"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Wat verandert er in 2018 voor zelfstandigen?

De sociale bijdragen, de minimumkwartaalbijdrage voor starters en de voorlopige bijdragen verlagen in 2018 voor zelfstandigen. Daarnaast hebben ze sneller recht op een ziekte-uitkering en ondernemers met een eenmanszaak kunnen meer pensioensparen. Een overzicht van wat er in 2018 verandert.

Er verandert heel wat in 2018 voor zelfstandigen. Hieronder vind je de belangrijkste wijzigingen. Maar opgelet. Onderstaande voorstellen zijn gebaseerd op ontwerpteksten. Aanpassingen zijn nog mogelijk.

1. Bijdragepercentage van 20,5%. De bijdragepercentage van de sociale bijdragen van zelfstandigen zakt van 21 naar 20,5% voor alle zelfstandigen.

2. De minimumkwartaalbijdrage voor starters zakt van 709,37 euro naar 366,32 euro (inclusief beheerskost). Deze maatregel zal de federale regering normaal gezien uitvoeren van april 2018.

3. De drempels voor de voorlopige bijdragen worden uitgebreid van twee naar zes. Sommige zelfstandigen betalen voorlopige bijdragen die berekend worden op een referte-inkomen van drie jaar terug. Zelfstandigen die nu veel minder verdienen dan drie jaar geleden, geraken hierdoor soms in moeilijkheden. Sinds 2015 kunnen zij vragen om een bijdrage te betalen op een lager inkomen van ofwel 13.296,25 euro of 26.592,49 euro (index 2017). Die twee drempels worden nu met nog eens vier uitgebreid, waardoor er nu zes drempels zijn:

  • Drempel 1: 13.296,25 euro
  • Drempel 2: 16.752,22 euro
  • Drempel 3: 21.106,47 euro
  • Drempel 4: 26.592,49 euro
  • Drempel 5: 37.607,47 euro
  • Drempel 6: 53.184, 98 euro

4. Zelfstandigen die door ziekte of ongeval niet meer kunnen werken krijgen na twee weken een arbeidsongeschiktheidsuitkering van hun ziekenfonds vanaf 1 januari 2018. Hiervoor was dat pas na een maand. Het dagbedrag van de uitkering blijft tussen de 58,27 en de 35,76 euro naargelang je gezinssituatie.

5. Alle zelfstandigen in hoofdberoep kunnen vanaf 2018 hun vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ) aanvullen met een Individuele Pensioentoezegging (IPT). Tot eind 2017 konden enkel de zelfstandige bedrijfsleiders in een vennootschap hun VAPZ aanvullen met een IPT.

Bron: Securex

Redactie / Rédaction / Editors NextConomy Bekijk alle berichten van NextConomy