"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Cashoverschot van je vennootschap beleggen: ken je de 5 opties?

Het kan gebeuren: je vennootschap heeft overtollige cash die je niet meteen nodig hebt voor je bedrijfsactiviteiten. Beleggen is dan een interessante piste. Concreet zijn er vijf opties.

In tijden van torenhoge inflatie is het niet raadzaam om een cashoverschot te parkeren op een zicht- of spaarrekening. Door het overtollige geld te beleggen, verhoog je het potentieel rendement voor je vennootschap.

1.    De termijnrekening

Een veilige manier om een cashoverschot te beleggen, is via de termijnrekening met vaste en gegarandeerde rente.De looptijd varieert van korte (1, 3, 6 of 12 maanden) tot langere termijn (2 tot 10 jaar). Als vuistregel geldt: hoe langer het geld vaststaat, hoe hoger de rente. Sommige banken hanteren wel een minimuminleg.

Op de interest van een termijnrekening betaal je 30% roerende voorheffing, maar die is aftrekbaar in de vennootschapsbelasting (aan 25 of 20%).

Als dit je bruto rente is …     … is dit je netto rente
(belast aan 25%)
    … is dit je netto rente
(belast aan 20%)
4,10% 3,08% 3,3%
3,5% 2,6% 2,8%
2,7% 2% 2,2%

Concreet: je vennootschap belegt 500.000 euro beschikbare reserves op een termijnrekening gedurende 12 maanden met een bruto rente van 4,10%. Je opbrengst rente wordt belast aan 20%, dus bedraagt de netto-opbrengst na een jaar 3,3% of 16.500 euro.

2.    Beursgenoteerde aandelen

Een andere klassieker onder de beleggingsproducten zijn aandelen. Je geeft jouw geld in ruil voor een deelname in het kapitaal van vennootschap.

Als je in dergelijke aandelen belegt, betaal je in principe 20 of 25% vennootschapsbelasting op de gerealiseerde meerwaarde. Maar voldoe je aan deze 3 voorwaarden, betaal je geen (meerwaarde-)belasting:

 • je vennootschap is onderworpen aan de Belgische vennootschapsbelasting of een gelijkaardig buitenlands belastingsysteem (de taxatievoorwaarde).
 • je vennootschap behoudt de volle eigendom van de aandelen gedurende ten minste 1 jaar (de houdperiode).
 • de beleggingsparticipatie bedraagt minstens 2,5 miljoen euro of minstens 10% van het kapitaal van de vennootschap waarin je belegt (participatievoorwaarde).

In de realiteit komen zo’n grote bedragen natuurlijk zelden voor bij kmo’s. Jouw kmo zal derhalve doorgaans de meerwaardetaxatie moeten ondergaan, waardoor deze fiscaal vriendelijke optie minder interessant is voor jou.

3.    DBI-bevek aandelen

Een belegging in DBI-bevek aandelen is een fiscaal aantrekkelijk alternatief op de klassieke aandelenbelegging. Als je belegt in een DBI-bevek (beleggingsvennootschap met variabel kapitaal) kan je je aandelen belastingvrij verkopen.

Aan DBI-beveks zijn wel een aantal beperkingen opgelegd:

 • De inkomsten moeten rechtstreeks uit aandelen komen, dus niet uit andere beleggingen zoals obligaties of andere fondsen.
 • De winsten moeten uit zogeheten ‘goede’ aandelen komen, van bedrijven die niet in belastingparadijzen gevestigd zijn en wel normale belastingen op hun winsten betalen.
 • De bevek moet jaarlijks minstens 90% van haar inkomsten uitkeren.

 Hoeveel meerwaardebelasting betaal je nu?

Beursgenoteerde aandelen Bevek aandelen DBI-bevek aandelen
Meerwaarde belastbaar Meerwaarde belastbaar Meerwaarde vrijgesteld
Minderwaarde niet aftrekbaar Minderwaarde niet aftrekbaar Minderwaarde niet aftrekbaar
Basistarief 25% of onder voorwaarden het verlaagd tarief van 20% Basistarief 25% of onder voorwaarden het verlaagd tarief van 20% Basistarief 25% of onder voorwaarden het verlaagd tarief van 20%

4.    Verzekeringsproducten

Je vennootschap kan ook beleggen in de zogenaamde tak 21 en tak 23-verzekering. De eerste is een soort spaarverzekering met een gegarandeerd rendement. De tweede een beleggingsverzekering waarbij je opbrengst varieert afhankelijk van het fonds waarin je belegt.

Hoewel ze gelijkaardig klinken, zijn ze toch erg verschillend:

Tak 21  Tak 23
Kapitaal- en rendementsgarantie Geen kapitaal- en rendementsgarantie
Premietaks van 4,4% Premietaks van 4,4%
Onzekere winstdeelname Onzekere winstdeelname
Contract minder dan 8 jaar: 30% roerende voorheffing op fictief rendement van 4,75% per jaar

 

 

 

Vrijgesteld van roerende voorheffing

 

Uitzondering: bij een gegarandeerd rendement betaal je wel roerende voorheffing als je verkoopt binnen de 8 jaar

Contract langer dan 8 jaar: vrijstelling van roerende voorheffing (verrekenbaar in vennootschapsbelasting)
Geen impact op eventueel verlaagd tarief Geen impact op eventueel verlaagd tarief

Daarnaast zijn er nog twee fiscaalvriendelijke alternatieven: de Belgische tak 26 en de Luxemburgse tak 6-verzekeringen.

Tak 26 Tak 6
Geen jaarlijkse uitkering: contract van bepaalde duur met vaste uitkeringsdatum Geen jaarlijkse uitkering: contract van bepaalde duur met vaste uitkeringsdatum
Kapitaal- en rendementsgarantie Geen kapitaal- en rendementsgarantie
Geen premietaks Geen premietaks
Onzekere winstdeelname Onzekere winstdeelname
30% roerende voorheffing op globaal rendement en winstdeelname, verrekenbaar in vennootschapsbelasting 30% roerende voorheffing bij elke waardeverhoging
Minderwaarde aftrekbaar als beroepskosten Minderwaarde aftrekbaar als beroepskosten
Geen impact op eventueel verlaagd tarief Geen impact op eventueel verlaagd tarief

In de wereld van verzekeringsproducten zijn er dan ook meerdere fiscaalvriendelijke opties. De beste keuze voor jouw vennootschap zal worden beïnvloed door enerzijds een al dan niet kapitaal- en rendementsgarantie en anderzijds de duurtijd van het contract.

5.    Tax shelter voor audiovisuele werken, podiumkunsten en videogames

Tot slot kan je vennootschap haar overtollige cash ook investeren in de productie van audiovisuele werken, podiumkunsten of videospellen. Met de tax shelter wil de overheid vennootschappen aanzetten om in deze creatieve sector te investeren. In ruil krijg je een fiscaal voordeel – afhankelijk van het geïnvesteerde bedrag.

De investering gebeurt in verschillende stappen:

 1. Je vennootschap sluit, eventueel via een erkend tussenpersoon, een raamovereenkomst met een erkende productievennootschap.
 2. Hierna moet je binnen de 3 maanden de overeengekomen som storten en heeft het productiehuis 18 maanden (24 maanden voor animatiefilms) de tijd om de gestorte som te gebruiken voor de bekostiging van de productie van een audiovisueel werk, podiumkunst of videospel.
 3. Je vennootschap ontvangt een voorlopige fiscale vrijstelling op de betaalde sommen, beperkt tot:
  1.   421% van het geïnvesteerde bedrag
  2.   203% van de verwachte fiscale waarde van het tax shelter-attest
  3.   50% van de belastbare gereserveerde winst met een maximum van 1 miljoen euro/jaar
 4. Na afloop van het project en (tijdige) aflevering van het tax-shelter attest kan je vennootschap een definitieve fiscale vrijstelling bekomen.

Samengevat

Je merkt het: elke beleggingsoptie heeft z’n eigen fiscale voor- en nadelen, en een andere impact op hetgeen je netto overhoudt. Overleg dus zeker met een specialist die je begeleidt. Zo maak je de slimste keuze voor je vennootschap.

Dit is een bijdrage van onze partner SBB.

Bron: Cashoverschot van je vennootschap beleggen: ken je de 5 opties?

Lees ook :

SBB is een Vlaams accountants- en advieskantoor met 30 vestigingen (zie hier voor een overzicht) en meer dan 20.000 cliënten uit alle sectoren. U kan bij SBB terecht voor vragen in verband met accountancy, fiscaliteit, milieu- en omgevingsadvies, zakelijk-juridisch advies, strategisch advies, successieplanning en startersadvies. Bekijk alle berichten van SBB

Geef een reactie