"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Een kind opvangen: zelfstandigen krijgen ook recht op verlof

Zelfstandigen krijgen recht op verlof en een uitkering om een kind op te vangen. Denis Ducarme, federaal minister van Middenstand en Zelfstandigen, heeft een wetsvoorstel aangekondigd om een einde te maken aan het verschil in behandeling ten opzichte van werknemers in loondienst. (Bron: sudinfo.be 7/11/2018)

Wanneer een kind of zijn of haar ouders sociale, psychologische of materiële moeilijkheden ondervinden, kan de Aide à la jeunesse beslissen om het kind voor een bepaalde periode in een pleeggezin te plaatsen. De wet voorziet nu al in een verlof van 6 weken voor een werknemer die zo’n opvang verzorgt.

Op 7 november 2018 heeft de Kamercommissie voor sociale aangelegenheden een wetsontwerp goedgekeurd om dezelfde rechten toe te kennen aan zelfstandigen: verlof met het oog op opvang van een kind voor een periode van ten minste zes maanden.

Concreet betekent dit dat de zelfstandige die zijn of haar activiteit staakt, recht heeft op een wekelijkse vergoeding van € 484,92 voor een periode van maximaal 6 weken, ongeacht de leeftijd van het kind dat wordt opgevangen. De ouders krijgen dan ook een bonusweek, die door een van beide ouders kan worden opgenomen.

Jean-François Dinant
Jean-François est Créateur de contenu (freelance of course) et amoureux de Communication. Pour lui, les #RH, le #Nouveau Monde du Travail, l’#Entrepreneuriat et la #Transformation Digitale sont ses drogues durs. Jean-François is Content Creator (freelance of course) en in love met communicatie. Voor hem zijn #HR, de #NWOW, #Entrepreneurship en #DigitalTransformation zijn harddrugs. Bekijk alle berichten van #Jean-François Dinant