"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Nederland voert meldingsplicht in voor Belgische werknemers en zelfstandigen die (tijdelijk) in Nederland werken.

Meldingsplicht gaat in vanaf 1 maart 2020 en is een gevolg van aanscherping Europese detacheringsrichtlijn.

Werkgevers en zelfstandigen uit de Europese Economische Ruimte (“EER”) of Zwitserland die op of na 1 maart 2020 tijdelijk in Nederland arbeid aanbieden, zijn verplicht dit te melden via het online meldloket op www.postedworkers.nl. Deze meldingsplicht geldt dus ook voor Belgische bedrijven en zelfstandigen.

Nederland had een dergelijk digitaal loket, vergelijkbaar met onze Limosa, nog niet. Deze meldingsplicht vloeit voort uit de aangescherpte detacheringsrichtlijn van de EU. In Nederland is die richtlijn verwerkt in de “Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de EU (WagwEU)”

Het online meldloket is per 10 februari 2020 opengesteld op de recent gelanceerde website www.postedworkers.nl voor detacheringen die op of na 1 maart 2020 aanvangen. De melding moet gedaan zijn voordat die start met de werkzaamheden. Wanneer de detachering reeds voor 1 maart 2020 is aangevangen, hoeft deze niet gemeld te worden.

Als gevolg van dezelfde Europese richtlijn kon minister Maggie De Block aankondigen dat voor Belgische werkgevers die gebruik willen maken van buitenlandse werknemers de administratieve procedure sterkt verkort wordt (lees dit artikel hierover).

Meldingsplicht dienstverleners

Brainnet, gespecialiseerd in humanresources dienstverlening en actief in zowel België als Nederland, een notitie (zie hier) opgesteld om meer uitleg te geven over dit nieuwe meldloket.

In die notitie lezen we onder andere dat de meldingsplicht geldt voor iedere dienstverrichter die is gevestigd in de EER of Zwitserland, die tijdelijk een werknemer in Nederland detacheert in het kader van:

  • zuivere dienstverrichting: het verrichten van een dienst met eigen personeel;
  • intra-concern detachering: multinationals die werknemers binnen de groep of het concern detacheren in Nederland;
  • uitzendarbeid: buitenlandse uitzendbureaus die hun werknemers een opdracht laten uitvoeren in Nederland.

Deze meldingsplicht bestaat ook voor een in Nederland woonachtige werknemer die tijdelijk door een bijvoorbeeld een Belgisch uitzendbureau wordt gedetacheerd naar Nederland, omdat België in dat geval een gewoonlijk werkland is. Opdrachtgevers zijn verplicht de melding te controleren en kunnen aansprakelijk gehouden worden bij fouten of het negeren van de meldingsplicht.

Zelfstandigen

De meldingsplicht rust ook op zelfstandigen die tijdelijk in Nederland werkzaamheden verrichten in de sectoren bouw, schoonmaak, voedingsindustrie, metaal, zorg, glazenwasserij en land- en tuinbouw.

Uitzonderingen

Er zijn ook bepaalde groepen gedetacheerde werknemers en dienstverrichters uitgezonderd van de meldingsplicht. Het gaat onder meer om onderdelen van de transportsector, categorieën van dienstverrichters en werknemers die zijn uitgezonderd van het Limosa-meldingssysteem, en enkele activiteiten die deels zijn vrijgesteld voor een tewerkstellingsvergunning. Denk aan werknemers die voor een zakelijke bespreking in Nederland zijn, mits zij niet langer dan 13 aaneengesloten weken binnen een tijdsbestek van 52 weken in Nederland zijn, of aan gastdocenten die werkzaam zijn aan een Nederlandse instelling voor wetenschappelijk onderwijs.

 

De volledige beleidsnotitie van Brainnet over deze Nederlandse wet en online meldloket is hier aan te vragen.

Redactie / Rédaction / Editors NextConomy Bekijk alle berichten van NextConomy