"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Wordt het sourcen van freelancers steeds gemakkelijker?

Het aantal freelancers in Vlaanderen stijgt elk jaar fors. Die evolutie verplicht bedrijven om deze groep van talenten aan te boren willen zij wendbaar blijven. Marktplaatsen brengen beide groepen gemakkelijk samen. Welke marktplaatsen zijn er off- en online? En waarop letten bij samenwerking?

De arbeidsmarkt in België zit in een stroomversnelling, zoveel is duidelijk! De economie doet het goed en het aanbod aan vacatures stijgt naar ongekende hoogten. Het gevolg laat zich raden: de werkloosheidscijfers dalen maand na maand. In combinatie met de voorspelde uitstroom van de babyboomgeneratie en toenemende nood aan specifieke kennis en kunde leidt dit nu reeds tot schaarste aan talent. De strijd om talent is daarmee begonnen.

Nieuwe vijver om in te vissen naar talent

Maar er is meer aan de hand. Organisaties in ons land stellen ook steeds vaker vast dat kandidaten niet langer op zoek zijn naar een baan maar wel naar een project. Met andere woorden: recruiters en HR-directies krijgen tegen wil en dank te maken met een kandidatenpool waar ze tot nu toe niet echt mee bezig zijn geweest: de freelancers.

Een Unizo-onderzoek naar freelancers in Vlaanderen laat zien dat ze in 2016 al met meer dan 139.000 waren en dat met 5,5% hun aantal jaarlijks fors stijgt. Het gros van de freelancers situeert zich binnen de sectoren business consulting en overige adviesbureaus meerbepaald bedrijfsbeheer. Als we alleen al deze twee grootste groepen samen tellen komen we tot een cijfer van ruim 54.000 freelancers. Daar kan je maar moeilijk omheen kijken als recruiter.

Het gevolg laat zich raden: er staat organisaties in België een fundamentele verschuiving te wachten in hoe zij talent vinden en beheren. Zeker zij die het inzetten van freelancers als strategische keuze vooropstellen om wendbaar te blijven en om de beste talenten uit de markt te blijven aantrekken.

Inzetten van freelancers: twee kanten van een verhaal

Eigenlijk is het heel simpel. Organisaties zijn voortdurend op zoek naar zekerheden dat de klus wordt geklaard, op de kwalitatief beste manier en binnen de voorziene tijdspanne. De freelancers willen een leuke, boeiende opdracht en correct betaald worden. Een groeiende groep zelfstandige professionals wil bovendien liever zelf op zoek gaan naar opdrachten en niet via een intermediair (een derde partij, een bemiddelend bureau) aan klussen komen.

Technologie helpt dan beide partijen om relatief snel en gemakkelijk met elkaar in contact te komen en zelfs om hun actieradius fors uit te breiden. Slimme online platformen kunnen immers over de hele wereld de vraag en aanbod van freelance-opdrachten beheren en zo toegang geven tot een ruimer aanbod niche-expertise of uitdagende projecten.

Nieuwe visvijver – nieuwe hengels om te vissen

Met een nieuwe en sterk groeiende pool aan snel oproepbare talenten in het landschap van de Belgische arbeidsmarkt stelt zich de vraag ‘hoe trekken we die freelance talenten aan?’ Met een excel spreadsheet van de vorige eeuw ga je het niet halen, dat is duidelijk. Welke technische middelen staan vandaag ter beschikking om op grote schaal freelancers aan te trekken of om als freelancer opdrachten te vinden?

Online marktplaatsen zijn de beste plaatsen voor het rechtstreeks vinden en beheren van freelancers. “Een marktplaats is een som van meerdere digitale ecosystemen waar vraag en aanbod naar projecten bij elkaar komen”, licht David Muyldermans van Pro-Unity toe. “Die ecosystemen kunnen een freelance management systeem (FMS) zijn, een vendor management systeem (VMS), social media, online uitzendplatformen, enz. “

Een online marktplaats biedt de gebruikers onder andere:

 • Transparantie: over de prijs, over de kwaliteit, enz. Elke freelancer weet dat zijn of haar werk zal worden beoordeeld en dat dit bepalend is voor het krijgen van nieuwe opdrachten in de toekomst en het bijhorend tarief. Vergelijk het met de rating van hotels of restaurants op Booking.com en co.
 • Voortdurende groei van de talentpool: een marktplaats met een grote dynamiek (veel vraag) zal ook veel talent aantrekken (aanbod) waardoor de talentenpool voortdurend wordt aangevuld.
 • Altijd up-to-date-bestand: de freelancers beheren zelf hun profiel, inclusief ervaringen, certificaten, enz. Sommige platformen organiseren ook online testen en delen de resultaten met de toekomstige opdrachtgevers.
 • Historische gegevens bijhouden: performante marktplaatsen onthouden gegevens van vorige opdrachten, interactie met de klant en helpen zo om kandidaten te shortlisten.

Er is een groot aanbod aan online marktplaatsen. Hoe kies je voor jou het beste systeem? Dat is afhankelijk van het soort opdracht dat je wenst aan te bieden aan de freelancer:

‘Off site’ oplossingen:

 • Voor kleine, meer eenmalige taken zijn er platformen zoals TaskRabbit, Fiver, … Denk hierbij aan het ontwerpen van een logo, vertalen, testing van producten of diensten, …
 • In ‘the human cloud’ bevinden zich platformen zoals Upwork, Twago en Freelancer.com waar je kandidaten van over de hele wereld kan vinden en zoals Upwork zelf verklaart  ‘Anything you can do on a computer can be done through Upwork’.

‘On site’ marktplaatsen:

Op maat ingericht van jouw organisatie om voor jou het beheer van de grote aantallen freelancers van ‘end to end’ (lees van vraag tot betaling van de factuur) te ondersteunen. In België zijn ProUnity en Connecting Expertise ervaren spelers. Kies voor de instroom en het beheer van jouw bulk aan freelancers altijd voor een speler die de lokale markt goed kent en je  garanties biedt rond bijvoorbeeld onze strikte Belgische wet- en regelgeving over het inzetten van freelancers, GDPR regels enz.

Waar moet je verder nog op letten?

 • Maak geen nieuwe silo, dat is steeds weer mijn advies wanneer ik klanten bijsta bij het beheren van hun freelancers. Zorg dat je strategie en dus ook je beheerssysteem voor freelancers aansluiten op je programma en tooling voor alle talenten in je organisatie. ‘Integrated Talent Acquisition’ is een concept waar bijvoorbeeld UCB en VRT  reeds mee experimenteren en wat ze koploper maakt in ons land.
 • Kies een systeem dat je inhuurproces daadwerkelijk van het begin tot het einde ondersteunt en dat je interessante rapporten over dit proces levert om snel bij te sturen indien nodig.
 • Onderschat niet dat je strategische keuze om met een digitale marktplaats, een FMS of VMS te werken een grote verandering voor de gebruikers betekent. Verandering voor de gebruikers in je organisatie (hiring managers) maar ook voor de freelancers! En verandering impliceert weerstand, dat is eigen aan de menselijke natuur. Anticipeer hierop door goede en tijdige communicatie, betrokkenheid bij de keuze van de tool, de planning van de implementatie, training in het gebruik, vast aanspreekpunt, …
 • Zorg voor persoonlijke contactmogelijkheden met jouw groep freelancers, echte ontmoetingen, anders bouw je geen relatie op. Freelancers zijn soms net mensen!
Marleen Deleu
Marleen Deleu - Director Trends & Insights NextConomy - on a mission to bring insights and expertise to the freelance workforce and users of contingent labor in Belgium Bekijk alle berichten van #Marleen Deleu

Eén reactie op dit bericht

 1. Bijzonder jammer dat er hier alleen verwezen wordt naar buitenlandse marktplaatsen alsof er in Belgie geen goede marktplaatsen voor freelancers zijn.