Het btw-decembervoorschot: hoeveel en wanneer moet u betalen?

De eindejaarsperiode brengt niet alleen feestmaaltijden en kerstcadeaus met zich mee, maar ook het btw-decembervoorschot. Maar welk bedrag moet u precies betalen? En wanneer moet die som op de rekening van de btw-administratie staan?

Het btw-decembervoorschot is – de naam zegt het zelf – een voorschot op de btw die u verschuldigd bent in december of het vierde kwartaal. Maandaangevers zijn al jaren verplicht om zo’n voorschot te betalen. Sinds april 2017 geldt dat ook voor kwartaalaangevers. In ruil schafte de btw-administratie de andere kwartaalvoorschotten af. Het decembervoorschot blijft dus als enige over

Hoeveel bedraagt het decembervoorschot?

U kunt het decembervoorschot op twee manieren berekenen.

1. Op basis van de vorige btw-aangifte
U kunt het decembervoorschot baseren op uw vorige btw-aangifte. Bent u een kwartaalaangever, dan is dat de aangifte van het derde kwartaal. Voor maandaangevers gaat het over de aangifte van november. Het decembervoorschot is simpelweg hetzelfde bedrag van die laatste aangifte. Had u een bedrag te goed? Dan bedraagt het decembervoorschot 0 euro en hoeft u dus niets te betalen.

2. Op basis van de werkelijk verschuldigde btw 
Daarnaast kunt u het decembervoorschot ook berekenen aan de hand van de werkelijk verschuldigde btw. In dat geval moet u of uw boekhouder een tussentijdse btw-afrekening opmaken. Voor kwartaalaangevers gaat het over de periode van 1 oktober tot en met 20 december, voor maandaangevers is dit 1 december tot en met 20 december. Het decembervoorschot is het verschil tussen de btw die u ontving in die periode en de aftrekbare btw. Als u meer btw betaalde dan u kreeg, bedraagt het decembervoorschot 0 euro, wat ook het resultaat was van de vorige btw-aangifte.

Welke methode de voorkeur geniet, verschilt van onderneming tot onderneming. Uw boekhouder berekent de meest voordelige optie op maat van uw zaak.

Nog btw te goed?

Moet u een decembervoorschot betalen maar is de btw-administratie u nog btw verschuldigd? Dan mag u dit tegoed aftrekken van het voorschot.

Wanneer moet u het decembervoorschot betalen?

Het decembervoorschot moet elk jaar uiterlijk op 24 december op de rekening van de btw-administratie staan. Wanneer 24 december een zaterdag of zondag is, moet de betaling ten laatste op de laatste voorafgaande werkdag gebeuren. Uw boekhouder bezorgt u de nodige betalingsgegevens.

Schrijft u te laat of niet over? Dan krijgt u een boete. Die bedraagt 0,8% van het verschuldigde bedrag per maand vertraging.

Vragen over uw btw-administratie?

Neem vrijblijvend contact op met een SBB-kantoor in uw buurt. Onze experten helpen u graag verder.

SBB is een Vlaams accountants- en advieskantoor met 30 vestigingen (zie hier voor een overzicht) en meer dan 20.000 cliënten uit alle sectoren. U kan bij SBB terecht voor vragen in verband met accountancy, fiscaliteit, milieu- en omgevingsadvies, zakelijk-juridisch advies, strategisch advies, successieplanning en startersadvies.

Bekijk alle berichten van SBB