"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Staffing partner : meerwaarde voor inhurend bedrijf dat openstaat voor win-win

De gesprekken die jaren geleden gevoerd werden voor het aanwerven van vaste medewerkers, dringen zich nu op voor de inhuur van flexibel talent. “Een goede voorbereiding én een goede samenwerking met staffing partners zijn belangrijk om het juiste flexibele talent op de juiste plek op het juiste moment te hebben.” Aan het woord is Tamara Moonen, Head of SThree Antwerp.

De juiste talenten met de juiste skills aantrekken: het blijft een uitdaging in een arbeidsmarkt waar talentschaarste een realiteit is. Samenwerken met een staffing partner kan een inhurende organisatie tijd én geld besparen.

Bedrijven in nood van flexibel talent hebben er alle belang bij om ervoor te zorgen dat de samenwerking met hun externe partners vlot verloopt.

STEM-profiel aantrekken is niet transactioneel

De talentschaarste van STEM-profielen laat zich voelen: ze zijn niet zomaar van de arbeidsmarkt te plukken.  STEM-profielen weten wat ze waard zijn en durven hun tarieven daarop af te stemmen.  Bovendien willen ze goed geïnformeerd worden.  Ze willen weten waar ze aan beginnen en wat ze mogen verwachten.

Als organisatie tijd vrijmaken om voldoende informatie te verschaffen over de in te vullen rol laat de staffing partner toe van bij de start op zoek te gaan naar het talent met de juiste capaciteiten en vaardigheden.  Het ondersteunt een betere screening door de partner waardoor het selectieproces binnen het bedrijf zelf aanzienlijk ingekort kan worden.

“Wees duidelijk, transparant en goed voorbereid en vermijd het risico op rework” – Tamara Moonen 

Duidelijkheid, transparantie én een goede voorbereiding zijn key

“Wil je het risico op rework vermijden dan ben je als opdrachtgever maar beter duidelijk, transparant en goed voorbereid”, benoemt Tamara Moonen de belangrijkste verantwoordelijkheden van opdrachtgevers binnen de samenwerking met een staffing partner.

Een kwalitatieve zoektocht naar het juiste profiel vertrekt vanuit de duidelijkheid over de noden, de concrete opdracht en taken.   Transparantie over de beschikbare budgetten is ook belangrijk.   Je wil immers die freelancers en consultants aantrekken die het best bij je noden aansluiten en binnen je budget passen.

Staffing partner, bemiddelaar voor best interest van alle partijen

Een grote meerwaarde van het werken met een externe partij is het nastreven van een billijk contract voor zowel de inhurende organisatie als het externe talent.

Het voeren van eerlijke en open gesprekken over onder andere wederzijdse frustraties, indexaties van tarieven, contractuele clausules draagt hiertoe bij.   Bovendien leidt dit tot een vermindering van het risico van voortijdige stopzetting, iets wat staffing partners ook nauwgezet opvolgen.

“Zie staffing bedrijven niet enkel als leverancier van flexibel talent maar sta open voor de meerwaarde die ze te bieden hebben.” Tamara Moonen

Meer dan een leverancier

Organisaties die naast hun vaste kern een flexibele schil als cruciaal zien, gaan best in gesprek met hun externe partners.  “Zie hen niet enkel als leverancier van flexibel talent maar sta open voor de meerwaarde die ze te bieden hebben.”, roept Tamara Moonen op.

Gevestigde staffing partijen hebben een breder beeld op de bewegingen in de arbeidsmarkt en op de gevolgen van bepaalde keuzes die je als bedrijf maakt.  Met hun opgebouwde arbeidsmarktkennis én data  kunnen ze bedrijven adviseren over en challengen in o.a. nieuwe ontwikkelingen, belangrijke punten die ervoor zorgen dat freelancers niet intekenen op de opdracht en zaken die bijdragen aan de retentie van flexibel talent.

De voorwaarde is wel dat het inhurend bedrijf een open geest heeft om een win-win voor alle partijen na te streven.

“Beslis als organisatie hoe je in de markt wil staan en hoe je met partners wil omgaan en link die met de keuze die je maakt voor een partner” – Tamara Moonen

Kiezen voor de juiste staffing partner

De keuze van de staffing organisatie met wie je samenwerkt is cruciaal om die win-win te creëren.  “Beslis als organisatie hoe je in de markt wil staan en hoe je met partners wil omgaan en link die met de keuze die je maakt voor een partner.” raadt Tamara Moonen bedrijven aan.

Ze geeft een aantal punten die de moeite waard zijn om te bekijken alvorens een keuze te maken voor een externe partij:

  • de specialisatie én de maturiteit van de staffing partner: heeft zij degelijke recruiters met voldoende marktkennis aan boord, en een specifiek netwerk dat jou meerwaarde biedt?
  • de back office waarop je als inhurende organisatie kan beroepen voor ondersteuning en advies: worden de bewegingen in de markt én de wet- en regelgeving nauwgezet gevolgd door gespecialiseerde afdelingen?
  • de mate waarin de staffing partner datagedreven is: wat is de grootte van de datapool waarop benchmarks gemaakt kunnen worden?

OVER TAMARA MOONEN

Tamara Moonen is verantwoordelijk voor de activiteiten van de SThree Groep in regio Vlaanderen & Brussel. Dit omvat de merken Progressive en Computer Futures, die organisaties ondersteunen in het realiseren van technologische & engineering projecten door hen in contact te brengen met gespecialiseerde professionals.

Lees ook:

SThree logo
SThree is a global staffing organisation providing specialist services in the STEM industries (Science, Technology, Engineering, and Mathematics). Our five specialist brands operating in Belgium, Computer Futures, Progressive, Huxley, Real Staffing and JP Gray, place professionals across IT, Engineering, Oil & Gas, Banking, Pharma and Supply Chain. Bekijk alle berichten van SThree