SLUIT MENU

Update betreffende verplichte attesten aanwezigheid op de werkplaats

De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) heeft op 13 november 2020 het standpunt ingenomen dat het attest niet moet worden voorzien voor zelfstandigen: 

Vraag

Dienen de attesten die de noodzaak van de aanwezigheid op de werkplaats bevestigen:

  • Op naam te zijn?
  • Op dagbasis of voor een periode?
  • Op papier of digitaal?
  • Ook voor zelfstandige dienstverleners (freelancers …) 

Antwoord

Een attest

  • Dient op naam te zijn
  • Kan geldig zijn voor 1 dag, meerdere dagen, een bepaalde periode of zelfs voor onbepaalde duur tot de maatregel afloopt, al naar gelang het geval; op het ogenblik dat de werknemer zich op de werkplaats bevindt, moet de noodzaak van zijn aanwezigheid op de werkplaats worden bevestigd door een attest dat op dat ogenblik van toepassing is;
  • Het attest moet de noodzaak van de aanwezigheid van de werknemer op de werkplaats bevestigen, maar moet de motivatie daartoe niet bevatten;
  • Mag via een attest of elk ander bewijsstuk, desgevallend een elektronisch attest of bewijsstuk op voorwaarde dat het onmiddellijk kan worden getoond aan de bevoegde controlediensten;
  • Is niet van toepassing op zelfstandigen, vermits de regel van toepassing is op personeelsleden van de onderneming of personeelsleden van een andere onderneming die voor deze onderneming werkzaamheden uitvoert; het gaat dus om personen die onder gezag werken.

Bron: https://werk.belgie.be/nl/faqs/vragen-en-antwoorden-coronavirus


De visie van de FOD WASO heeft wel tot gevolg dat de aan haar verbonden inspectiediensten allicht geen controle op zelfstandigen zullen uitvoeren wat het attest betreft.


Dat standpunt gaat echter in tegen de informatie die Monard Law van het crisiscentrum hebben ontvangen. Bovendien is deze zienswijze naar ons oordeel ook strijdig met de definitie in het gepubliceerde Ministerieel Besluit, dat steeds voorrang heeft. Er wordt geen rekening gehouden met de specifieke definitie van “personeelsleden” in het Ministerieel Besluit.

We blijven m.a.w. bij ons standpunt: volgens het Ministerieel Besluit moeten zelfstandigen op de werkvloer ook een attest of ander bewijsstuk kunnen voorleggen.


Monard Law blijven bij ons standpunt: volgens het Ministerieel Besluit moeten zelfstandigen op de werkvloer ook een attest of ander bewijsstuk kunnen voorleggen.


De visie van de FOD WASO heeft wel tot gevolg dat de aan haar verbonden inspectiediensten allicht geen controle op zelfstandigen zullen uitvoeren wat het attest betreft.

Auteur: Lotte Leekens

Specialisten van Monard Law delen hier hun kennis op het gebied van arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht. Zowel voor individuele freelancers als voor hun opdrachtgevers. Bekijk alle berichten van Monard Law