"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

9 op de 10 Belgische werkgevers zijn van plan om de aanwerving in het eerste kwartaal van 2020 te stabiliseren

De gemoedstoestand op de arbeidsmarkt is voorzichtig in België en elders in de wereld als we vooruitkijken naar 2020.

Volgens de ManpowerGroup Barometer, die vandaag werd gepubliceerd, zal de wervingsactiviteit op de arbeidsmarkt positief blijven in de loop van het eerste kwartaal van 2020. Van de 750 Belgische werkgevers die eind oktober door ManpowerGroup werden bevraagd, is 7% van plan om hun personeelsbestand uit te breiden tegen eind maart 2020, terwijl slecht 2% van plan is om het aantal werknemers te verminderen. De wervingsvooruitzichten zullen naar verwachting stabiel blijven in 9 van de 10 bedrijven. Na een correctie van de seizoenvariaties(*) bereikt de Nettotewerkstellingsprognose(**) – of het verschil tussen het percentage werkgevers dat aanwervingen plant en het percentage werkgevers dat ontslagen voorziet – de gematigd optimistische waarde van +6%. De prognose blijft dus op hetzelfde niveau als in het vorige kwartaal en als in het eerste kwartaal van 2019.

Sterkste wervingsintenties sinds drie jaar in Brussel

De tewerkstellingsvooruitzichten voor het volgende kwartaal blijven positief in de drie gewesten van het land. De Brusselse werkgevers verwachten een groeiende wervingsactiviteit en de Nettotewerkstellingsprognose bevindt zich op het gunstigste niveau sinds 3 jaar (+ 8%, een stijging van 4 punten op kwartaalbasis). In Vlaanderen (+ 5%) blijven de wervingsintenties relatief stabiel op kwartaal- en jaarbasis (daling van 1 punt). Werkgevers verwachten een voorzichtige Nettotewerkstellingsprognose in Wallonië (+ 3%), een daling van 3 punten ten opzichte van het vorige kwartaal.

Philippe Lacroix

Belgische werkgevers zetten het jaar 2020 voorzichtig in”, zegt Philippe Lacroix, Managing Director van ManpowerGroup BeLux. “Hoewel de Nettotewerkstellingsprognose op hetzelfde niveau is gebleven als in het vorige kwartaal, bewijzen de resultaten van onze enquête dat het vertrouwen van werkgevers in de meeste sectoren en in bedrijven van elke omvang, verzwakt. De groeiende onzekerheid op economisch of politiek vlak  met name in de context van de Brexit  verklaart deze spanningen en wijst op moeilijkere maanden op de arbeidsmarkt. Cijfers uit de laatste maanden van de uitzendbranche bevestigen deze trend. Desondanks blijft de vraag naar schaarse profielen erg aanwezig.”

 

Marleen Deleu
Marleen Deleu - Director Trends & Insights NextConomy - on a mission to bring insights and expertise to the freelance workforce and users of contingent labor in Belgium Bekijk alle berichten van #Marleen Deleu