"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

“Vlamingen in 2019 opmerkelijk ondernemender dan de buurlanden”

Meer dan de helft van alle Vlamingen beschouwt ondernemen als een interessante carrièrekeuze. 12% was vorig jaar bezig met het opstarten van een eigen zaak of leidde een onderneming die minder dan 3,5 jaar oud is. Daarmee doet Vlaanderen het opmerkelijk beter dan de meeste buurlanden, zegt Vlaams minister van Economie Hilde Crevits op haar website.

Het Steunpunt Economie en Ondernemen kreeg in 2019 de opdracht van minister Crevits om het ondernemerschapscultuur en het ondernemend gedrag in Vlaanderen te onderzoeken. Daarnaast onderzocht het Steunpunt ook de financieringsmechanismen en -problemen van jonge ondernemingen in Vlaanderen in 2018. Dat leidde tot deze opvallende resultaten.

Helft van de Vlamingen heeft vertrouwen in de eigen competenties om te ondernemen

Meer dan de helft van alle Vlamingen beschouwt ondernemen als een interessante carrièrekeuze met hoge status. Ongeveer 6 op 10 Vlamingen geeft aan dat succesvolle ondernemers in Vlaanderen aanzien en respect genieten. De helft van de Vlamingen heeft bovendien vertrouwen in de eigen competenties om te ondernemen. 4 op 10 Vlamingen zag ook opportuniteiten om zelf te ondernemen. Wel geeft bijna de helft van hen aan tegengehouden te worden door de angst om te falen.

12% start eigen zaak op of is net begonnen

Ook de totale ondernemersactiviteit in Vlaanderen was nooit eerder zo hoog. 12% van de bevolking tussen 18-64 jaar geeft aan bezig te zijn met een eigen zaak op te starten of een eigen zaak te leiden die minder dan 3,5 jaar oud is. Daarmee scoorde Vlaanderen opmerkelijk beter dan de meeste referentielanden: Duitsland (7,6%), Zweden (8,3%), Verenigd Koninkrijk (9,3%), Luxemburg (10,2%) en Nederland (10,4%).

53% van de jonge ondernemingen zocht financieringsbronnen

Jonge Vlaamse ondernemers zijn, naast de inzet van eigen middelen en de inbreng van familie en vrienden, het best vertrouwd met bankfinanciering en leasing. Ze doen bij het aantrekken van financiering dan ook het vaakst beroep op deze financieringsbronnen.

Iets meer dan de helft (53%) van de jonge ondernemingen zocht in 2018 financieringsmiddelen. De gemiddelde onderneming vroeg, over de verschillende financieringsmechanismen heen, om en bij de 80.000 euro bijkomende financiering aan, en slaagde erin om ongeveer 70% van dit bedrag ook effectief te verwerven. Bijna twee derde van deze financiering werd aangewend voor investeringen.

80% is tevreden over het aanbod aan financiering

In het onderzoek geven jonge ondernemingen ook aan dat er van de meeste financieringsmechanismen voldoende aanbod is, en dit aan gunstige voorwaarden. Zo vindt om en bij de 80% van de jonge Vlaamse ondernemers dat de overheid voldoende financiering aanbiedt.

Sommige ondernemingen blijken wel meer moeite te hebben dan anderen om hun activiteiten te financieren. Zo blijkt het makkelijker om financiering te vinden voor het opstarten, dan voor het verder uitbouwen van de onderneming. Vooral ondernemingen die aan Onderzoek & Ontwikkeling doen, geven aan dat ze het moeilijk vinden om de nodige financiering te verkrijgen.

Wachten op cijfers coronacrisis

“Ondernemers zorgen voor de creativiteit in onze economie. Ze zorgen ervoor dat onze samenleving blijft draaien. Dat meer dan de helft van de Vlamingen ondernemen dan ook zien als een interessante carrièrekeuze is goed nieuws”, zegt minister Crevits.

“Dit zijn cijfers van voor de coronacrisis. Het wordt afwachten wat de effecten van de coronacrisis op het ondernemerschap zullen zijn, die zien we nu nog niet ten volle. Maar dat ondernemerschap en creativiteit de sleutel zullen zijn om uit de crisis te raken, dat is zeker. Er is een fundament in Vlaanderen voor ondernemerschap. Als we tegelijk de financiering voor starters op peil kunnen houden, moet dit ook na de crisis tot mooie resultaten kunnen leiden.”

Over het onderzoek

Het Steunpunt Ondernemerschap en Regionale Economie (STORE 2.0) heeft in de tweede helft van 2019 twee onderzoeken gevoerd.

Een eerste onderzoek gaat over de financiering van jonge ondernemingen anno 2018. De resultaten zijn gebaseerd op een online-enquête die werd uitgestuurd naar een representatieve steekproef van 3.524 jonge bedrijven, opgestart tussen 2014 en 2018.

Een tweede onderzoek gaat over de ondernemerschapscultuur en het ondernemend gedrag in Vlaanderen anno 2019. Die resultaten zijn gebaseerd op een telefonische enquête bij een representatieve steekproef van 1294 inwoners van Vlaanderen, tussen 18 en 64 jaar oud.

Nathanella Monsaert
Nathanëlla Monsaert is redacteur en grafisch vormgever. Met haar jarenlange ervaring werkt ze elke communicatie uit van A tot Z. Of hoe ze het liever zelf zegt: van A naar Beeld. Ze is een storyteller pur sang en gaat voor NextConomy vooral op zoek naar boeiende verhalen bij freelancers. Bekijk alle berichten van #Nathanella Monsaert

Eén reactie op dit bericht

  1. Interessante studie. Toch inderdaad een goed onderscheid blijven maken tussen intenties over ondernemen en feitelijk gedrag (echt starten) uiteraard. En zonder onrecht te doen aan starten in bijberoep (altijd beter dan blijven dromen…): hoeveel “springen” er écht, met het nemen van reële financiële risico’s en investeringen, met een groter potentieel op creatie van extra tewerkstelling en dus welvaart voor de hele maatschappij? Petje af en veel sympathie voor deze laatsten. En als het lukt: laat de druiven niet zuur zijn en laat de vruchten van hun ondernemerschap hen smaken!