"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

“It makes me sad procurement talks about categories”. Interview met Sam Smith van Magnit

Er is nog een lange weg af te leggen voor Total Talent Management volledig doorbreekt, aldus Sam Smith. Maar organisaties zullen waardevol talent missen als ze niet die kant op gaan.

Nog steeds geen hr-thema?

Het thema total talent beheer (TTM) staat op de agenda van een congres met 400 Inkoop Managers. Waarom staat het beheer van externe talenten nooit op de agenda van een HR-congres, dat zou toch meer logisch zijn?

Met die vraag confronteer ik Sam Smith, President, EMEA & Global Client Delivery bij Magnit tijdens Procurecon Barcelona. “Het heeft alles te maken met een gebrek aan kennis”, verklaart ze. “Het begint al met een duidelijk zicht hebben op hoe de vaste kosten van vast personeel zich verhouden tot ingehuurd talent, met een variabele kostprijs. Sommige organisaties beschouwen ingehuurd talent als een noodzakelijk kwaad, maar anderen beginnen zich meer en meer te realiseren dat externen juist  een waardevol hulpmiddel zijn om hun bedrijf succesvol te laten zijn. Maar de technologie zoals ATS, VMS en dergelijke is nog niet voldoende mee ontwikkeld om een integraal, geïntegreerd beheer van alle werkenden mogelijk te maken. De bovenliggende ‘beslisboom’ is ook nog steeds onvoldoende ontwikkeld: organisaties stellen nog steeds niet de juiste vragen. ‘They are just not asking the right questions’. Daar komt nog bij dat het streven naar TTM een duur en omslachtig proces is waarover in organisaties nog maar weinig kennis aanwezig is.

Als gevolg hiervan is TTM, samen met Direct Sourcing, een mooi verhaal gebleven bij de analistengemeenschappen met zeer weinig voorbeelden van geschaald succes.”

De bovenliggende ‘beslisboom’ is onderontwikkeld: organisaties stellen gewoon niet de juiste vragen. ‘They are just not asking the right questions’. 

Samenwerking hr – inkoop

“Als je denkt aan talent zonder HR aan de tafel, zonder talent acquisition sponsorship of zonder dat de CHRO dit op de strategische agenda zet, wordt het heel moeilijk om tot Total Talent Management te komen.

Helaas is het nog steeds een uitzondering wanneer HR  en Inkoop samenwerken om de totale werkende populatie te beheren.  Inkoop wordt dan vaak een dienstverlener aan HR in plaats van de eigenaar van het programma voor het externe personeelsbestand.”

“In het verleden en tot heel erg recent zijn we als leveranciers door Inkoop vaak uitgeperst: betalingstermijnen van 120 dagen, gestandaardiseerde prijzen enzovoort.

De toeleveringsketen voor talent kan in het gedrang komen door bestraffende commerciële strategieën. Leveranciers hebben evenveel opties als talenten keuzes hebben. TTM zal zijn volle potentieel niet kunnen benutten zolang deze kijk op het externe personeelsbestand voortduurt.”

Sommige organisaties beschouwen ingehuurd talent als een noodzakelijk kwaad/zware kostenpost, maar anderen beginnen zich meer en meer te realiseren dat externen  een waardevol hulpmiddel zijn om hun bedrijf succesvol te laten zijn.

Is het nog mogelijk om zonder TTM succesvol te zijn?

“Ja, het is momenteel zeker mogelijk. Vraag is of dit zo kan blijven in de toekomst”, antwoord Sam Smith. “Organisaties zullen veel meer dan nu rekening moeten houden met de wensen van de talenten. Als ze dat niet doen, missen ze waardevol talent. En TTM kan helpen om deze wensen tegemoet te komen. Het is dus naar mijn mening eerder een externe reden die organisaties de kant van TTM op duwt, dan eigen interne drijfveren.”

Zijn er voorbeelden van TTM klanten?

“Er zijn enkele sterke voorbeelden op de markt in FMCG en andere industriële sectoren. Zij hebben meerdere integraties van hun technologie systemen waardoor platformen ontstaan die hen helpen overzicht te houden en talent goed aan te sturen en effectief te beheren. Er zijn ook enkele farma bedrijven die de TTM weg opgaan.

Technologie heeft een lange weg afgelegd om het TTM-traject te ondersteunen, maar er zijn nog steeds hiaten, die in de loop van de tijd worden gedicht, wat natuurlijk een versnelling zal betekenen naar een meer geïntegreerde aanpak om talent te betrekken bij de manier waarop ze naar hun werk willen gaan. Dat is echt belangrijk en een van de integrale succesfactoren van een TTM-aanpak.

België en Nederland, TTM volgers of voorlopers?

“Diverse landen zijn niet meer of minder volwassen in TTM, het is geen zaak van geografische ligging, eerder van hoe matuur bepaalde managers in de ‘buying community’ in een organisatie zijn. Sommige regio’s zoals de UK en Ierland zijn wat verder, maar dat is het dan ook. Als er in een organisatie een rijke mix is aan inzichten en internationale ervaringen kan er meer op strategisch niveau worden gedacht.”

In de meeste landen wil HR niet aan de ‘contingent workforce’. “Jarenlang heeft Inkoop dit domein beheerd en afgeschermd door over ‘spend’, risico’s, kostenbesparingen etc. te praten. “Waarom heeft niemand het over ‘mensen’?”, vraagt Sam Smith zich af. “It makes me sad they talk about categories. The more we talk about people rather than spend category the more HR will be interested. Het gaat over respect hebben voor de wensen van elk individu en daar maximaal aan tegemoet te komen zodat ze maximaal succesvol zijn en positief bijdragen aan je organisatie.”

“Waarom heeft niemand het over ‘mensen’?”, vraagt Sam Smith zich af. “It makes me sad they talk about categories. The more we talk about people rather than spend category the more HR will be interested.”

Lees ook :

Marleen Deleu
Marleen Deleu - Director Trends & Insights NextConomy - on a mission to bring insights and expertise to the freelance workforce and users of contingent labor in Belgium Bekijk alle berichten van #Marleen Deleu