"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Wat is een MSP – Managed Service Provider?

Een Managed Service Provider (MSP) draagt de verantwoordelijkheid voor het (verbeter)programma (vandaar de term ‘Managed’) in verband met ingehuurd personeel. Dat houdt in dat er op strategisch-tactisch niveau wordt gekeken naar de behoefte aan flexibele arbeid in de organisatie van de opdrachtgever en een link wordt gelegd met diens organisatiedoelstellingen.

Voor het begrip MSP  bestaat er geen eenvormige en alom geaccepteerde definitie in België. Bij Staffing Industry Analysts (SIA) hanteert men de volgende definitie:

Managed Service Provider (MSP) — A company that takes on primary responsibility for managing an organization’s contingent workforce program. Typical responsibilities of an MSP include overall program management, reporting and tracking, supplier selection and management, order distribution and often consolidated billing. The vast majority of MSPs also provide their clients with a vendor management system (VMS) and may have a physical presence on the client’s site. An MSP may or may not be independent of a staffing supplier.

Vendor Management Systeem (VMS)

Een MSP gebruikt meestal een Vendor Management Systeem (VMS) om alle inhuurprocessen te ondersteunen en te kunnen monitoren. Sommige MSP’s werken met een eigen VMS of hebben een voorkeur voor een bepaald VMS. Andere MSP’s stellen zich neutraal op en kiezen al dan niet namens de opdrachtgever een passend VMS. Een MSP organiseert vaak een zogenaamde inhuur- of staffing-desk, die de directe aanwezigheid bij de opdrachtgever garandeert.

Een MSP is daarnaast operationeel bezig met het vinden en beheren van leveranciers, het beheren van de vacatures, het on- & off boarden van kandidaten en de inhuuradministratie inclusief de facturatie. Een MSP werft meestal niet zelf kandidaten, maar in uitzonderlijke gevallen kan dat wel zo zijn. Dit noemt men dan ‘Direct Sourcing’.

Kerntaken van een MSP-programma zijn:

  1. Beheren van leveranciers;
  2. Beheren van opdrachten;
  3. Aan – & afmelden van kandidaten;
  4. Tijdschrijven;
  5. Facturatie;
  6. Rapporteren;
  7. Beheren van het programma.

Total Talent Management

Een dergelijk programma kan eventueel verder gaan dan alleen het verbeteren van de externe inhuur, omdat flexibilisering ook te maken heeft met de inzet van eigen medewerkers in loondienst en de organisatieopbouw en –structurering voor de langere termijn. In toenemende mate wordt   gesproken over ‘Total Talent Management’-programma’s.

Alle functies, taken en bevoegdheden die met het totale ‘end to end’ of E2E- inhuurproces van extern personeel te maken hebben, kunnen gedeeltelijk of in hun geheel ‘in huis’ door eigen medewerkers van het bedrijf worden uitgevoerd of worden uitbesteed aan een MSP. Vaak is het zo dat in het begin van de samenwerking tussen de beide partijen de meest cruciale processtappen nog door het bedrijf zelf worden uitgevoerd, maar dat naarmate de MSP meer succesvol is en het vertrouwen dus groeit, het bedrijf steeds meer processtappen uitbesteedt aan hun partner-MSP.

(lees hier meer actuele artikelen gerelateerd aan MSP) 

Terug naar het overzicht