"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Compromis over Europese detacheringsregels goedgekeurd

Het Europees Parlement keurde op 31 mei 2018 de compromis over de Europese detacheringsregels goed. Gelijk loon voor gelijk werk is het idee achter de nieuwe regeling. Dat bericht het Vlaams-Europees Verbindingsagentschap (VLEVA). Wat verandert er nu precies?

  1. Alle regels van het gastland gelden voor de gedetacheerde: wettelijke bepalingen, regionale en sectorale arbeidsovereenkomsten.
  2. Zijn er reis- of verblijfkosten? De werkgever betaalt. Die kosten mogen niet afgehouden worden.
  3. De detacheringsperiode mag maar maximaal een jaar duren. Die periode kan verlengd worden met 6 maanden. Blijft de gedetacheerde hierna toch nog werken in het gastland, dan gelden de arbeidsregels van het gastland.

De Europese lidstaten krijgen twee jaar de tijd om hun nationale regelgeving aan te passen. Meer wijzigingen vind je op de website van VLEVA.

Bron: Europees Parlement

Redactie / Rédaction / Editors NextConomy Bekijk alle berichten van NextConomy