SLUIT MENU

Raf Sels, CEO van SBB Accountants & Adviseurs: “Wij zetten in op bedrijfscultuur en digitalisering”

Limburger Raf Sels is – hoe kan het ook anders? – zelf ook gecertificeerd fiscaal accountant van opleiding. Hij groeide de voorbije twintig jaar van dossierbeheerder door tot CEO van SBB. “We realiseren ons motto ‘samen slim ondernemen’, door een combinatie van ervaren experts en slimme technologie. Het kenniscentrum op ons hoofdkantoor in Leuven herbergt een team van juristen, fiscalisten en economisten die onze regionale adviseurs inhoudelijk ondersteunen met opleidingen, nieuwe producten, adviezen en documentatie.”
Een toepasselijk voorbeeld van een publicatie van het kenniscentrum is de startergids voor freelancers. “Zorg voor een duidelijk contract met je opdrachtgever en schenk voldoende aandacht aan het verzekeringsaspect!” voegt Raf Sels er aan toe.

Dit artikel is aflevering 4 van de reeks ‘De CEO spreekt’. Hierin laat NextConomy CEO’s van organisaties aan het woord over hun visie op de toekomst van werk. Hoe zien zij de wereld van werk en de arbeidsmarkt veranderen en hoe spelen ze hier op in? Zien ze kansen of eerder bedreigingen? Welke inzichten delen ze?

Onze motiverende bedrijfscultuur gaat uit van de premisse dat wat je graag doet, je beter doet.

Wees alert voor de schaarste op de arbeidsmarkt

Het vinden en binden van medewerkers is vandaag de grootste opgave. “De instroom wordt heel schaars. Waar er zeven jaar geleden aan de hogeschool nog 100 accountants afstudeerden zijn dat er nu nog maar 25…”

Mediaberichten creëren het idee dat artificiële intelligentie de accountant overbodig zal maken. Raf Sels spreekt dat met klem tegen: “Neen, wij gaan niet verdwijnen. Als bevoorrechte  vertrouwenspersonen van de ondernemer zullen we hem blijven bijstaan. Ok, vroeger boden wij vooral een blik naar het verleden met de registratie van gemaakte kosten en geboekte inkomsten.  Die traditionele boekhoudtaken worden nu geautomatiseerd dankzij slimme tools en digitale facturatie. Maar samen met de klant blikken onze dossierbeheerders en adviseurs nu actief mee vooruit naar het parcours van de toekomst.”

“Momenteel hebben we 75 vacatures openstaan. Dat dwingt ons creatief na  te denken over hoe we ons organiseren. In onze visie-oefening naar 2025 spreken we van ‘Slim groeien met slimme tools en teams’. Overnameopportuniteiten bekijken we, maar dit is geen prioriteit omdat dit ‘meer van hetzelfde is’. Wij willen niet persé de grootste zijn, wel de slimste en dit via een eerder kwalitatieve groei door meer AI en digitale opportuniteiten aan te wenden.  Het doel blijft hetzelfde: de ontzorging van de klant. Het persoonlijk contact dat natuurlijk essentieel blijft kan ook per videoverbinding in plaats van per auto.

Veel sectoren kampen vandaag met een tekort aan medewerkers. “Ik zou adviseren: focus u vooral op uw kernactiviteit en laat u voor de overige zaken via uitbesteding goed omringen door gespecialiseerde partners. Dat kunnen inderdaad ook freelancers zijn. KMO’s hebben hier wel nog wat koudwatervrees te overwinnen.  Ze vergelijken de totaalprijs van een freelancer ten onrechte met een maandwedde van een bediende.  Ook kunnen ze maar moeilijk iets loslaten. Terwijl het globaal vaak voordeliger is om bepaalde zaken anders aan te pakken of uit te besteden.”

Bouw aan een positieve bedrijfscultuur

“Onze motiverende bedrijfscultuur gaat uit van de premisse dat wat je graag doet, je beter doet. Dat heeft zich ook vertaald in ons job- en competentiemodel. We  gaan dieper in op de sterkten en zwakten van onze medewerkers en we creëren voor iedereen een ondersteuningstraject. Jaarlijks investeert SBB voor de meer dan 500 medewerkers in 50.000 contacturen interne opleiding. Onze sterkte is dat de medewerkers dit tijdens hun uren kunnen volgen!”

Het op zich al dynamische letterwoord SPORT biedt een geheugensteuntje voor de vijf kernwaarden die de bedrijfscultuur van SBB vandaag zo sterk maken:

  • Samenwerking: onderling en met de klant
  • Professionalisme door een focus op kwaliteit
  • Ondernemingszin bij de medewerkers
  • Respect van iedereen voor iedereen
  • Transparante communicatie

Investeer in digitalisering

Sinds hij in 2016 CEO werd zette Raf Sels zwaar in op de digitalisering en automatisering.  “We hadden al veel losse tools maar ze communiceerden niet met elkaar. We evolueerden naar een volwaardig digitaal klantenportaal, een soort “digitale bureau” voor de onderneming waar je al je administratieve taken en je digitaal archief in kwijt kan. In combinatie met nieuwe software en ons ERP-pakket kunnen we met onze data veel meer klantwaarde creëren. Met deze stevige fundamenten willen we zoveel mogelijk klanten overtuigen om die digitale systemen ook zelf maximaal te gebruiken. Want de voordelen van tijdwinst en efficiëntieverhoging gaan ook hun richting uit.”

Een voorbeeld? “Klanten mogen gelijk welke kostenpost of bewijsdocument in ons systeem droppen. Onze AI kan daar al in ruim 80% van de gevallen mee weg. Een eigen team controleert bovendien dat alles correct geboekt wordt.”

Sels praat ook even tegen zijn eigen winkel: “Onze overheden zouden meer inspanningen moeten leveren om de fiscaliteit administratief te vereenvoudigen. Een belastingaangifte bevat echt te veel uitzonderingen en te veel complexe codes.”

Persoonlijk devies

“Goed ondernemerschap is vooruitdenken.” Een goede en duidelijke planning biedt houvast en brengt rust in de organisatie. “Visie en een plan maken je sterker en als je dat overtuigd uitdraagt neem je de normale schrik voor het onbekende al voor een groot deel weg.” besluit Raf Sels.

Over SBB

Met zijn 572 medewerkers in 28 kantoren kan SBB Accountants & Adviseurs zich in heel Vlaanderen positioneren als een volwaardige ondernemerscoach voor meer dan 23.000 klanten. Dat zijn niet enkel KMO-ondernemers maar ook starters, (medische) vrije beroepers, freelancers of bestuurders, land- en tuinbouwers en socialprofitorganisaties. De dienstverlening strekt zich uit over accountancy en fiscaliteit, startersadvies, financieel-strategisch advies, vermogensplanning, omgevingsadvies en zakelijk recht

Philip Verhaeghe
Philip Verhaeghe is een onafhankelijk governance adviseur en een freelance redacteur over ondernemerschap en bestuur voor vakbladen, bedrijven en organisaties. Onderzoekt zowel de nieuwste trends als de klassieke uitdagingen die het verschil kunnen maken in de bestuurskamer of het directiecomité. Is als freelance redacteur ook actief voor onder meer Bestuurder”, “Guberna” en “Etion”. Werkte als algemeen secretaris voor VKW, het Instituut voor Bestuurders, Corgo en RNCI. Bekijk alle berichten van #Philip Verhaeghe