SLUIT MENU

“Als werkgever moet je tegenwoordig quasi solliciteren bij de werknemer”

De roep om talent klinkt steeds luider bij organisaties. En dat terwijl steeds meer mensen anders denken over hun werk. Hoe kunnen werkgevers hierop inspelen? Wim Adriaens gedelegeerd bestuurder bij de VDAB deelt zijn visie.

“In september ontvingen we een recordaantal vacatures, bijna 38.000. Dat de markt zich zo snel en goed zou herstellen na corona, hadden we nooit durven dromen”, getuigt Wim Adriaens gedelegeerd bestuurder bij de VDAB. Wat betekent dit voor de werkgever?

Bedrijven roepen om talent. Was de huidige schaarste te voorspellen?

Wim: “De krapte op de arbeidsmarkt is geen nieuw fenomeen. De bevolking vergrijst al jaren waardoor de vervangingsvraag toeneemt. Voor elke 100 personen die de komende jaren op pensioen gaan, zijn er maar 82 instromers vanuit de schoolbanken.”

“Sommigen beweren dat door de technologische evolutie er minder jobs zullen zijn in de toekomst. Dat is allesbehalve waar. Uit een studie van Agoria blijkt dat voor elke functie die verdwijnt tegen 2030 er 2,8 bijkomen.”

“En dan heb je ook nog de mismatch op de arbeidsmarkt. Bedrijven verwachten soms veel en willen iemand met het geschikte diploma en vaardigheden die niet iedereen zomaar in huis heeft. Dat stimuleert het gevoel dat ze niemand geschikt vinden.”

“Daarom wil VDAB werkgevers wijzen op het potentieel van mensen. En niet alleen op wat iemand al kan. Welke essentiële competenties moet iemand hebben om de job uit te voeren? En vervolgens de potentiële kandidaten opleiden tot het profiel dat je zoekt. Het wegkopen van talent van een andere werkvloer is een korte termijnstrategie. Opleiden is meer dan ooit het nieuwe rekruteren”


Het is de taak van de VDAB om werkgevers te wijzen op het potentieel van mensen. En niet alleen op wat ze al kunnen. Welke essentiële competenties moet iemand hebben om de job uit te voeren? En om vervolgens de potentiële kandidaten op te leiden.


Steeds meer mensen gaan bewust nadenken over hun loopbaan. Hoe spelen organisaties hierop in?

“Tijdens turbulente jaren hebben we doorgaans de neiging om te kiezen voor stabiliteit en jobzekerheid, waardoor we blijven zitten waar we zitten. Maar tijdens de coronacrisis zagen we net het omgekeerde. Uit het Freelancer Focus-rapport van Unizo blijkt dat het afgelopen jaar het aantal freelancers is toegenomen met 5%. Dat bewijst dat steeds meer mensen bewust nadenken over hun loopbaan: doe ik mijn job wel graag, wat wil ik later doen, wat zijn mijn opties …?”

“We kiezen geen job meer voor het leven, maar een job voor het moment. Een duurzame loopbaan betekent dan ook dat je constant een toetsing maakt tussen je noden en de soort functie die daarbij aansluit.”

“Werkgevers horen echt rekening te houden met die trend. Wacht niet tot iemand ontslag indient om je hr-strategie aan te passen. Bekijk vandaag al welke perspectieven je binnen je organisatie aanbiedt, welke kennis je medewerker kan opbouwen, of de werk-privébalans goed zit …”

We kiezen geen job meer voor het leven, maar een job voor het moment. Een duurzame loopbaan betekent dan ook dat je constant een toetsing maakt tussen je noden en de soort functie die daarbij aansluit.

“Jammer genoeg ligt de focus teveel op het invullen van een functie. En eens dat in orde is, verdwijnt het competentieplan van het aangeworven talent. Tot wanneer die aan je bureau staat met de boodschap dat hij/zij elders werk heeft gevonden.”

Het thema van onze NextConomy Meetup sessie op 28 oktober bij VDAB gaat over ‘workforce ecosystemen’. Is dat ook iets waar de VDAB als organisatie zelf mee bezig is? Hoe is werk bij de VDAB zelf georganiseerd?

“ VDAB heeft zo’n 5.000 medewerkers in de dienst, waarvan veel externe medewerkers. Vroeger hadden we de reflex om alles intern te houden. Nu focussen we bewust op deze sterkte. Komen we ergens een drempel tegen, dan roepen we de hulp in van externen. Hierdoor is ons ecosysteem performanter.”

De wereld van werk verandert nu echt razendsnel: als je 2 of 3 jaar vooruitkijkt, welke veranderingen voorspel je waar we best nu al rekening mee houden?

“De balans tussen vraag en aanbod kantelt duidelijk naar de aanbodkant. Als werkgever moet je tegenwoordig quasi solliciteren bij de kandidaat en niet omgekeerd. Waarom moet talent kiezen voor jouw organisatie, welke competenties bouwt die op bij jou, welk loopbaanpad heb je te bieden …?”

Bij alle partijen is de verzuchting groot om flexibeler te kunnen werken.

“Daarnaast moet je als werkgever ook meer samenwerken, denk bijvoorbeeld aan het delen van arbeidskrachten. Daar zijn wij ook mee aan het experimenteren. Dat systeem is trouwens niet alleen interessant voor tijdelijke werklozen, maar ook voor hoogopgeleide profielen die graag zappen van het ene project naar het andere en langdurige zieken die op hun tempo terug op de arbeidsmarkt komen. Bij alle partijen is de vraag groot om flexibeler te kunnen werken.”

Marleen Deleu
Marleen Deleu - Director Trends & Insights NextConomy - on a mission to bring insights and expertise to the freelance workforce and users of contingent labor in Belgium Bekijk alle berichten van #Marleen Deleu