"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Onderzoek inhuur extern talent: wie draagt de verantwoordelijkheid?

HR-solution Pro-Cured onderzocht in haar studie Inhuur externen wie de verantwoordelijkheid draagt bij de inhuur van externe talenten. 130 aankoop, HR en business managers namen deel aan het onderzoek. Hieronder vind je een samenvatting van hun bevindingen.

130 aankoop, HR of business managers verantwoordelijk voor het inhuren en tewerkstellen van extern personeel namen deel aan het onderzoek Inhuur externen van HR-solution provider Pro-Cured. Dat zijn hoogopgeleide professionals die tijdelijke opdrachten binnen organisaties uitvoeren, maar die niet op de loonlijst staan.

  • 42 procent van de respondenten verwacht dat het aantal ingehuurde medewerkers binnen hun organisatie de komende jaren zal toenemen.
  • In een op de vijf organisaties bestaat meer dan 20% van het totale personeelsbestand uit extern personeel. Voor 32% is dit percentage 10-20%.
  • De drie meest gebruikte kanalen om externe professionals aan te werven, zijn in volgorde van belang: 1) preferred suppliers, 2) persoonlijk netwerk van managers en 3) actief zoeken door interne recruiters.
  • De belangrijkste redenen voor het werken met externe professionals zijn: 1) de juiste expertise binnenhalen, 2) het tijdelijk vullen van vacatures en 3) het opvangen (seizoens)pieken.
  • De ontwikkeling van een strategische visie over het inhuren is voor veel organisaties een topprioriteit. 54 procent geeft aan dat de verklaring “een strategisch inhuurbeleid belangrijk is voor de organisatie om totale gebrek aan controle te vermijden” relevant tot zeer relevant is. Bijna de helft van hen verklaart dat “extern personeel deel uitmaakt van ons menselijk kapitaal” en onderschrijven de stelling dat: “zonder aandacht voor de inzet van extern personeel, zullen we niet langer kwalitatief hoogwaardig extern personeel kunnen aantrekken ( en worden we gezien als een aantrekkelijke werkgever).”
  • Op dit moment is het nog niet duidelijk wie er verantwoordelijk moet zijn voor het inhuren van extern personeel. Bij een derde van de organisaties ligt deze verantwoordelijkheid bij HR of inkoop; bij 40% wordt die gedeeld door verschillende afdelingen en in een kwart van de gevallen is de business manager verantwoordelijk. Respondenten van het onderzoek willen graag zien dat HR of Procurement een grotere rol speelt in het beheren van dit proces.
  • Organisaties zijn heel ambitieus over de verdere ontwikkeling in de manier waarop extern personeel wordt ingehuurd en ingezet. 20 procent verwacht binnen de drie jaar een verschuiving van een volledig gedecentraliseerd naar een gecentraliseerd inhuurproces.
  • Nog eens 20 procent van de deelnemers van de enquête verwacht dat hun organisatie de overgang van een ‘centraal beheerd aanwervingsproces’ over een ‘geïntegreerd strategisch inhuurbeleid’ tot zelfs een ‘totale talent verwerving’, waarbij de inhuur deel uitmaakt van een inkoop- en HR-strategie en dat binnen de drie jaar. Die plannen zijn heel ambitieus. Vooral commerciële bedrijven willen deze stap nemen.
Pro-Cured | Value through Supply Chain Talents Bekijk alle berichten van Pro-Cured