SLUIT MENU

Welke freelance value proposition heb jij als opdrachtgever?

Wat is een sterke freelance value proposition? Jeff Wald somt op de website Forbes vijf punten op die onderdeel zouden moeten uitmaken van elke freelance value proposition.

Hoe positioneer je je organisatie in de arbeidsmarkt van vandaag? Met welke boodschap trek je naar de kandidaten die je wil aanwerven? Hoe win je de slag om talenten in de war for talent? Pertinente vragen in de huidige krappe arbeidsmarkt. Kortweg, wat je als organisatie te bieden hebt, wordt ook wel de employer value proposition genoemd.

Het beste talent is steeds meer te vinden onder freelancers. In Nederland, maar hoe langer, hoe meer ook in België. Daarom wordt het alleen maar belangrijker om ook aan freelancers duidelijk te maken wat een organisatie te bieden heeft. Wat is je freelance value proposition als opdrachtgever?

De boodschap voor werknemers en freelancers overlapt uiteraard in grote mate.  Zoals bijvoorbeeld de kracht van een merk of de cultuur van een organisatie. Maar bij de freelance value propostion speel je in op wat freelancers belangrijk vinden. Je maakt duidelijk wat jouw organisatie tot een goed opdrachtgever maakt.

Wat is nu een sterke freelance value proposition? Jeff Wald somt op de website Forbes vijf punten op die onderdeel zouden moeten uitmaken van elke freelance value proposition. Wij vonden ze herkenbaar. Jij ook?

Tijdige betaling 

75% van de freelancers geven aan een opdracht te beëindigen als er betalingsproblemen zijn. Betalingsissues zijn een van de grootste pijnpunten voor freelancers. Waarom zou je als freelancer werken voor een bedrijf dat niet tijdig betaalt? Waarom zou je achter facturen aan moeten hollen en van het kastje naar de muur moeten gestuurd worden omdat niemand de verantwoordelijkheid over freelancefacturen op zich neemt? Verwacht je dat vaste medewerkers achter hun loon aan moeten gaan? Waarom zouden freelancers dit wel moeten doen?

Een soepel en flexibel betalingssysteem is van vitaal belang in het vinden en aantrekken van toptalent. Hoe zorg je voor een doeltreffend betalingssysteem? Investeer in mobielvriendelijke technologie zoals een Freelance Management Systeem dat selectie, onboarding en betalingen van freelancers gemakkelijker en betrouwbaarder maakt. Ze zullen je dankbaar zijn. En vooral gemotiveerd.

Duidelijke werkvoorwaarden

Zorg ervoor dat het engagement van beide partijen helder gedefinieerd is bespreek dit grondig. Vóór de opdracht start. Daarnaast helpt een goed gedocumenteerde projectomschrijving de verwachtingen scherp te stellen op vlak van deadlines, output en betalingsvoorwaarden. Hou er rekening meer dat je juridisch gezien geen hiërarchische controle kan uitoefenen. Dus goed gedefinieerde verwachtingen zijn zelfs nog belangrijker bij freelancers dan bij vaste medewerkers. En ook hier helpt een freelance managementsysteem het proces efficiënt in kaart te brengen.

Korte communicatielijnen 

Hou ogen en oren open voor de noden van de freelancer en faciliteer open communicatie. Hebben ze alle middelen ter beschikking om hun job goed uit te voeren? Is er een direct aanspreekpunt tot wie ze zich kunnen richten? Het gaat over meer dan goedkeuringen en toegangen regelen. Informeer regelmatig naar een update van het project en naar de struikelblokken waar ze tegenaan lopen.

Zou je het fijn vinden als jouw medewerker bij een klant uren moet wachten op een antwoord vanuit het hoofdkantoor? Waarom zouden freelancers hier anders in zijn? Help hen in de opvolging van hun werk, geef hen feedback en liefst in real-time. Het helpt hen succesvolle resultaten neer te zetten.

Vlotte afhandeling

Is het project afgerond en de factuur verstuurd, dan zorg je ervoor dat het goedkeuringsproces zo vlekkeloos mogelijk verloopt. Beperk het aantal betrokkenen in die flow voor een korte doorlooptijd. Dit is de basis voor een betrouwbaar betalingssysteem en dus ook voor talentretentie.

Dit is een van de voorwaarden die hoog op het prioriteitenlijstje staan van de freelance community. Ze wachten liever niet nog een week om te weten of hun werk werd goedgekeurd en de betalingscyclus werd geactiveerd.

Redelijke verwachtingen

Bedrijven die de eerste stappen zetten met een hybride personeelsbestand, hebben de neiging zich over te beschermen door middel van zware schadevergoedingen, pagina’s lange juridische documenten en intensieve selectieprocedures aan het adres van de freelancer. En dat dikwijls in ruil voor slechts enkele opdrachten van pakweg € 300 elk.

Uiteraard wil je de risico’s zoveel mogelijk inperken, maar je kan dit evengoed doen zonder de lasten onevenredig hoog te leggen bij diegenen die graag voor jou werken. Bouw extra clausules in bij eigen verzekeringen voor freelancers bijvoorbeeld. En speel deze uit als troef om toptalent binnen te halen.

Toptalent aantrekken vraagt een alomvattende visie op total talent management. Als je je freelance value proposition links laat liggen, loop je het risico om hooggekwalificeerde on-demand workers te mislopen of te verliezen. Wil je klaar zijn voor de toekomst van werk? Maak dan om te beginnen vooral werk van je freelance value propostion.