"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Zijn freelancers dure vogels?

Zijn freelancers dure vogels? Die vraag stelde founder van #ZigZagHR Lesley Arens in haar podcast aan Guido Gonnissen, hr & finance freelancer. Hij berekende voor een opdrachtgever de dagprijs van zijn medewerkers. Het resultaat is verrassend.

Wat kosten mijn vaste medewerkers mij effectief? En kan ik die kosten eventueel afzetten tegen interim kosten of die van een freelancer? Dat vroeg de huidige opdrachtgever van Guido Gonnissen zich af. In de podcastaflevering It’s a great time to freelance in HR – PART III: Freelancers zijn dure vogels van #ZigZagHR vertelt Guido over die oefening en tot welk resultaat het leidde.

Dagprijs vaste medewerker

Samen met een sociaal secretariaat berekende Guido de totale dagprijs van het eigen management van zijn klant. Naast het brutoloon nam hij andere kosten zoals de bedrijfswagen, groeps- en hospitalisatieverzekering mee in de berekening op. En wat blijkt? De dagprijs van een medewerker met een lager managementprofiel bedraagt quasi evenveel als  het dagtarief van een freelancer.

De dagprijs van een medewerker met een lager managementprofiel bedraagt quasi evenveel als het dagtarief van een freelancer.

Van bruto naar netto

Wat houden die medewerkers netto over aan hun loon? Dat was het volgende vraagstuk. En wat blijkt? Voor de managers van zijn opdrachtgever zou het interessanter zijn om op zelfstandige basis te werken, becijferde Guido. Hij of zij houdt dan netto meer over en het bedrijf kan op een aantal vlakken besparen.

“Ik heb de resultaten gepresenteerd aan het volledige management van het bedrijf. Zij hadden geen flauw benul van wat ze allemaal ontvangen, ook niet op langere termijn, en hoeveel dat kost voor hun CEO”, getuigt Guido. “Ze vroegen meteen of ik die berekening kon maken voor elke medewerker bij hen in dienst.”

Hoge basislonen

Guido raadt elke onderneming aan om een gelijkaardige oefening uit te voeren. Er zijn tal van sectoren waar de basislonen hoog liggen. Denk maar aan de chemie. In die sectoren zal de inhuur van een freelancer niet duurder zijn dan het contracteren van een vaste medewerker.

Bron: It’s a great time to freelance in HR – PART III: Freelancers zijn dure vogels

Eigen medewerkers onboarden kost doorgaans 2 à 3x duurder dan freelancers. Dat komt omdat men van freelancers verwacht dat ze ‘plug & play’ zijn, onmiddellijk inzetbaar.

Herkenbaar – aanvulling door Marleen Deleu

Uit mijn ervaring met hr en inkoopafdelingen herken ik wat Guido aangeeft. Het klopt dat weinig organisaties de correcte vergelijking tussen de kostprijs van een eigen medewerker en die van een freelancer maken.

Dat komt doordat men zelden of nooit de totale jaarkost van een medewerkers berekent. Denk daarbij aan alle kosten van loon, opleidingen, sociale lasten, vervoerkosten, taxen, leegloop en ziekte, maar ook beheerskosten zoals sociaal secretariaat, medische dienst enz.

Dit is doorgaans erg gefragmenteerd beheerd en op allerlei kostenposten geboekt waardoor het overzicht kwijt is. En o ja, we hebben de rekruteer fee nog niet meegerekend, maar ook niet de hoge onboarding kosten. Eigen medewerkers onboarden kost doorgaans 2 à 3x duurder dan freelancers. Dat komt omdat men van freelancers verwacht dat ze ‘plug & play’ zijn, onmiddellijk inzetbaar.

De totale kostprijs per jaar delen door het aantal effectief gewerkte uren geeft een bedrag dat de kostprijs per gewerkt uur is voor de medewerkers.

Aangezien freelancers enkel effectief gewerkte uren factureren, moet je voor de werknemers ook nog het aantal effectief gewerkte uren op jaarbasis berekenen. Dat zijn het maximaal aantal uren min de vakantiedagen, feestdagen, opleidingsdagen, ziektedagen, ADV enz. De totale kostprijs per jaar delen door het aantal effectief gewerkte uren geeft een bedrag dat de kostprijs per gewerkt uur is voor de medewerkers.

Doorgaans kom je, mits correct berekend, op vergelijkbare kostprijzen per uur uit. Toch is een freelancer soms alsnog goedkoper doordat hij/zij meer output oplevert.

Dat komt doordat ze meestal specialistische kennis vanuit meerdere klanten meebrengen, up-to-date moeten zijn, anders verliezen ze klanten en vooral, als het misgaat en je bent niet tevreden, is de freelancer gemakkelijker (en goedkoper) te vervangen dan een eigen medewerker die niet voldoet.

I rest my case!

Lees ook :

Redactie / Rédaction / Editors NextConomy Bekijk alle berichten van NextConomy