzelfde manier beoordeeld te worden”  – Marleen Houbart

Gratis opportuniteit

Onderaannemers stellen zich soms vragen rond een MSP-constructie en werken liever rechtstreeks met hun klanten.  Toch biedt het ook voor leveranciers van talent een voordeel.

“Een MSP is voor de leveranciers een gratis opportuniteit”, zegt Marleen Houbart.  De verschillende entiteiten zetten hun aanvragen via het platform in de markt.  Elke leverancier, groot of klein, heeft daar toegang toe.  “Dankzij een MSP heeft elk van hen evenveel kans om te scoren én de zekerheid om op eenzelfde manier beoordeeld te worden.”

Eén aanspreekpunt met gekende gezichten

“Zowel onze klant als onze leveranciers hebben slechts één aanspreekpunt: het team van Public-Sourcing bij de Vlaamse overheid.  Wij beheren meer dan 600 leveranciers met wie we samenwerken om de vraag van de Vlaamse overheid in te vullen.  We zijn toegankelijk voor – en transparant naar – zowel klant als leverancier.  Heel concreet betekent dit dat leveranciers ons kunnen mailen, bellen en bereiken via online meetings en bijgevolg zijn onze teamleden geen onbekenden.  Wel gekende gezichten, voor de klant en de leveranciers, die zorgen voor antwoorden en oplossingen.  En dat is dé sterkte van Public-Sourcing.”, onderstreept Marleen Houbart trots.


Over Public-Sourcing

Public-Sourcing en haar zusterbedrijf Solvus is de Belgische MSP marktleider voor neutrale Managed Service Provider programma’s en voldoet aan de ISO 9001:2015 norm. De focus ligt vooral op publieke instellingen, nutsectoren, non-profit instellingen, zorginstellingen, steden en gemeenten.  Reeds sinds 2014 beheert Public-Sourcing MSP-programma’s in de publieke sector:  meer dan 100 publieke instellingen doen beroep op hun diensten en  dagelijks beheren ze meer dan 4000 ingehuurde krachten over alle programma’s heen.