"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Werkgeversgroeperingen: een antwoord op het tekort aan talent en de nieuwe ambities van werkkrachten?

De Werkgeversgroepering, een heus succesverhaal in Frankrijk en in vele andere Europese landen, is mogelijk in België sinds 2000, maar heeft het moeilijk om zich in ons land te vestigen, en toch… Een ontmoeting met Frédéric Naedenoen, onderzoeker, docent Human Resources Management en drijvende kracht achter de vzw CRGEW.

Zich groeperen om alle soorten werknemers in te huren, voltijds of deeltijds. Dit is de doelstelling van de werkgeversgroeperingen en de CRGEW (Groupements d’Employeurs Wallonie) die tot taak hebben het Waalse economische weefsel bewust te maken van de mogelijkheden die deze regeling biedt. “Missen bedrijven met een tekort aan werkkrachten geen grote kans? Is dit niet een aantrekkelijk alternatief voor werkkrachten die de monotonie van hun baan beu zijn, maar gehecht zijn aan de onaantastbare zekerheid ervan, vooral in deze tijden van crisis? Dit zijn vragen die Frédéric Naedenoen aan de orde wil stellen in het debat over de toekomst van werk.

Hoe gaat dit in zijn werk?

Twee of meer bedrijven die regelmatig hetzelfde deeltijdse profiel nodig hebben, gaan een werkgeversgroepering(WG) oprichten in de rechtsvorm van een vzw. Hun doel? De in te vullen profielen in dienst nemen en ter beschikking stellen van de aangesloten bedrijven. De WG wordt de juridische werkgever van de werknemer, die zijn of haar tijd tussen de verschillende ondernemingen verdeelt. “Dit is een soort win-winsituatie waardoor bedrijven kunnen profiteren van moeilijk toegankelijke human resources, en werknemers gediversifieerde werkgelegenheid in een veilige omgeving wordt geboden. Dit is wat we vandaag ‘flexicurity’ noemen”, benadrukt Frédéric Naedenoen.

Dit is een ideale oplossing om een werkkracht van hoog niveau te delen, die zij zich in hun eentje niet kunnen veroorloven.

Win voor de bedrijven…

Laten we een concreet voorbeeld nemen. Een slagerszaak, een kmo die actief is in de toeristenbranche en een bedrijf voor aangepast werk hebben allemaal een IT-specialist nodig. Maar enkel voor 1 of 2 dagen per week. Aangezien het niet altijd gemakkelijk is om parttime talent te vinden, zijn er voor hen verschillende mogelijkheden: een freelancer, een onderaannemer of… “een talent uit de vijver van een werkgeversgroepering”. Dit is een ideale oplossing om een werkkracht van hoog niveau te delen, die zij zich in hun eentje niet kunnen veroorloven”, legt onze expert uit.

Van tijdelijk werk naar onbepaalde duur?

“In tegenstelling tot tijdelijk werk biedt de werkgeversgroepering een veilige en toegankelijke oplossing voor bedrijven, omdat deze oplossing langdurig en zekerder is dan freelancen”, aldus Frédéric Naedoenen. Volgens hem merken de bedrijven die dit systeem gebruiken, dat er over vele andere aspecten vruchtbare uitwisselingen plaatsvinden met de bedrijven die lid zijn van dezelfde WG. “Last but not least wordt de gedeelde werknemer een vector voor de onderlinge overdracht van best practices.”

…en win voor de werkkrachten!

Van zijn kant zal de ingehuurde dienstverlener kunnen profiteren van de status van werknemer terwijl hij gestimuleerd wordt door een verscheidenheid aan projecten en omgevingen. “Dit is echt een dagelijkse troef,” zegt Jean-Victor, een ‘gedeelde’ (en gelukkige) IT-specialist. “Ik geniet nu van een zekere vrijheid in mijn werk, autonomie en de diversiteit van projecten van een freelancer, zonder de beperkende aspecten van administratief beheer en de onzekerheid van opdrachten. Bovendien doet hij meerdere ervaringen op door te werken voor verschillende bedrijven tegelijk. Dat biedt een grote toegevoegde waarde aan een carrière. Jean-Victor gelooft ook dat hij aan efficiëntie en proactiviteit wint: “Een probleem dat zich in het ene bedrijf voordoet, wordt des te sneller opgelost als het zich vervolgens in een ander bedrijf voordoet. En een goede praktijk of een interessant project dat in één bedrijf is opgezet, zal uiteraard aan de andere bedrijven worden voorgesteld. Frédéric Naedenoen stelt op zijn beurt minder absenteïsme en verloop bij deze werknemers vast, “een teken van hun welzijn en een extra voordeel voor de ondernemingen.”

Het is echter interessanter een bestaande WG uit te breiden dan een nieuwe te creëren. Hierdoor kan de groep professioneler en stabieler worden. Twee factoren voor de toekomst van het systeem.

Maar waarom slaat het dan niet aan?

Hoewel dit systeem op alle fronten een winnaar lijkt te zijn, komt het in België maar moeizaam van de grond. Vandaag gaat het om slechts 200 werknemers in Wallonië en Brussel voor een dertigtal WG’s. Frédéric Naedenoen betreurt dit en wijst op twee factoren: “een gebrek aan kennis van de werking en een te starre wetgeving”. De wet beperkt onder meer het aantal gedeelde werknemers dat een WG in dienst kan nemen tot 50. “Het is echter interessanter een bestaande WG uit te breiden dan een nieuwe te creëren. Hierdoor kan de groep professioneler en stabieler worden. Twee factoren voor de toekomst van het systeem.”

Momenteel ligt de bal bij de federale minister van werkgelegenheid, de heer Dermagne. Hoewel hij aandacht lijkt te hebben voor de goede evolutie van het systeem – waar de Europese Commissie voorstander van is – wacht hij op het advies van de Nationale Arbeidsraad over de afzwakking van de wet die WG’s toestaat. Dit is een zaak die gevolgd moet worden…


Wettelijk kader

De werkgeversgroeperingen, die in België sinds de programmawet van 12/8/2000 zijn toegestaan, waren toen vooral gericht op moeilijk plaatsbare werkzoekenden die alleen een voltijds vast contract konden tekenen. Dit restrictieve kader vertraagde de ontwikkeling van het systeem, dat sindsdien twee wetswijzigingen heeft ondergaan in 2014 en 2017.

Het huidige wettelijke kader bepaalt dat een werkgeversgroepering:

  • de rechtsvorm moet hebben van een vzw of een esv (economisch samenwerkingsverband)
  • een enkel bedrijfsdoel moet hebben: het ter beschikking stellen van personeel
  • een goedkeuring moet hebben van de minister van werkgelegenheid (die het paritair comité van het samenwerkingsverband zal bepalen)
  • arbeidsovereenkomsten van ten minste 19 uur per week moet ondertekenen
  • maximaal 50 werkkrachten in dienst mag hebben;
  • de FOD Werkgelegenheid systematisch op de hoogte moet brengen van elke nieuwe toetreding tot de groep van werkgevers-leden die deel uitmaken van een paritair comité dat niet vertegenwoordigd is onder de oprichters van de groep.

Heeft uw bedrijf behoefte aan een (zeer) deeltijdse werkkracht?

Bent u als werkkracht op zoek naar meer autonomie en afwisseling in volledige zekerheid?

Bezoek de website van het CRGEW of neem contact op met Frédéric Naedenoen:  frnaedenoen@uliege.be

Lees verder :

 

Catherine Degryse
Mordue de langue française, Catherine aime écrire et jouer avec les mots. L’entreprenariat, l'épanouissement au et par le travail, les carrières atypiques sont autant de sujets qui la passionnent et qu’elle se plaît à décortiquer et raconter ! Catherine houdt van het geschreven woord. Ondernemerschap, voldoening halen uit je werk en atypische carrières zijn onderwerpen waar ze met veel passie over vertelt en schrijft. Bekijk alle berichten van #Catherine Degryse