federgon index

Neerwaartse trend van uitzendarbeid zet zich verder in april

In april 2019 nam het aantal gepresteerde uren uitzendarbeid af met -1,05% t.o.v. de vorige maand (op basis van voor seizoens- en kalenderinvloeden gecorrigeerde cijfers). Dat meldt Federgon. Deze daling is toe te schrijven aan een negatieve evolutie in beide segmenten: het aantal gepresteerde uren uitzendarbeid nam af met -1,17% in het arbeiderssegment, en met -0,88% in het bediendesegment.

In vergelijking met de maand april van vorig jaar liet de uitzendsector een daling optekenen van -4,07%. Dit cijfer is het resultaat van een afname van de activiteit met -4,92% in het arbeiderssegment en met -2,88% in het bediendesegment.

De Federgon-index (zie afbeelding boven dit artikel) bereikte 111,23 punten in april 2019 tegenover 112,40 punten de maand ervoor. De index geeft het niveau van de activiteit weer in de onderzochte maand ten opzichte van de activiteit in de maand januari 2007 (basis 100), en dit op basis van voor seizoensinvloeden gecorrigeerde cijfers.

Redactie / Rédaction / Editors
NextConomy

Bekijk alle berichten van NextConomy