"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Wat je moet weten over de heisa rond consultants

Beïnvloedt het gedoe rond consultants onze arbeidsmarkt en dus ook jouw organisatie? Waarschijnlijk wel, als de zaken niet worden opgehelderd. Lees hieronder de scherpe opinie van Marleen Deleu (NextConomy), terwijl Tom Maerten (Maerten & Partners) de puntjes op de i zet, en een terugblik op onze vijf concrete acties voor de arbeidsmarkt.

De voorbije dagen was er in de Vlaamse pers veel te doen rond het bedrag dat de overheid uitgeeft aan inhuur van externen. Niemand die het precies weet. « Blijkbaar ontbreekt een centraal beheerd overzicht met de uitgaven. Je zou denken dat in tijden van moderne technologie zoals VMS systemen dit geen issue mag zijn » zegt Marleen Deleu, Director Trends & Insights bij NextConomy.

« Jan Jambon, Jo Brouns en Pierre-Yves Dermagne zouden beter het recente artikel van onze Nederlandse collega’s bij ZiPconomy over de inhuur bij de overheid in Nederland moeten lezen. Pas wanneer je facts&figures helder hebt, stopt het natte vinger werk en kan je een visie en beleid ontwikkelen.

Gegevens over de arbeidsmarkt krijgen in Nederland is mogelijk. Dus waarom hier nog steeds niet?

En, o ja, cijfers over het aantal freelancers in onze arbeidsmarkt zijn ook wenselijk om een toekomstgericht hr-beleid in organisaties op te zetten. (Want ook dat is in Nederland mogelijk, dus waarom hier nog steeds niet?) » En dit is maar het eerste van de vijf voorstellen van NextConomy :

  1. Volledige informatie en gegevens over de arbeidsmarkt rapporteren»
  2. (Toekomstige) professionals opleiden om een duurzame HR-strategie te integreren
  3. De ‘gig economy’ onderscheiden van de ‘talent economy ‘
  4. België moet (kan) een hotspot voor freelancers worden
  5. Ethiek op de agenda van organisaties zetten

Dure vogels in maatpak

Je zag misschien ook dit bericht op LinkedIn passeren: “Waarom krijgen externe consultants momenteel zo een negatieve bijklank?” Dat is de titel van het opiniestuk van Tom Maerten, Owner at Maerten & Partners. Recht op zijn doel af zou je zeggen? Met zijn toestemming geven wij zijn woorden integraal weer:

“Recent verschenen veel negatieve berichten rond externe adviesverleners en de aan hen besteedde budgetten. Consultants worden gedoodverfd als dure vogels in maatpak, hun output blijft onduidelijk of onbesproken. Denk bijvoorbeeld aan de onlangs (foutief) gemelde grote uitgaven aan consultants door de Vlaamse Overheid, en de heisa rond de rol van McKinsey in het bpost dossier.

Nochtans is het inzetten van externe medewerkers vaak een erg verstandige, economische en soms zelfs noodzakelijke keuze.”

Consultant, projectmanager of interimmanager?

“Eerst wat terminologie, want er is geen eenduidig gebruik van de vaak voorkomende termen “consultant”, “projectmanager” en “interimmanager”. 

Een consultant is een externe adviesverlener, die vaak deel uitmaakt van een (groot) consulting bureau. Ze komen dikwijls als een team en hun output bestaat meestal uit een presentatie met beleidsadvies.

Een projectmanager beheert een project. Een project is een zakelijke oefening die bovenop de dagelijkse operaties van het bedrijf komt. Denk aan een digitaliseringstraject, een kostenbesparing, een reorganisatie van mensen en/of processen. Niet zelden hebben zelfs grote organisaties niet de capaciteit beschikbaar om iemand vrij te maken om zo’n project binnen de vooropgestelde timing en het voorziene budget op te leveren. 

Een interimmanager vult voor beperkte tijd een lege stoel in de organisatiestructuur. Iemand is weggevallen door langdurige ziekte, zwangerschap, … Of men heeft tijd nodig om een nieuwe geschikte vaste werknemer te vinden voor een sleutelrol die niet onbemand kan worden gelaten.

De kost van zo’n externe manager is niet absurd hoog vergeleken met de kost van een manager in loondienst, wanneer het totale kostenplaatje in acht wordt genomen.

De vereiste knowhow en mankracht

“Het staat buiten kijf dat onder goed beheer, de opbrengsten volgend op het inzetten van externe kracht de hiervoor gemaakte kosten steeds moeten verantwoorden. Echter, het inzetten van een externe consultant, projectmanager of interimmanager gebeurt dus omdat de bestaande organisatie op dat moment niet beschikt over de vereiste knowhow en/of mankracht.

Meer nog: hoewel recent anders in het licht gesteld, is het binnentrekken van externe expertise, in de regel net een economische keuze. Een goed geselecteerde externe manager brengt die exacte competenties in huis waar het bedrijf in kwestie nood aan heeft. Hij heeft soortgelijke watertjes doorzwommen en kan dus nuttige waarde bijdragen vanaf dag 1.”

Dure opzegvergoedingen zijn hier niet van doen

“Bovendien is de samenwerking beperkt in tijd. Eens de inbreng van de externe manager niet meer essentieel is, kan deze – op een vrij flexibele manier – worden stopgezet. Dure opzegvergoedingen zijn hier niet van doen, enkel gepresteerde uren worden betaald, enz.  Bovendien is de kost van zo’n externe manager niet absurd hoog vergeleken met de kost van een manager in loondienst, wanneer het totale kostenplaatje in acht wordt genomen.”

Lees ook : De dagprijs van een medewerker met een lager managementprofiel bedraagt quasi evenveel als het dagtarief van een freelancer.

Soms is het zelfs een strikte noodzaak om beroep te doen op expertise van buitenaf, simpelweg omdat het bedrijf de nodige ervaring, skills of knowhow mist.

Soms is het zelfs een strikte noodzaak om beroep te doen op expertise van buitenaf, simpelweg omdat het bedrijf de nodige ervaring, skills of knowhow mist. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het opzetten van Covid-gerelateerde actieprogramma’s.

De overheid werd nooit te voren met een dergelijke uitdaging geconfronteerd, maar kon beroep doen op externe projectmanagers, die het opzetten, trekken en begeleiden van dergelijke grote programma’s in de vingers hadden. Ook bijvoorbeeld bedrijven die een erg snelle groei kennen, hebben tijdelijk baat bij support van ervaren managers, die het reilen en zeilen van een groeibedrijf kennen, van mensen die snel beproefde structuren kunnen neerzetten of van managers die simpelweg snel extra slagkracht brengen.

Samengevat: het flexibel en kosten-baten bewust inzetten van externe expertise behoort net tot goed, slim én economisch bedrijfsbeheer.

Lees ook:

Redactie / Rédaction / Editors NextConomy Bekijk alle berichten van NextConomy