SLUIT MENU

Deeleconomie nu ook onderworpen aan bedrijfsvoorheffing

Vanaf 1 februari 2021 moeten de erkende platformen voor deeleconomie bedrijfsvoorheffing inhouden op de inkomsten van hun gebruikers.

Deeleconomieplatformen zijn online platformen die (i) aanbieders van producten/diensten en kopers/gebruikers met mekaar in contact brengen en/of (ii) de transacties tussen beiden vergemakkelijken. Het gaat om maaltijdbezorgers, bijlesbureaus, klusjesdiensten …

Die bedrijfsvoorheffing is 10,70 procent van het brutobedrag van de inkomsten. Het brutobedrag is het bedrag dat door het platform of door tussenkomst van het platform daadwerkelijk is betaald of toegekend plus alle sommen die door het platform of door tussenkomst van het platform zijn ingehouden.

Bronnen:

-26 JANUARI 2021 – Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 met het oog op de herinvoering van de verplichting om bedrijfsvoorheffing in te houden op de inkomsten uit de deeleconomie, BS 29 januari 2021

-26 JANUARI 2021 – Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage III van het KB/WIB 92 op het stuk van de inkomsten uit de deeleconomie, BS 29 januari 2021

Employment Lawyer at Monard Law - Passionate about all HR-related topics Bekijk alle berichten van Julie Van Kerckhoven